40 Χρόνια Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ
e-learning
franchise
Facebook Γράψα
Instagram Γράψα
TikTok Γράψα
κάλεσέ μας 800 11 47277

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά για ενήλικες


ÖSD: Αναγνωρισμένα Πτυχία Γερμανικών

OSD – Εξετάσεις

Το OSD είναι ένα νέο Πτυχίο Γερμανικών από το Αυστριακό κράτος. Με 4 εξετάσεις το χρόνο, κόστος περίπου 155-320€ και ελεύθερη χρήση λεξικού, τo OSD είναι μια φιλική εξέταση για τον υποψήφιο. Είναι μέλος της ALTE (The Association of Language Testers in Europe) και οι εξετάσεις του αντιστοιχούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπ. Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και του "Profile Deutsch". Τα πτυχία

ÖSD

αναγνωρίζονται σε όλα τα γερμανόφωνα κράτη (Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία) και, στην Ελλάδα, από το ΑΣΕΠ.

Η ονομασία του έχει 2πλό νόημα: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch" (Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας) και "Österreich, Schweiz, Deutschland" (Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία).

Με αυτόν τρόπο τονίζεται ιδιαίτερα, η ισότιμη αναγνώριση των πιστοποιητικών ÖSD, τόσο για την εισαγωγή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία όσο και για την αναγνώρισή του ως επαγγελματικό προσόν. Έτσι με τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στα

Γερμανικά

, το ÖSD δίνει τη δυνατότητα σε όλους να έχουν άμεση πρόσβαση σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όπως και τη δυνατότητα να εξελιχτούν επαγγελματικά στις γερμανόφωνες αγορές.

Άλλωστε η αναγνωρισιμότητα του δεν είναι τυχαία, όταν τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται το OSD με το ινστιτούτο του GOETHE, σχετικά με το επίπεδο Β1, οπότε η μορφή και η πιστοποίηση είναι παρόμοιες.

Το ÖSD έχει όλα τα επίπεδα εξέτασης: (A1, A2, B1, B2, C1, C2) Κατά το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Αναφοράς, τα επίπεδα γλωσσομάθειας, κατατάσσονται ως εξής:

Επίπεδο A1 OSD A1 Επίπεδο επιβίωσης
Επίπεδο A2 OSD A2 Ανεξάρτητος χρήστης
Επίπεδο Β1 OSD B1 Μέτρια γνώση
Επίπεδο B2 OSD B2 Καλή γνώση
Επίπεδο C1 OSD C1 Πολύ καλή γνώση
Επίπεδο C2 OSD C2 Άριστη γνώση

Πλεονεκτήματα του ÖSD

  • 4 εξεταστικές περίοδοι κάθε χρόνο
  • Χρήση ακουστικών για τις εξετάσεις των επιπέδων OSD B1, OSD B2, OSD C1, OSD C2 (Hören)
  • Επιτρέπεται η χρήση λεξικού
  • Βραβεία για τους επιτυχόντες με «άριστα»: ΔΩΡΕΑΝ τα εξέταστρα του επόμενου επιπέδου.

Ταχύρρυθμα Γερμανικά σε 3 μήνες για άμεση εγκατάσταση στη Γερμανία! Ταχύρρυθμα Γερμανικά σε 3 μήνες για άμεση εγκατάσταση στη Γερμανία!

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, Νο1 στα Γερμανικά από το 1984, παρέχει προγράμματα σπουδών με υψηλά standards!

Το μοναδικό σύστημα εκμάθησης «Ταχύρυθμα Γερμανικά ΓΡΑΨΑ» μειώνει χρόνο και κόστος σπουδών, δίνει μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις και μαθαίνετε Γερμανικά, αβίαστα και χωρίς πολύ μελέτη στο σπίτι, σαν να ήταν η μητρική σας γλώσσα,. Τα προγράμματα σπουδών ΓΡΑΨΑ καλύπτουν από την ταχύρυθμη, 3μηνη, εκμάθηση Γερμανικών Βασικής γνώσης, για άμεση εγκατάσταση σε Γερμανόφωνη χώρα, έως και το επίπεδο C2.

Θέλετε μαθήματα ΜΟΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ; Θέλετε μαθήματα ΜΟΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ;

ÖSD: οι Ενότητες των Εξετάσεων

OSD A1 /A1 KID

Η βάση για την εξέταση ÖSD-A1 είναι 50 %, με ελάχιστη βαθμολογία σε κάθε ενότητα. Αποτελείται από γραπτά και προφορικά.

Μέρος εξέτασης Βαθμολογία Βάση
Κατανόηση κειμένου (Lesen) 30 6
Ακουστική κατανόηση (Hören) 30 6
Γραπτή έκφραση (Schreiben) 15 4
     
Συνολική γραπτή εξέταση (Schriftliche Prüfung) 75 38
Προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung) 25 12
Σύνολο 100 50

OSD A2/ A2 KID

Η βάση για όλη την εξέταση ÖSD-A2 είναι 50 %, με ελάχιστη βαθμολογία σε κάθε ενότητα. Αποτελείται από γραπτά και προφορικά.

