Εκμάθηση Ιταλικών για τα πτυχία PLIDA και Diploma


Πτυχία Ιταλικών PLIDA και Diploma
Επιτυχία στα CELI και DIPLOMA
Οι πιστοποιήσεις PLIDA και Diploma είναι ισχυρά εφόδια εργασίας για τον κάτοχό τους.

Πτυχία PLIDA

Το Comitato di Salonicco σε συνεργασία με τη Società Dante Alighieri διεξάγουν τις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), με το όποιο πιστοποιείται επίσημα η γνώση των ιταλικών σε όλα τα επίπεδα και το οποίο αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ. Η Società Dante Alighieri διοργανώνει τις εξετάσεις PLIDA για όλους όσους επιθυμούν να ελέγξουν ακριβώς το επίπεδο εξοικείωσης τους στην ιταλική γλώσσα και να λάβουν μια επίσημη αναγνώριση της ικανότητας τους.

Οι εξετάσεις PLIDA διεξάγονται δύο φόρες τον χρόνο και στα έξι επίπεδα, από το Α1 έως το C2 που αντιστοιχούν στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Η πιστοποίηση PLIDA χορηγείται από την «Εταιρεία Dante Alighieri» της Ρώμης δια μέσου της Ελληνικής Επιτροπής Αθηνών σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο και είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.


Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ η εκμάθηση Ιταλικών γίνεται σε ταχύρυθμα και ολιγομελή τμήματα.Η ειδίκευσή μας στους σπουδαστές 18+, η πρωτοποριακή και εμπλουτισμένη μεμνημοτεχνικές (NLP) μεθόδους διδασκαλία καθώς και τα μοναδικά ψηφιακά μαθήματα στον Διαδραστικό πίνακαεγγυώνται την επιτυχία στις εξετάσεις.


 

Τα διπλώματα PLIDA εκδίδονται με το σήμα και την επιστημονική επάρκεια του Πανεπιστημίου LA SAPIENZA της Ρώμης, Τμήμα Φιλολογίας και Φιλοσοφίας. Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει το επίπεδο στο οποίο θα διαγωνιστεί όπως και να συμμετάσχει σε δυο επίπεδα κατά την ιδία εξεταστική περίοδο π.χ. Β2 & C1.

Η εξέταση PLIDA κάθε επιπέδου έχει 4 ενότητες, μια για κάθε γλωσσική δεξιότητα, ενώ ο χρόνος κυμαίνεται ανάλογα το επίπεδο:

 1. Κατανόηση προφορικού λόγου (20'-30')
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου (30'-45')
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου (40'-135')
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου (10'-15')
Κάθε ενότητα δίνει 30 πόντους, ενώ για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον 18/30 πόντους σε κάθε ενότητα. Έαν αποτύχει ο υποψήφιος PLIDA να πετύχει σε όλες τις ενότητες, βάσει του νέου κανονισμού μπορεί να κρατήσει έστω και μία επιτυχή ενότητα και να δώσει τις υπόλοιπες την επόμενη εξεταστική, με τα ανάλογα εξέταστρα (καθορίζονται από το πλήθος των επανεξεταζόμενων ενοτήτων). Τα συνολικά εξέταστρα είναι περίπου 80€ για το επίπεδο Β1, 90€ για το Β2, 120€ για το Γ1 και 140€ για το Γ2. Αποτελέσματα βγαίνου μετά από 2-2.5 μήνες μετά από τις εξετάσεις.

Βίντεο Ιταλικά

 

Πτυχία Diploma του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, διοργανώνει τις εξετάσεις για τα πτυχία Diploma di Lingua Italiana στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Για την απόκτηση του πτυχίου ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 48/80. Εάν αποτύχει σε μία ενότητα (γραπτή ή προφορική) μπορεί να επανεξεταστεί μόνο σε αυτή, μέσα σε ένα χρόνο, με νέα εξέταστρα. Το κόστος της εξέτασης Diploma ανέρχεται στα 90€ (ή 80€ για πλήρης επανεξέταση την επόμενη εξεταστική), ενώ η επανεξέταση μιας ενότητας ανέρχεται στα 45€

Η δομή της εξέτασης Diploma επιπέδου Γ1 είναι η εξής:

 1. Γραπτές εξετάσεις: Εξετάζεται η κατανόηση γραπτών και προφορικών κειμένων καθώς και οι γνώσεις γραμματικής (130')
 2. Παραγωγή γραπτών κειμένων (90')
Προφορικές εξετάσεις: Ο υποψήφιος συζητάει με τον εξεταστή σχολιάζοντας ένα άρθρο, μια εικόνα ή ένα ρητό και παρουσιάζοντας τον εαυτό του (15'-20').


Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΓΡΑΨΑ, πρωτοπόρος στην ξενόγλωσση εκπαίδευση ενηλίκων, έχει 1200+ πτυχιούχους στα πτυχία γλωσσών κάθε χρόνο. Σε αυτό συνέβαλλαν και οι 5.000 δωρεάν έξτρα ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας το προηγούμενο έτος, καθώς και η δυνατότητα εναλλάξ παρακολούθησης ή αναπλήρωσης ωρών λόγω απουσιών, κάτι συχνό σε φοιτητές λόγω εξεταστικής.

Σεμινάριο (webinar) Mauro Pichiassi Σεμινάριο (webinar) Mauro Pichiassi

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
27ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Αγγλικά για αρχάριους, ταχύρυθμα
ΑΓΓΛΙΚΑ για ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 11/2/2020 - Αγγελική Σπηλιοπούλου
Ημερομηνίες Εξετάσεων ECCE, ECPE, FCE, CPE
Ημερομηνίες Εξετάσεων και εξέταστρα ECCE-ECPE & FCE-CPE Μαΐου 2020 7/2/2020
Ανακοινώθηκαν Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις ECCE-ECPE και FCE-CPE
 Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF, DALF, Sorbonne Μαΐου 2020 & Εξέταστρα
Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF, DALF, Sorbonne Μαΐου 2020 & Εξέταστρα 6/2/2020 - Μαρία Σιδερή
Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις στα Γαλλικά πτυχία DELF / DΑLF και SORBONNE ανακοινώθηκαν από το Γαλλικό Ινστιτούτο
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Twitter Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Linkedin Γράψα
 • Instagram Γράψα
e-learning
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός με ειδίκευση στους 18+