ALCE - αναλυτικές πληροφορίες για τις Εξετάσεις ALCE


ALCE
ALCE
Το

ALCE

είναι ένα πτυχίο Αγγλικών (πιστοποιητικό) επιπέδου C1/Γ1. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση ALCE (Advanced C1) αποκτούν ένα πιστοποιητικό που τεκμηριώνει το υψηλό επίπεδο των αγγλικών τους και συμβάλλει στην εκπλήρωση εκπαιδευτικών, επαγγελματικών, κοινωνικών ή προσωπικών στόχων. Το ALCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος (ΑΣΕΠ) ως πιστοποιητικό Πολύ Καλής Γνώσης Αγγλικών σε επίπεδο C1/Γ1. Αποκλειστικός φορέας για την διεξαγωγή αυτών των εξετάσεων στην Ελλάδα είναι η Ελληνοαμερικανική Ένωση από την οποία ο Εκπ. Όμιλος Γράψα έχει βραβευθεί 2 φορές με Certificate of Recognition κατέχοντας αριθμούς επιτυχιών ρεκόρ κάθε χρόνο.

Το ALCE αντιστοιχεί στο επίπεδο C1/Γ1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη γλωσσικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα και για περαιτέρω σπουδές.

Οι σπουδαστές μας ...τα λένε καλύτερα!

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της εξέτασης ALCE (Advanced Level Certificate in English) είναι το φιλικό προς τον υποψήφιο format της (φιλικό και προς υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες). Πρόκειται για ένα test με ερωτήσεις εξ ’ολοκλήρου πολλαπλών επιλογών (multiple choice) το οποίο μπορεί να διευκολύνει έναν υποψήφιο που δεν είναι πολύ σίγουρος για γραμματικά φαινόμενα ή λεξιλόγιο αλλά μπορεί να αναγνωρίσει τη σωστή απάντηση. Επίσης, η εξέταση του ALCE είναι σύντομη και όχι ιδιαίτερα κουραστική για τον υποψήφιο (συνολική διάρκεια εξέτασης: περίπου 2,5 ώρες).

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, κορυφαίος στα Πτυχία, παρέχει ταχύρυθμα προγράμματα και για την απόκτηση ALCE ή CAE ή άλλα Πτυχία C1/Γ1, με φιλικά δίδακτρα και ευέλικτα ωράρια στα 10δες Κέντρα Ξένων Γλωσσών «ΓΡΑΨΑ» σε Αθήνα, Πειραιά και Πάτρα. 106.000 ενήλικες (φοιτητές, εργαζόμενοι, στελέχη) έχουν περάσει από τα θρανία μας. ΓΡΑΨΑ, λοιπόν, Νο1 και στα Αγγλικά για ενήλικες!

ALCE: Τα μέρη της εξέτασης

ALCE - Listening

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

Part 1: Ο υποψήφιος ALCE ακούει 5 αποσπάσματα ραδιοφωνικών εκπομπών ακολουθούμενα από 2 εκτυπωμένες ερωτήσεις με 3 επιλογές έκαστη. Τα αποσπάσματα ακούγονται 1 φορά. Σύνολο ερωτήσεων: 10.

Part 2: Ο υποψήφιος ALCE ακούει 10 σύντομους διαλόγους ακολουθούμενους από 1 εκτυπωμένη ερώτηση με 3 επιλογές έκαστη. Οι διάλογοι ακούγονται 1 φορά. Σύνολο ερωτήσεων: 10.

Part 3: Ο υποψήφιος ALCE ακούει 1 ηχογραφημένη ραδιοφωνική συνέντευξη σε 5 μέρη ακολουθούμενα από 2 ερωτήσεις με 3 επιλογές έκαστη. Το κάθε μέρος και οι ερωτήσεις του ακούγονται 2 φορές. Σύνολο ερωτήσεων: 10.

Part 4: Ο υποψήφιος ALCE ακούει 1 ηχογραφημένη ομιλία μεγάλης διάρκειας σε 2 μέρη ακολουθούμενα από 5 ερωτήσεις με 3 επιλογές έκαστη. Το κάθε μέρος ακούγεται 1 φορά. Σύνολο ερωτήσεων: 10.

ALCE - GVR (Grammar, Vocabulary, Reading)

Διάρκεια: 80 λεπτά

Grammar: Ο υποψήφιος συμπληρώνει κάθε πρόταση επιλέγοντας 1-γραμματικά ορθή- από 4 επιλογές απαντήσεων. Σύνολο ερωτήσεων: 40

Vocabulary: Ο/Η υποψήφιος/α ALCE συμπληρώνει κάθε πρόταση επιλέγοντας 1-σημασιολογικά ορθή- από 4 επιλογές απαντήσεων. Σύνολο ερωτήσεων: 40

Reading Part 1: Κείμενο (κριτική βιβλίου, θεατρικού έργου, ταινίας κλπ) ακολουθούμενο από 7 ερωτήσεις με 4 επιλογές έκαστη.

Reading Part 2: Κείμενο με ακαδημαϊκό ή επιστημονικό θέμα ακολουθούμενο από 7 ερωτήσεις με 4 επιλογές έκαστη.

Reading Part 3: Κείμενο κοινωνικού περιεχομένου ακολουθούμενο από 6 ερωτήσεις με 4 επιλογές έκαστη.