Μέρος εξέτασης Βαθμολογία Βάση
Κατανόηση κειμένου (Lesen) 25 5
Ακουστική κατανόηση (Hören) 30 6
Γραπτή έκφραση (Schreiben) 15 3
     
Συνολική γραπτή εξέταση (Schriftliche Prüfung) 70 35
Προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung) 20 10
Σύνολο 90 45

OSD B1

Το ÖSD-B1 αποτελείται από τέσσερις ενότητες, όπου σε καθεμιά ο εξεταζόμενος πρέπει να πιάσει την βάση 60 %.

Μέρος εξέτασης Βαθμολογία Βάση
Κατανόηση κειμένου (Lesen) 100 60
Ακουστική κατανόηση (Hören) 100 60
Γραπτή έκφραση (Schreiben) 100 60
Προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung) 100 60

OSD B2/B2 Jugendvariante

Η βάση για όλη την εξέταση

ÖSD-B2

είναι 60 %, με ελάχιστη βαθμολογία σε κάθε ενότητα. Αποτελείται από γραπτά και προφορικά.

Μέρος εξέτασης Βαθμολογία Βάση
Κατανόηση κειμένου (Lesen) 20 7
Ακουστική κατανόηση (Hören) 20 7
Γραπτή έκφραση (Schreiben) 30 10
     
Συνολική γραπτή εξέταση (Schriftliche Prüfung) 70 42
Προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung) 30 18
Σύνολο 100 60

Τεστ γερμανικών Τεστ γερμανικών

OSD C1/C1 Jugendvariante

Η βάση για όλη την εξέταση

ÖSD-C1

είναι 60 %, με ελάχιστη βαθμολογία σε κάθε ενότητα. Αποτελείται από γραπτά και προφορικά.


Μέρος εξέτασης Βαθμολογία Βάση
Κατανόηση κειμένου (Lesen) 20 10
Ακουστική κατανόηση (Hören) 20 10
Γραπτή έκφραση (Schreiben) 30 14
     
Συνολική γραπτή εξέταση (Schriftliche Prüfung) 70 42
Προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung) 30 18
Σύνολο 100 60

Θέλεις να ξεκινήσεις γερμανικά για ενήλικες; Έλα τώρα σε ένα από τα 22 εκπαιδευτήρια ΓΡΑΨΑ σε Αττική, Πειραιά και Πάτρα!

OSD C2

Η εξέταση

ÖSD-C2

αποτελείται από 4 ενότητες, όπου σε καθεμιά ο εξεταζόμενος πρέπει να πιάσει την βάση 60 %.

Μέρος εξέτασης Βαθμολογία Βάση
Κατανόηση κειμένου (Lesen) 40 24
Ακουστική κατανόηση (Hören) 40 24
Γραπτή έκφραση (Schreiben) 40 24
Προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung) 40 24

Κόστος από 70-300€, ανάλογα με το επίπεδο της εξέτασης ÖSD.

Και μια ενδιαφέρουσα πληροφορία! Σε όλα τα επίπεδα μπορούν οι ενότητες να δίνονται σε διαφορετική εξεταστική περίοδο. Ο εξεταζόμενος λαμβάνει πιστοποίηση για κάθε ενότητα που πέτυχε. Αν πετύχει σε όλες τις ενότητες μέσα σε 1 χρόνο, τότε λαμβάνει και το ενιαίο δίπλωμα OSD.

Στα ΓΡΑΨΑ θα βρείτε μαθήματα γερμανικών από το επίπεδο Γερμανικά για αρχάριους έως και τις goethe εξετάσεις. Στα ΓΡΑΨΑ, Νο 1 στα γερμανικά για ενήλικες θα βρείτε (αν είστε μακριά μας ή δεν έχετε καθόλου χρόνο) και μαθήματα γερμανικών για ενήλικες online.

Ελάτε στα ΓΡΑΨΑ, λοιπόν, και για ÖSD!

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
22ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ιταλικά για ενήλικες στον Όμιλο ΓΡΑΨΑ
Εκδρομή στην Ιταλία αφού μάθουμε ιταλικά στα ΓΡΑΨΑ 22/9/2023 - Mura Gisella
Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ δεν μαθαίνουμε μόνο ξένες γλώσσες! Πηγαίνουμε και ταξίδια στο εξωτερικό γιατί θέλουμε να περνάμε καλά, να γνωρίζουμε νέους τόπους και να μιλάμε ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ή ΙΣΠΑΝΙΚΑ, τη γλώσσα δηλαδή που μαθαίνουμε.
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και η τεχνητή νοημοσύνη 19/9/2023 - Μαρία Νικολοπούλου
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Γράψα πάντα πρωτοπόρος και καινοτόμος παρατηρεί και μελετά κάθε τι καινούργιο που αφορά την εκπαίδευση και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
Επιμόρφωση των καθηγητών μας στη Βαρκελώνη
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - VII FORO UNIVERSIDAD DE BARCELONA 8/9/2023
Η επικαιροποίηση των γνώσεων αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής ζωής , ιδιαίτερα στον τομέα της Εκπαίδευσης όπου οι απαιτήσεις είναι κάθε φορά μεγαλύτερες, αλλά και οι νέες ιδέες και οι προτάσεις για την κάλυψή τους ανανεώνονται διαρκώς.
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
  • Facebook Γράψα
  • Youtube Γράψα
  • Instagram Γράψα
  • TikTok Γράψα
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία