ΚΠΓ ΙΤΑΛΙΚΑ: πληροφορίες και Tips επιτυχίας!

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο νέο τηλεοπτικό ΓΡΑΨΑ;

ΚΠΓ Ιταλικά
ΚΠΓ-Ιταλικά


Το «

ΚΠΓ

Ιταλικά», δηλαδή το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Ιταλικών που εξετάζει την επάρκεια του/της υποψηφίου/ας στα Ιταλικά, είναι ένα σύστημα εξετάσεων του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας που πιστοποιεί τα διαφορετικά επίπεδα γνώσης της γλώσσας και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, κορυφαίος και στα Πτυχία Ιταλικών, παρέχει ταχύρυθμα προγράμματα Ιταλικών για την απόκτηση «ΚΠΓ Ιταλικά», με φιλικά δίδακτρα σε ευέλικτα ωράρια. 106.000 ενήλικες (φοιτητές, εργαζόμενοι, στελέχη επιχειρήσεων) έχουν περάσει από τα «θρανία» μας στα 10δες Κέντρα «ΓΡΑΨΑ» σε Αθήνα, Πειραιά και Πάτρα. ΓΡΑΨΑ, λοιπόν, Νο1 και στα

Ιταλικά για ενήλικες!

Το Υπουργείο Παιδείας διενεργεί εξετάσεις στο «ΚΠΓ Ιταλικά» 2 φορές το χρόνο: κάθε Μάιο και κάθε Νοέμβριο, από το 2003 έως σήμερα.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Ιταλικών (ΚΠΓ-Ιταλικά) θεσμοθετήθηκε για να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

ΚΠΓ (σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς) Πόσο καλά Ιταλικά γνωρίζετε;
ΚΠΓ-Ιταλικά Α1 Επίπεδο επιβίωσης
ΚΠΓ-Ιταλικά Α2 Ανεξάρτητος χρήστης
ΚΠΓ-Ιταλικά Β1 Μέτρια γνώση
ΚΠΓ-Ιταλικά Β2 Καλή γνώση
ΚΠΓ-Ιταλικά Γ1 Πολύ καλή γνώση
ΚΠΓ-Ιταλικά Γ2 Άριστη γνώση

Από το Μάιο του 2011 τα επίπεδα Α1+Α2 / Β1+ Β2 / Γ1+Γ2 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Ιταλικών / ΚΠΓ-Ιταλικά εξετάζονται με ένα ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.

Το κόστος εξέτασης για το ενιαίο τεστ του ΚΠΓ Ιταλικών στο επίπεδο Β είναι περίπου 80€. Προκειμένου ο υποψήφιος να διασφαλίσει την πιστοποίηση «καλής γνώσης»-Β2, πρέπει να πιάσει βαθμολογία τουλάχιστον 120/200 αλλά και το 30% συνολικών βαθμών στην κάθε ενότητα προκειμένου να συμψηφιστούν.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ έχει κορυφαίους καθηγητές Ιταλικών, εκπαιδευμένους στο σύστημα «ΓΡΑΨΑ» από εσωτερικούς και εξωτερικούς εκπαιδευτές, ανάμεσά τους και το γνωστό Γλωσσολόγο-Καθηγητή στο Παν/μιο της Perugia, κ. Mauro Pichiassi.

Οι σπουδαστές μας ...τα λένε καλύτερα!

Το ΚΠΓ-Ιταλικά

(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Ιταλικών)

- Επίπεδο Β (Β1-Β2) αποτελείται από 4 μέρη:
 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου (85 λεπτά)
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου (85 λεπτά)
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (26 λεπτά)
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (20 λεπτά)

ΚΠΓ Ιταλικά - Κατανόηση Γραπτού Λόγου (85')

Αποτελείται από 8 μέρη.

Το 1ο και 2ο μέρη, είναι 1-2 κείμενα με 10 φράσεις, όπου για κάθε μια πρέπει να διαλέξτε ανάμεσα σε τρεις απαντήσεις (Α,Β, C)

Tip#1: Το πιο σημαντικό στην κατανόηση κειμένου στο «ΚΠΓ Ιταλικά» είναι να διαβάσετε το κείμενο μια πρώτη φόρα για να έχετε μια ιδέα ποιες είναι οι γενικές ιδέες του κειμένου, χωρίς να προσπαθείτε να κατανοήσετε όλο το κείμενο. Μετά διαβάστε την κάθε φράση και ανατρέξτε στο κείμενο για να βρείτε τη σωστή απάντηση ανάμεσα σε (Α,Β,C). Μην προσπαθείτε ποτέ να κατανοήσετε όλο το κείμενο και κάθε λέξη γιατί αυτό δεν είναι δυνατό και δεν είναι αυτό που σας ζητεί.

