Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο νέο τηλεοπτικό ΓΡΑΨΑ;

ÖSD: Αναγνωρισμένα Πτυχία Γερμανικών

OSD – Εξετάσεις

Το OSD είναι ένα νέο Πτυχίο Γερμανικών από το Αυστριακό κράτος. Με 4 εξετάσεις το χρόνο, κόστος περίπου 155-320€ και ελεύθερη χρήση λεξικού, τo OSD είναι μια φιλική εξέταση για τον υποψήφιο. Είναι μέλος της ALTE (The Association of Language Testers in Europe) και οι εξετάσεις του αντιστοιχούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπ. Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και του "Profile Deutsch". Τα πτυχία

ÖSD

αναγνωρίζονται σε όλα τα γερμανόφωνα κράτη (Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία) και, στην Ελλάδα, από το ΑΣΕΠ.

Η ονομασία του έχει 2πλό νόημα: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch" (Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας) και "Österreich, Schweiz, Deutschland" (Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία).

Με αυτόν τρόπο τονίζεται ιδιαίτερα, η ισότιμη αναγνώριση των πιστοποιητικών ÖSD, τόσο για την εισαγωγή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία όσο και για την αναγνώρισή του ως επαγγελματικό προσόν. Έτσι με τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στα

Γερμανικά

, το ÖSD δίνει τη δυνατότητα σε όλους να έχουν άμεση πρόσβαση σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όπως και τη δυνατότητα να εξελιχτούν επαγγελματικά στις γερμανόφωνες αγορές.

Άλλωστε η αναγνωρισιμότητα του δεν είναι τυχαία, όταν τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται το OSD με το ινστιτούτο του GOETHE, σχετικά με το επίπεδο Β1, οπότε η μορφή και η πιστοποίηση είναι παρόμοιες.

Το ÖSD έχει όλα τα επίπεδα εξέτασης: (Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2) Κατά το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Αναφοράς, τα επίπεδα γλωσσομάθειας, κατατάσσονται ως εξής:

Επίπεδο Α1 Επίπεδο επιβίωσης
Επίπεδο Α2 Ανεξάρτητος χρήστης
Επίπεδο Β1 Μέτρια γνώση
Επίπεδο Β2 Καλή γνώση
Επίπεδο C1/Γ1 Πολύ καλή γνώση
Επίπεδο C2/Γ2 Άριστη γνώση

Πλεονεκτήματα του ÖSD

 • 4 εξεταστικές περίοδοι κάθε χρόνο
 • Χρήση ακουστικών για τις εξετάσεις των επιπέδων Β1,Β2,Γ1,Γ2 (Hören)
 • Επιτρέπεται η χρήση λεξικού
 • Βραβεία για τους επιτυχόντες με «άριστα»: ΔΩΡΕΑΝ τα εξέταστρα του επόμενου επιπέδου.

Ταχύρρυθμα Γερμανικά σε 3 μήνες για άμεση εγκατάσταση στη Γερμανία! Ταχύρρυθμα Γερμανικά σε 3 μήνες για άμεση εγκατάσταση στη Γερμανία!

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, Νο1 στα Γερμανικά από το 1984, παρέχει προγράμματα σπουδών με υψηλά standards!

Το μοναδικό σύστημα εκμάθησης «Ταχύρυθμα Γερμανικά ΓΡΑΨΑ» μειώνει χρόνο και κόστος σπουδών, δίνει μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις και μαθαίνετε Γερμανικά, αβίαστα και χωρίς πολύ μελέτη στο σπίτι, σαν να ήταν η μητρική σας γλώσσα,. Τα προγράμματα σπουδών ΓΡΑΨΑ καλύπτουν από την ταχύρυθμη, 3μηνη, εκμάθηση Βασικής Γνώσης Γερμανικών, για άμεση εγκατάσταση σε Γερμανόφωνη χώρα, έως και το επίπεδο C2/Γ2.

Θέλετε μαθήματα ΜΟΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ; Θέλετε μαθήματα ΜΟΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ;

ÖSD: οι Ενότητες των Εξετάσεων

A1 /A1 KID

Η βάση για την εξέταση ÖSD-A1 είναι 50 %, με ελάχιστη βαθμολογία σε κάθε ενότητα. Αποτελείται από γραπτά και προφορικά.

