Τι είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας;


Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Το

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

είναι πτυχίο-πιστοποίηση που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και αναγνωρίζεταιαπό το ΑΣΕΠ. Τα

ΚΠΓ

είναι πτυχία που «χτίζουν» ένα ισχυρό βιογραφικό.

Οι γλώσσες που εξετάζει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είναι τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Τουρκικά. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προστεθούν στο ΚΠΓ, νέες γλώσσες.

Ο Εκπαιδευτικός ΌμιλοςΓΡΑΨΑ, κορυφαίος στα Πτυχία (με 2.000 επιτυχόντες στα ανώτερα πτυχία γλωσσών, κάθε χρόνο, 36.000 μέχρι τώρα), παρέχει ταχύρυθμα προγράμματα για την απόκτηση ΚΠΓ, με φιλικά δίδακτρα και ευέλικτα ωράρια στα 10δες Κέντρα «ΓΡΑΨΑ» σε Αθήνα, Πειραιά και Πάτρα. 106.000 ενήλικες (φοιτητές, εργαζόμενοι, στελέχη επιχειρήσεων) έχουν μάθει ξένες γλώσσες κοντά μας. ΓΡΑΨΑ, λοιπόν, Νο1 στους ενήλικες!

Βραβευμένοι από την Ελληνο - Αμερικανική Ένωση (Πτυχία Michigan) ! Βραβευμένοι από την Ελληνο - Αμερικανική Ένωση (Πτυχία Michigan) !

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι τα ιδρύματα στα οποία ανατέθηκε η οργάνωση του συστήματος των εξετάσεων. Το ΑΠΘ είναι υπεύθυνο για τις εξετάσεις του ΚΠΓ-Γαλλικά και ΚΠΓ-Ιταλικά, ενώ για τις εξετάσεις «ΚΠΓ Αγγλικά», «ΚΠΓ Γερμανικά», «ΚΠΓ Ισπανικά» και «ΚΠΓ Τουρκικά», είναι υπεύθυνο το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εναρμονίζονται πλήρως με τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στο ΚΠΓ Αγγλικών, ΚΠΓ Γαλλικών, ΚΠΓ Γερμανικών, ΚΠΓ Ισπανικών και τουρκικών πιστοποιούνται και τα 6 επίπεδα γλωσσομάθειας:

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Επίπεδο γνώσης που αντιστοιχεί
ΚΠΓ Α1 Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας
ΚΠΓ Α2 Βασική γνώση της ξένης γλώσσας
ΚΠΓ Β1 Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας
ΚΠΓ Β2 Καλή γνώση της ξένης γλώσσας
ΚΠΓ Γ1 Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας
ΚΠΓ Γ2 Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας

Οι σπουδαστές μας ...τα λένε καλύτερα!

Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ: Ο κορυφαίος Οργανισμός στις Ξένες Γλώσσες για ενήλικες, με φιλικά δίδακτρα και καθηγητές-ελίτ!

Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ επιδιώκουμε να έχουμε καθηγητές-ελίτ, με ταλέντο και πάθος για τη δουλειά τους! Οι καθηγητές ΓΡΑΨΑ επιμορφώνονται στη Μεθοδολογία, τη Διδακτική και το σύστημα ΓΡΑΨΑ, από εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς εκπαιδευτές όπως το παγκόσμια γνωστό University of Oxford Department for Continuing Education- OUDCE.

Τεστ ξένων γλωσσών Τεστ ξένων γλωσσών

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα 6 επίπεδα πιστοποίησης γίνονται με ενιαία, διαβαθμισμένα τεστ με εξαίρεση την τουρκική όπου οι

εξετάσεις ΚΠΓ

επιπέδου Γ1 διενεργούνται με μη διαβαθμισμένα τεστ. «Διαβαθμισμένο» τεστ σημαίνει ότι και τα 2 επίπεδα κάθε βαθμίδας του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξετάζονται σε μια ενιαία εξέταση, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους ΚΠΓ, μέσα σε μία εξέταση, να δοκιμαστούν σε 2 επίπεδα ταυτόχρονα πληρώνοντας μόνο το 1 επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πλέον εξετάσεις για τα επίπεδα Α1 + Α2, Β1+ Β2 και Γ1+ Γ2.

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου ΚΠΓ, σε όλα τα επίπεδα είναι το 200, και η «βάση» το 60 για τα Α1, Β1, Γ1 και 120 για τα Α2, Β2, Γ2. Ελάχιστη βαθμολογία, 30% σε κάθε ενότητα.

Οι υποψήφιοι του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας αξιολογούνται στην κατανόηση και παράγωγη, προφορικού και γραπτού λογού. Αξιολογούνται επίσης στην ικανότητα τους να μεταφέρουν πληροφορίες από την ελληνική γλώσσα στη γλώσσα την οποία επιθυμούν να πιστοποιήσουν.