Το τρίτο μέρος του ΚΠΓ-Ιταλικά, είναι ένα κείμενο με 9 κενά και πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα σε τρεις λέξεις τη σωστή.

Tip#2: Προσοχή και σε αυτό το μέρος γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάσετε πρώτα όλο το κείμενο και αν υπάρχει κάποια φωτογραφία να της δώσετε σημασία, γιατί βρίσκεται εκεί ώστε να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα το θέμα.

Το 4ο μέρος, αποτελείται από 6 ερωτήσεις και σας ζητεί να βρείτε την απάντηση ανάμεσα σε 6 κείμενα, άρα να αντιστοιχήσετε την ερώτηση με τα κείμενα

Το 5ο μέρος του ΚΠΓ Ιταλικά, είναι πάλι ένα κείμενο με 10 ερωτήσεις και πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα μεταξύ τριών επιλογών: A αν είναι αλήθεια, Β αν είναι ψέμα και C αν δεν αναφέρετε στο κείμενο.

Το 6ο μέρος του ΚΠΓ Ιταλικά, είναι ένα κείμενο με 6 κενά και πρέπει να διαλέξετε για κάθε κενό τη σωστή λέξη ανάμεσα από τρεις επιλογές. Επιπλέον, στο ίδιο κείμενο υπάρχουν 7 φράσεις και πρέπει να βρείτε τη σωστή απάντηση ανάμεσα σε τρεις επιλογές (Α,Β,C).

Το 7ο και 8ο μέρη του ΚΠΓ-Ιταλικά αποτελούνται από δυο κείμενα με συνολικά 10 κενά και ο/η εξεταζόμενος/η πρέπει με βάση τα συμφραζόμενα να βρει την κατάλληλη λέξη προς συμπλήρωση, που μπορεί να είναι οτιδήποτε όπως ρήμα, επίρρημα, ουσιαστικό, επίθετο.

Tip#3: Για όλα τα κείμενα να θυμάστε ότι το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ότι να μην κάνετε τίποτα πριν να διαβάσετε οπωσδήποτε μια πρώτη φόρα τα κείμενα. Σε όλα τα κείμενα της εξέτασης «ΚΠΓ Ιταλικά» που ανήκουν στην κατανόηση κειμένου είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμάστε ότι πρέπει να προσπαθήσετε να βρείτε τη σωστή απάντηση αποκλειστικά με λέξεις που ξέρετε και να προσπερνάτε αυτές που δεν γνωρίζετε, που σας πανικοβάλλουν και δεν θα σας αφήσουν να κατανοήσετε το κείμενο και οι οποίες στο τέλος θα ήταν καταστροφικές στην κατανόηση και στα αποτελέσματα.

Στα «ΓΡΑΨΑ» έχουμε πάνω από 2.000 επιτυχόντες στα Πτυχία Γλωσσών κάθε χρόνο!

Ευέλικτα ωράρια συμπληρωματικά στη Σχολή ή την Εργασία σας! Ευέλικτα ωράρια συμπληρωματικά στη Σχολή ή την Εργασία σας!

ΚΠΓ ΙΤΑΛΙΚΑ - Κατανόηση Προφορικού Λόγου: (26 λεπτά)

1ο Μέρος: Σε αυτό το μέρος της εξέτασης ΚΠΓ-Ιταλικά σας δίνονται δυο σύντομες ηχογραφήσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Θα ακούσετε κάθε ηχογράφηση δυο φορές. Κάθε ερώτηση έχει τρεις επιλογές (Α, Β ή C) – 15 ερωτήσεις

2ο Μέρος: Σε αυτό το μέρος της εξέτασης «ΚΠΓ Ιταλικά», ακούτε ένα μονόλογο ή διάλογο με 5 φράσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τα κενά με λέξεις. Θα ακούσετε το μονόλογο ή διάλογο τρεις φορές.

3ο Μέρος: Διάλογος με 5 ερωτήσεις και οι υποψήφιοι ΚΠΓ-Ιταλικά πρέπει να απαντήσουν

Στα ΓΡΑΨΑ θα βρείτε πολλά ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ΙΤΑΛΙΚΩΝ για Υποστήριξη ή αναπλήρωση Μαθημάτων που μπορεί να χάσατε. Πέρυσι παρείχαμε 5.000(!), επιπλέον ΔΩΡΕΑΝ ώρες γι αυτούς τους λόγους, στους/στις σπουδαστές/ριές μας.

ΚΠΓ ΙΤΑΛΙΚΑ - Παραγωγή Προφορικού Λόγου (20 λεπτά)

1ο Μέρος: Συζήτηση του εξεταστή με κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, κυρίως πάνω σε προσωπικές ερωτήσεις.

2ο Μέρος: Σε αυτό το μέρος της εξέτασης ΚΠΓ-Ιταλικά γίνεται ένας μονόλογος με βάση εικόνες και ερωτήσεις.

3ο Μέρος: Ατομική παραγωγή λόγου στα Ιταλικά από κάθε υποψήφιο ΚΠΓ, πάνω σε θέματα που προβάλλονται στα ελληνικά

Έλα λοιπόν στα «Γράψα» για ταχύρυθμα μαθήματα Ιταλικών. Χτίσε ένα δυνατό βιογραφικό παίρνοντας μια πιστοποίηση «ΚΠΓ-Ιταλικά» ή άλλο Πτυχίο. ΓΡΑΨΑ, Νο 1 στους ενήλικες!

Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ φετινούς επιτυχόντες μας! Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ φετινούς επιτυχόντες μας!


Στις εξετάσεις για το ΚΠΓ-Ιταλικά έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος έλληνες, ομογενείς, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και αλλοδαποί που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Αλλά για την επιτυχία στις εξετάσεις, χρειάζεται να έχουν γνώση της ελληνικής γλώσσας αφού ελέγχεται και η ικανότητα διαμεσολάβησης (από την ελληνική στη ξένη γλώσσα).

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι υποψήφιοι του «ΚΠΓ Ιταλικά», είναι:

 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη Δήλωση που διατίθεται στις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών ή στο το site του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr.
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους του/της υποψήφιας για ΚΠΓ-Ιταλικά
 • Ένα ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) πρόσφατης ημερομηνίας Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο είναι: 60€ για Α1 και Α2, 80 € για Β1 και Β2, 100€ για Γ1 και Γ2
 • Φωτοαντίγραφο 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου που να προκύπτει ταυτοπροσωπία για τον υποψήφιο «ΚΠΓ Ιταλικά».
 • Αίτηση (μηχανογραφικό έντυπο), που συμπληρώνεται στις Διευθύνσεις Β’βάθμιας Εκπαίδευσης και υπογράφεται από τον υποψήφιο που αναφέρει γλώσσα (ΚΠΓ-Ιταλικά) και επίπεδο που της εξέτασης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Το ΚΠΓ-Ιταλικά λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του έχει τα χαμηλότερα εξέταστρα όλων των πιστοποιητικών-πτυχίων γλωσσομάθειας. Έτσι, μπορεί κάποιος να εξεταστεί οικονομικά για «ΚΠΓ-Ιταλικά».

Σεμινάριο (webinar) Mauro Pichiassi Σεμινάριο (webinar) Mauro Pichiassi

Έλα στα ΓΡΑΨΑ! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου! Έλα στα ΓΡΑΨΑ! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου!

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
26ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

 • Κάλεσε μας τώρα: 800 11 47277, 210-7565300
 • ή άφησε μας στοιχεία & ερωτήσεις σου και θα επικοινωνήσουμε εμείς:
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
ecpe 2019
ΡΕΚΟΡ «ΓΡΑΨΑ» και στα αποτελέσματα ECPE – Michigan Proficiency 2019 (εξεταστική Μαΐου 2019) 26/7/2019 - Αγγελική Σπηλιοπούλου
Επιτυχίες σχεδόν 100% στο Michigan Proficiency 2019
ECCE: το Lower Michigan
ECCE: 10 tips για επιτυχία στις εξετάσεις Michigan Lower 25/7/2019 - Άννα Ρούσσου
Συμβουλές για τις εξετάσεις ECCE από την Άννα Ρούσσου, καθηγήτρια Proficiency στα ΓΡΑΨΑ Ζωγράφου. Δείτε τα tips.
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Twitter Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Linkedin Γράψα
 • Instagram Γράψα