Μέρος εξέτασης Βαθμολογία Βάση
Κατανόηση κειμένου (Lesen) 30 6
Ακουστική κατανόηση (Hören) 30 6
Γραπτή έκφραση (Schreiben) 15 4
     
Συνολική γραπτή εξέταση (Schriftliche Prüfung) 75 38
Προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung) 25 12
Σύνολο 100 50

Α2/ Α2 KID

Η βάση για όλη την εξέταση ÖSD-A2 είναι 50 %, με ελάχιστη βαθμολογία σε κάθε ενότητα. Αποτελείται από γραπτά και προφορικά.

Μέρος εξέτασης Βαθμολογία Βάση
Κατανόηση κειμένου (Lesen) 25 5
Ακουστική κατανόηση (Hören) 30 6
Γραπτή έκφραση (Schreiben) 15 3
     
Συνολική γραπτή εξέταση (Schriftliche Prüfung) 70 35
Προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung) 20 10
Σύνολο 90 45

B1

Το ÖSD-B1 αποτελείται από τέσσερις ενότητες, όπου σε καθεμιά ο εξεταζόμενος πρέπει να πιάσει την βάση 60 %.

Μέρος εξέτασης Βαθμολογία Βάση
Κατανόηση κειμένου (Lesen) 100 60
Ακουστική κατανόηση (Hören) 100 60
Γραπτή έκφραση (Schreiben) 100 60
Προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung) 100 60

Β2/B2 Jugendvariante

Η βάση για όλη την εξέταση

ÖSD-B2

είναι 60 %, με ελάχιστη βαθμολογία σε κάθε ενότητα. Αποτελείται από γραπτά και προφορικά.

Μέρος εξέτασης Βαθμολογία Βάση
Κατανόηση κειμένου (Lesen) 20 7
Ακουστική κατανόηση (Hören) 20 7
Γραπτή έκφραση (Schreiben) 30 10
     
Συνολική γραπτή εξέταση (Schriftliche Prüfung) 70 42
Προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung) 30 18
Σύνολο 100 60

Τεστ γερμανικών Τεστ γερμανικών

C1/C1 Jugendvariante

Η βάση για όλη την εξέταση

ÖSD-C1

είναι 60 %, με ελάχιστη βαθμολογία σε κάθε ενότητα. Αποτελείται από γραπτά και προφορικά.


Μέρος εξέτασης Βαθμολογία Βάση
Κατανόηση κειμένου (Lesen) 20 10
Ακουστική κατανόηση (Hören) 20 10
Γραπτή έκφραση (Schreiben) 30 14
     
Συνολική γραπτή εξέταση (Schriftliche Prüfung) 70 42
Προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung) 30 18
Σύνολο 100 60

C2

Η εξέταση

ÖSD-C2

αποτελείται από 4 ενότητες, όπου σε καθεμιά ο εξεταζόμενος πρέπει να πιάσει την βάση 60 %.

Μέρος εξέτασης Βαθμολογία Βάση
Κατανόηση κειμένου (Lesen) 40 24
Ακουστική κατανόηση (Hören) 40 24
Γραπτή έκφραση (Schreiben) 40 24
Προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung) 40 24

Κόστος από 70-300€, ανάλογα με το επίπεδο της εξέτασης ÖSD.

Και μια ενδιαφέρουσα πληροφορία! Σε όλα τα επίπεδα μπορούν οι ενότητες να δίνονται σε διαφορετική εξεταστική περίοδο. Ο εξεταζόμενος λαμβάνει πιστοποίηση για κάθε ενότητα που πέτυχε. Αν πετύχει σε όλες τις ενότητες μέσα σε 1 χρόνο, τότε λαμβάνει και το ενιαίο δίπλωμα OSD.

Ελάτε στα ΓΡΑΨΑ, λοιπόν, και για ÖSD!

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
27ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
ECCE: το Lower Michigan
ECCE: 10 tips για επιτυχία στις εξετάσεις Michigan Lower 30/8/2020 - Άννα Ρούσσου
Συμβουλές για τις εξετάσεις ECCE από την Άννα Ρούσσου, καθηγήτρια Proficiency στα ΓΡΑΨΑ Ζωγράφου. Δείτε τα tips.
ecpe 2020
ΡΕΚΟΡ «ΓΡΑΨΑ» και στα αποτελέσματα ECPE – Michigan Proficiency 2020 (εξεταστική Μαΐου 2020) 26/8/2020 - Αγγελική Σπηλιοπούλου
Επιτυχίες σχεδόν 100% στο Michigan Proficiency 2020
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Twitter Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Linkedin Γράψα
 • Instagram Γράψα
e-learning
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία
 • Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός με ειδίκευση στους 18+
 • Στους 18+ ένας είναι ο ειδικός. Όλοι οι άλλοι…γενικώς!