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

ALCE - Writing

Διάρκεια: 30 λεπτά

Ο υποψήφιος ALCE καλείται να γράψει 1 διαλεκτική έκθεση (Essay) έχοντας επιλογή μεταξύ 2 θεμάτων.


ALCE - Speaking

Διάρκεια: 11-13 λεπτά

Part 1: Ο υποψήφιος καλείται να μιλήσει για τον εαυτό του απαντώντας σε μη-ευαίσθητες προσωπικές ερωτήσεις.

Part 2: Ο υποψήφιος ALCE απαντά εκτενώς σε 1 ερώτηση που του θέτει ο εξεταστής. Έχει 30’’ για να προετοιμάσει την απάντησή του βάσει μίας φωτογραφίας και ενός σύντομου κειμένου που του δίνεται.

Part 3: Ο υποψήφιος ALCE απαντά σε 2-3 ερωτήσεις σχετικές με το θέμα του προηγούμενου part.

Part 4: Δίνεται στον υποψήφιο ALCE ένα αντιφατικό θέμα καθώς και οι κύριες απόψεις της κάθε πλευράς (υπέρ & κατά). Ο/Η υποψήφιο/α καλείται να επιλέξει πλευρά και να επιχειρηματολογήσει υπέρ αυτής της θέσης με αποτελεσματικό τρόπο.

TIPS για επιτυχία στις εξετάσεις ALCE (Advanced-C1)

ALCE Grammar:
Ο υποψήφιος ALCE πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με long items (εκτεταμένες απαντήσεις), impossible answers και εκφράσεις.

ALCE Vocabulary:
Ο υποψήφιος ALCE πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη ρίζα των λέξεων, σε ιδιωματισμούς, προθέσεις, συνώνυμα, homophones και phrasal verbs. Να έχει επίσης υπόψιν ότι όταν τα distractors είναι πολύ εύκολες λέξεις πρόκειται συνήθως για εκφράσεις (expressions, collocations).

Τεστ αγγλικών Τεστ αγγλικών

ALCE Reading:
Ο υποψήφιος ALCE πρέπει να έχει υπόψιν του ότι τα κείμενα είναι συνήθως μεγάλα και δύσκολα και να κάνει σωστή διαχείριση του χρόνου στο GVR (πχ. 20 λεπτά για το Grammar, 15 λεπτά για το Vocabulary και 45 λεπτά για τα Readings).
Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι οι ερωτήσεις είναι με τη σειρά επομένως καλό είναι να απαντώνται παράλληλα με την ανάγνωση των παραγράφων. Οι global ερωτήσεις (αυτές δηλαδή που καλύπτουν το σύνολο του κειμένου) είναι συνήθως πρώτες ή τελευταίες.

ALCE Writing:
Ο υποψήφιος ALCE πρέπει να γνωρίζει ότι η έκθεση που καλείται να γράψει είναι πάντα for & against (υπέρ & κατά) και σε αυτό το είδος έκθεσης δεν διατυπώνουμε την άποψή μας στον πρόλογο αλλά μόνο στον επίλογο.
Ο υποψήφιος ALCE θα πρέπει να κάνει σωστή διαχείριση του χρόνου του που είναι περιορισμένος (30 λεπτά) / 3-5 λεπτά στον πρόλογο, 20 λεπτά στο κύριο θέμα και 5 λεπτά στον επίλογο.

Εξετάσεις ALCE: Βαθμολογία

Κάθε μία από τις ενότητες του ALCE αξιολογείται με κλίμακα από 0 έως 1000. Κάθε ενότητα φέρει ίση βαρύτητα στον καθορισμό του τελικού βαθμού. Επιτυγχάνουν στο ALCE (C1/Γ1) οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες ίσο ή ανώτερο του 650 (65%).

Ελάτε στα ΓΡΑΨΑ, λοιπόν, και πάρτε ALCE με την … πρώτη! ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Θέλω να ενημερωθώ για άλλα Πτυχία Θέλω να ενημερωθώ για άλλα Πτυχία

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
27ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

  • Κάλεσε μας τώρα: 800 11 47277, 210-7565300
  • ή άφησε μας στοιχεία & ερωτήσεις σου και θα επικοινωνήσουμε εμείς:
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Αγγλικά για αρχάριους, ταχύρυθμα
ΑΓΓΛΙΚΑ για ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 11/2/2020 - Αγγελική Σπηλιοπούλου
Ημερομηνίες Εξετάσεων ECCE, ECPE, FCE, CPE
Ημερομηνίες Εξετάσεων και εξέταστρα ECCE-ECPE & FCE-CPE Μαΐου 2020 7/2/2020
Ανακοινώθηκαν Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις ECCE-ECPE και FCE-CPE
 Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF, DALF, Sorbonne  Μαΐου 2020 & Εξέταστρα
Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF, DALF, Sorbonne Μαΐου 2020 & Εξέταστρα 6/2/2020 - Μαρία Σιδερή
Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις στα Γαλλικά πτυχία DELF / DΑLF και SORBONNE ανακοινώθηκαν από το Γαλλικό Ινστιτούτο
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
  • Facebook Γράψα
  • Twitter Γράψα
  • Youtube Γράψα
  • Linkedin Γράψα
  • Instagram Γράψα
e-learning
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός με ειδίκευση στους 18+