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας διενεργούνται 2 φορές κάθε χρόνο. Η πρώτη εξεταστική περίοδος είναι συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου (Α’ εξεταστική περίοδος) και η δεύτερη εξεταστική περίοδος των ΚΠΓ λαμβάνει χωρά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου (Β’ εξεταστική περίοδος). Το κόστος της εξέτασης είναι 60€ για το επίπεδο Α (Α1+Α2), 80€ για το επίπεδο Β (Β1+Β2) και 100€ για το επίπεδο Γ (Γ1+Γ2).

Στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα με βασική προϋπόθεση να μιλούν ελληνικά αφού θα πρέπει να αξιολογηθούν στη διαμεσολάβηση (από τα ελληνικά στην εξεταζόμενη γλώσσα).

Το αδιάβλητο των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας διασφαλίζεται καθώς η διαδικασία είναι ίδια με αυτή των εξετάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια (μετάδοση θεμάτων μέσω του συστήματος VBI που διασφαλίζει το απόρρητο των θεμάτων).

Επίσης, κάθε φορά που πραγματοποιούνται εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας δυο εξεταστικά κέντρα εξυπηρετούν άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Γενικά οι εξετάσεις διενεργούνται σε δημόσια σχολεία τα οποία εξοπλίζονται με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ο αριθμός των εξεταστικών κέντρων καθορίζεται από τον αριθμό των υποψηφίων ΚΠΓ και καλύπτει και μεγάλες πόλεις της περιφέρειας .

Ευέλικτα ωράρια συμπληρωματικά στη Σχολή ή την Εργασία σας! Ευέλικτα ωράρια συμπληρωματικά στη Σχολή ή την Εργασία σας!

Η εξέταση για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Κάθε ενότητα του ΚΠΓ αποτελεί ένα τεστ το οποίο περιέχει κείμενα ή/και εικόνες που συνοδεύονται από μια σειρά ερωτημάτων (items) τα οποία είναι κάθε φορά προσαρμοσμένα σε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας που προαναφέρθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αξιολογούμαστε στα έξης:

 • Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
 • Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου (από το επίπεδο Β1) και γραπτή διαμεσολάβηση
 • Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου
 • Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου (από το επίπεδο Β1) και προφορική διαμεσολάβηση


Η βαθμολόγηση των υποψήφιων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας γίνεται σε δυο βαθμολογικά κέντρα, το ένα βρίσκεται στην Αθηνά και το άλλο στη Θεσσαλονίκη και η διαδικασία διόρθωσης καθορίζεται από συντονιστές που σκοπό έχουν να οργανώσουν και να συντονίσουν τους βαθμολογητές του ΚΠΓ.

Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ φετινούς επιτυχόντες μας! Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ φετινούς επιτυχόντες μας!

Η επιμόρφωση των Εξεταστών Προφορικού Λόγου στις εξετάσεις ΚΠΓ

Κάθε χρόνο, διοργανώνονται σεμινάρια για να τους εξεταστές προφορικών του ΚΠΓ ώστε να έχουν κοινή αντίληψη της εξεταστικής φιλοσοφίας του ΚΠΓ για την επικοινωνιακή ικανότητα των υποψηφίων και να αφομοιώσουν πλήρως την εφαρμογή της βαθμολογικής πολιτικής του ΚΠΓ. Τα σεμινάρια διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα.

Λίγα λόγια για την ιστορία του ΚΠΓ

Το ΚΠΓ θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 2740/99 και το 2002 το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ανέθεσε σε 7μελή επιτροπή πανεπιστημιακών το σχεδιασμό πιστοποίησης της γλωσσομάθειας. Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) ξεκίνησαν το 2003.

Έλα στα ΓΡΑΨΑ! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου! Έλα στα ΓΡΑΨΑ! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου!

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
26ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

 • Κάλεσε μας τώρα: 800 11 47277, 210-7565300
 • ή άφησε μας στοιχεία & ερωτήσεις σου και θα επικοινωνήσουμε εμείς:
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
ecpe 2019
ΡΕΚΟΡ «ΓΡΑΨΑ» και στα αποτελέσματα ECPE – Michigan Proficiency 2019 (εξεταστική Μαΐου 2019) 26/7/2019 - Αγγελική Σπηλιοπούλου
Επιτυχίες σχεδόν 100% στο Michigan Proficiency 2019
ECCE: το Lower Michigan
ECCE: 10 tips για επιτυχία στις εξετάσεις Michigan Lower 25/7/2019 - Άννα Ρούσσου
Συμβουλές για τις εξετάσεις ECCE από την Άννα Ρούσσου, καθηγήτρια Proficiency στα ΓΡΑΨΑ Ζωγράφου. Δείτε τα tips.
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Twitter Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Linkedin Γράψα
 • Instagram Γράψα
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός με ειδίκευση στους 18+