40 Χρόνια Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ
e-learning
franchise
Facebook Γράψα
Instagram Γράψα
TikTok Γράψα
κάλεσέ μας 800 11 47277

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά για ενήλικες


GMAT test & scores

To GMAT (Graduate management admission test) είναι μία εξέταση Αγγλικών που αξιολογεί τη λεκτική, ποσοτική, λογική και αναλυτική ικανότητα του υποψηφίου. Ζητείται από τα πανεπιστήμια για την αποδοχή των υποψήφιων τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της οικονομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων.

7.000 MBA και Masters προγράμματα σε 2.300 πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούν το GMAT ως κριτήριο επιλογής των φοιτητών τους. Πέραν των πανεπιστημίων του εξωτερικού, το GMAT ζητείται και στην Ελλάδα από διάφορα πανεπιστήμια ή τμήματα πανεπιστημίων όπως το ΜΒΑ Ιnternational του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το ΜΒΑ in Banking και ΜΒΑ in Shipping του ALBA Business School, το ΜΒΑ πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλα.

Εξετάσεις για το GMAT διεξάγονται σε 114 χώρες και σε 650 εξεταστικά κέντρα παγκοσμίως. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως σχεδόν κάθε μέρα του χρόνου, σε κάποια πόλη σε όλο τον κόσμο γίνονται εξετάσεις για το GMAT. Αν συνυπολογίσουμε σε αυτό πως εξετάσεις γίνονται εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, τότε το GMAT είναι ίσως η εξέταση με τις περισσότερες επαναλήψεις στον κόσμο.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο εξεταστικά κέντρα για το GMAT, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη.

Είναι αξιοσημείωτο πως 9 στους 10 αιτούντες για ένα MBA πρόγραμμα στα 100 top πανεπιστήμια του κόσμου, χρειάζεται να συμμετάσχουν σε ένα test αξιολόγησης και 7 από αυτούς επιλέγουν το GMAT!

Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή και περιλαμβάνει ένα θέμα έκθεσης, και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα κατανόησης γραπτού λόγου, μαθηματικών και λογικών προβλημάτων.

Τεστ αγγλικών Τεστ αγγλικών

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στην εξέταση GMAT στο εξεταστικό κέντρο και στην Online εκδοχή του GMAT που μπορούν να συμμετέχουν από τον δικό τους χώρο. Φυσικά για να συμμετάσχει κάποιος στο GMAT online, θα πρέπει να πληροί κάποιες τεχνολογικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση του online GMAT το official score report είναι διαθέσιμο 7 εργάσιμες μέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης.

Η μορφή της εξέτασης GMAT

Το GMAT αποτελείται από τα παρακάτω parts:

 1. Analytical Writing Assessment (Αξιολόγηση Αναλυτικής Γραφής): αποτελείται από ένα 30-λεπτο δοκίμιο, ανάλυση ενός Επιχειρήματος και αξιολογεί την ικανότητά σας στην αναλυτική γραφή. Δίνεται ένα επιχείρημα και καλείστε να αναλύσετε στα Αγγλικά το σκεπτικό πίσω από αυτό το επιχείρημα και να γράψετε μια κριτική πάνω σε αυτό. Στην πραγματικότητα δε θα γράψετε τη γνώμη σας πάνω στο επιχείρημα γι’ αυτό και δε χρειάζεται να έχετε συγκεκριμένες γνώσεις όσον αφορά στο θέμα του επιχειρήματος.

Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιτυχόντες μας με ονοματεπώνυμο! Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιτυχόντες μας με ονοματεπώνυμο!

 1. Integrated Reasoning (Ενότητα Ολοκληρωμένης Συλλογιστικής): 12 ερωτήσεις οι οποίες μετρούν την ικανότητά σας να αναλύσετε στοιχεία που σας δίνονται. Η ικανότητά σας να συνδυάσετε πληροφορίες ώστε να βρείτε τη λύση σε σύνθετα προβλήματα καθώς και η επεξήγηση γραφημάτων είναι κάποια μόνο από τα προσόντα που θα σας φανούν χρήσιμα στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων.
 2. Quantitative Reasoning (Ποσοτική ενότητα):  Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από 31 ερωτήσεις και διαρκεί συνολικά 62 λεπτά, δηλαδή έχετε 2 λεπτά για να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση. Εδώ ασχολείστε με επίλυση προβλημάτων και επάρκεια δεδομένων και απαιτείται καλή γνώση γεωμετρίας αλλά και στοιχειώδης άλγεβρα.
 3. Verbal Reasoning (Προφορική ενότητα): 36 ερωτήσεις που αφορούν σε κατανόηση γραπτών κειμένων, αξιολόγηση επιχειρημάτων και διόρθωση προτάσεων. Συνολική διάρκεια εξέτασης 65 λεπτά.

Το GMAT exam είναι CAT (Computer Adaptive Test), δηλαδή περιλαμβάνει ερωτήσεις μεταβαλλόμενης δυσκολίας, προσαρμόζει τις ερωτήσεις στο επίπεδο του εξεταζόμενου. Αυτό σημαίνει πως η πρώτη ερώτηση που δίνεται στον υποψήφιο είναι μέτριας δυσκολίας και ο βαθμός δυσκολίας της επόμενης εξαρτάται από τη σωστή ή λανθασμένη απάντηση που έδωσε ο υποψήφιος στην προηγούμενη. Κάθε ερώτηση στο GMAT είναι πολλαπλών επιλογών, διαθέτει 5 πιθανές απαντήσεις και ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει τη μία σωστή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανιστεί η επόμενη ερώτηση στο GMAT είναι να έχει απαντηθεί η προηγούμενη. Από τη στιγμή που θα προχωρήσει ο υποψήφιος στην επόμενη ερώτηση δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και να αλλάξει.

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

GMAT - Βαθμολογία

Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από 200 έως 800. Το Analytical Writing section και το Integrated Reasoning section βαθμολογούνται ξεχωριστά με κλίμακα βαθμολογίας 0-6 και 1-8 αντίστοιχα.

Tα Πανεπιστήμια θεωρούν αποδεκτό οποιοδήποτε σκορπάνω από 550 αλλά για να εξασφαλίσετε την εισαγωγή σας στα κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να έχετε ένα σκορ που να ξεπερνά το 620 ή και το 650.

Η βαθμολογία του τεστ GMAT ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία εξέτασης.

Πρακτικές πληροφορίες για τις εξετάσεις του GMAT

Η εξέταση GMAT διαρκεί περίπου 4 ώρες (σε αυτό περιλαμβάνονται 2 διαλείμματα που όμως είναι προαιρετικά).

Η αίτηση για τις εξετάσεις GMAT γίνεται από κάθε υποψήφιο μέσω ενός λογαριασμού που δημιουργεί στο επίσημο site του GMAT www.mba.com.

Το κόστος των εξετάσεων είναι $250. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις μία φορά κάθε 16 ημέρες και το περισσότερο μέχρι 5 φορές μέσα σε ένα χρόνο και συνολικά μέχρι 8 φορές.

Πότε παίρνω τα αποτελέσματα;

Ανεπίσημα τα αποτελέσματα τα μαθαίνετε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τεστ (εκτός από τα αποτελέσματα στο Analytical Writing που ανακοινώνονται αργότερα). Ωστόσο, το official GMAT score στέλνεται σε σας και στα πανεπιστήμια της επιλογής σας μετά από περίπου 20 ημέρες (7 εργάσιμες για το GMAT online).

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την εξέταση του GMAT:

 1. Πριν την έναρξη της εξέτασης πρέπει να αποφασίσετε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα όπου θα αποσταλούν τα score σας. Από τη στιγμή που θα κάνετε την επιλογή, δεν έχετε τη δυνατότητα να την αλλάξετε.
 2. Πριν την έναρξη της εξέτασης, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη σειρά που θα σας εμφανιστούν τα διαφορετικά Parts. Αυτό σας προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο και ευελιξία καθώς μπορείτε να προσαρμόσετε το test στις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.
 3. Έχετε τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να κάνετε 2 διαλείμματα, διάρκειας 8 λεπτών το καθένα.
 4. Με το τέλος της εξέτασης και αφού δείτε το unofficial score report, έχετε 2 λεπτά να αποφασίσετε αν θα δεχτείτε ή θα ακυρώσετε το score σας. Στην περίπτωση που επιλέξετε accept τότε θα αποσταλεί το official score report στα πανεπιστήμια που είχατε αρχικά δηλώσει μέσα σε διάστημα 20 ημερών.
 5. Αν επιλέξετε να ακυρώσετε τα αποτελέσματά σας την ημέρα των εξετάσεων και το μετανιώσετε εκ των υστέρων, έχετε τη δυνατότητα να τα ανακτήσετε εντός 4 ετών και 11 μηνών καταβάλλοντας το αντίστοιχο fee ($50). Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή θα γίνει στην αρχική λίστα των πανεπιστημίων που είχατε δηλώσει.
 6. Καλό είναι να είστε προετοιμασμένοι: να έχετε θέσει ένα minimum score στο οποίο στοχεύετε ώστε να ξέρετε αν θα απορρίψετε ή θα δεχτείτε το αποτέλεσμα που θα σας δοθεί με το τέλος της εξέτασης χωρίς να χάνετε χρόνο. Επίσης, αν γνωρίζετε εκ των προτέρων την πολιτική των πανεπιστημίων που κάνετε αίτηση, θα σας είναι αρκετά βοηθητικό. Για παράδειγμα, υπάρχουν πανεπιστήμια που θέλουν να δουν τα score όλων των εξετάσεών σας και άλλα που είναι καλυμμένα μόνο με το καλύτερο score που τελικά θα τους στείλετε.

Μάθετε για άλλα πτυχία: GRE,IELTS, Proficiency και άλλα πτυχία αγγλικών.

Στα ΓΡΑΨΑ, Νο1 στα Αγγλικά για ενήλικες με 130.000 σπουδαστές ξένων γλωσσών έως τώρα, μπορείτε να κάνετε μαθήματα αγγλικών είτε σε Τάξη είτε μαθήματα αγγλικών online .

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
22ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ιταλικά για ενήλικες στον Όμιλο ΓΡΑΨΑ
Εκδρομή στην Ιταλία αφού μάθουμε ιταλικά στα ΓΡΑΨΑ 22/9/2023 - Mura Gisella
Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ δεν μαθαίνουμε μόνο ξένες γλώσσες! Πηγαίνουμε και ταξίδια στο εξωτερικό γιατί θέλουμε να περνάμε καλά, να γνωρίζουμε νέους τόπους και να μιλάμε ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ή ΙΣΠΑΝΙΚΑ, τη γλώσσα δηλαδή που μαθαίνουμε.
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και η τεχνητή νοημοσύνη 19/9/2023 - Μαρία Νικολοπούλου
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Γράψα πάντα πρωτοπόρος και καινοτόμος παρατηρεί και μελετά κάθε τι καινούργιο που αφορά την εκπαίδευση και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
Επιμόρφωση των καθηγητών μας στη Βαρκελώνη
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - VII FORO UNIVERSIDAD DE BARCELONA 8/9/2023
Η επικαιροποίηση των γνώσεων αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής ζωής , ιδιαίτερα στον τομέα της Εκπαίδευσης όπου οι απαιτήσεις είναι κάθε φορά μεγαλύτερες, αλλά και οι νέες ιδέες και οι προτάσεις για την κάλυψή τους ανανεώνονται διαρκώς.
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Instagram Γράψα
 • TikTok Γράψα
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία