40 Χρόνια Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ
e-learning
franchise
Facebook Γράψα
Instagram Γράψα
κάλεσέ μας 800 11 47277

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά για ενήλικες


GRE test & scores

Το GRE (Graduate Record Examinations) είναι πιστοποίηση που απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους που θέλουν να γίνουν δεκτοί σε μεταπτυχιακές σπουδές σε τμήματα θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης ή και διοίκηση επιχειρήσεων.

Το GRE test λειτουργεί ως κοινό μέτρο σύγκρισης μεταξύ υποψηφίων με διαφορετικά προσόντα που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό και μαθησιακό background. Το GRE διατίθεται σε computer-delivered μορφή, υπάρχει όμως η δυνατότητα και για paper- delivered εκδοχή σε χώρες που δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις GRE προσφέρονται μόνο σε computer-delivered εκδοχή. Εξετάσεις για το GRE διοργανώνονται εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, σε 160 χώρες και σε περισσότερα από 1000 εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.

Το GRE χωρίζεται σε GRE General test και σε GRE Subject test. Η διαφορά τους είναι πως το GRE Subject test εξετάζει τις γνώσεις των υποψηφίων πάνω σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ενώ το GRE General Test αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης βασικών ιδεών άλγεβρας, γεωμετρίας και επίλυσης προβλημάτων. Παρότι και τα δύο tests έχουν παρόμοια ισχύ, ο κάτοχος του GRE Subject test πιθανόν να έχει ένα πλεονέκτημα διότι μπορεί να τον κάνει να ξεχωρίσει σε σύγκριση με άλλους υποψηφίους.

Το GRE subject test διεξάγεται στα ακόλουθα πεδία: βιολογία, χημεία, λογοτεχνία, μαθηματικά, φυσική και ψυχολογία.

Δομή της εξέτασης GRE General:

1. GRE Analytical writing: στο part αυτό εξετάζονται οι δεξιότητες του υποψηφίου ως προς την έκφραση ιδεών. Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν 2 εκθέσεις. Στο πρώτο task (analyze an issue) ζητείται από τον υποψήφιο να επιχειρηματολογίσει πάνω σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι περιβαλλοντικό, κοινωνικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος, τεχνολογίας και εκπαίδευσης. Στην ουσία αυτό που ζητείται από τον υποψήφιο είναι να εκφράσει κάποιος την άποψή του πάνω σε ένα ζήτημα και και να επιχειρηματολογήσει πάνω σε συτό εξηγώντας γιατί συμφωνεί ή διαφωνει. Στο site του ETS (www.ets.org/gre/revised_general) μπορεί κάποιος να βρει πληθώρα θεμάτων στα οποία θα εξεταστεί στις εξετάσεις GRE General. Στο δεύτερο task (analyze an argument) αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοήσει, αναλύσει και αξιολογήσει συγκεκριμένες οδηγίες. Δίνεται ένα κείμενο με κατευθυντήριες τις οποίες ο υποψήφιος πρέπει να ακολουθήσει πιστά. Ο στόχος δεν είναι να αιτιολογήσει αν κάτι είναι αληθές ή όχι αλλά να αξιολογήσει την ορθότητα του επιχειρήματος που δίνεται χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη. Η συνολική διάρκεια του GRE Analytical writing είναι 1 ώρα, δηλαδή 30 λεπτά για κάθε task.

2. GRE Verbal reasoning: αποτελείται από 2 parts, κάθε ένα από αυτά περιέχει 20 ερωτήσεις. Περιλαμβάνει 3 είδη ερωτήσεων:

a) reading comprehension: αποτελείται από 10 περίπου κείμενα, με τα περισσότερα να έχουν τη έκταση μιας παραγράφου και 1 ή 2 να είναι μεγαλύτερα. Η θεματολογία των κειμένων αντλείται από κονωνικές και φυσικές επιστήμες, τέχνες, βιολογία αλλά και θέματα της καθημερινότητας που βασίζονται σε βιβλία ή περιοδικά ακαδημαικά και μη. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: σε αυτές που έχουν μία σωστή απάντηση, σε ερωτήσεις που οι σωστές απαντήσεις είναι περισσότερες από μία και σε ερωτήσεις που καλείται ο υποψήφιος να επιλέξει μία πρόταση από το κείμενο.

b) Text completion: ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει κενά μέσα σε μικρά κείμενα. Αξιολογείται έτσι η ικανότητα του υποψηφίου να χρησιμοποίησει τις πληροφορίες που του δίνονται ώστε να βρει τη λεξη που λείπει. Συνιστάται στους υποψηφίους να διαβάζουν ολόκληρο το κείμενο ώστε να πάρουν μια γενική ιδέα, να προχωρούν στο επόμενο κενό αν δυσκολεύονται πολύ να βρουν κάποιο και να τσεκάρουν στο τέλος πως ό,τι έχουν συμπληρώσει είναι γραμματικά και εννοιολογικά σωστό.

c) sentence equivalence: αυτού του τύπου οι ασκήσεις αποτελούνται από μία πρόταση με ένα κενό που πρέπει να συμπληρωθεί με δύο επιλογές από τις 6 που δίνονται. Προσοχή! Μην ψάχνετε απαραίτητα για λέξεις που είναι συνώνυμες γιατί μπορεί να μην ταιριάζουν συντακτικά. Καλό είναι να προσπαθείτε να βρείτε μια λέξη που ταιριάζει πριν δείτε τις επιλογές. Επίσης, βεβαιωθείτε πως οι δύο προτάσεις που σχηματίζονται έχουν ακριβώς το ίδιο νόημα.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 30 λεπτά για κάθε part.

3. GRE Quantitative reasoning: αποτελείται από 2 ενότητες, κάθε ενότητα έχει 20 ερωτήσεις. Το κομμάτι αυτό εξετάζει τις δεξιότητές σας σε βασικές μαθηματικές ιδέες και την ικανότητά σας να λύσετε προβλήματα. Τέσσερα είναι τα πεδία που εξετάζονται: αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία και ανάλυση δεδομένων. Το επίπεδο των μαθηματικών που απαιτείται είναι γνώσεις Λυκείου.

Υπάρχουν συνολικά 4 είδη ερωτήσεων:

 1. quantitative comparison (σύγκριση μεταξύ δύο ποσοτήτων) πχ. σύγκριση ηλικιών, ενός ποσοστού και ενός ακέραιου αριθμού, εξισώσεων κλπ. Ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει αν οι δύο ποσότητες που του δίνονται είναι α) ίσες, β) η Α μεγαλύτερη από τη Β, γ) η Β μεγαλύτερη από την Α ή δ) δεν δίνονται επαρκείς πληροφορίες ώστε να βγει συμπέρασμα.
 2. multiple-choice- select one or more: πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις με μία σωστή επιλογή ανάμεσα σε 5 που δίνονται. Ίδιου τύπου ασκήσεις δίνονται και με δύο σωστές απαντήσεις από τις 5 που δίνονται.
 3. Numeric entry: επίλυση προβλήματος και εξεύρεση ενός ακέραιου ή δεκαδικού αριθμού.
 4. data interpretation: ανάλυση δεδομένων που παρουσιάζονται μέσα από πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις. Διάρκεια εξέτασης: 35 λεπτά για κάθε ενότητα. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες και 10 λεπτά.

Τεστ αγγλικών Τεστ αγγλικών

GRE Subject test

ο αριθμός των ερωτήσεων ποικίλει ανάλογα με το πεδίο που εξετάζεται κάποιος. Για παράδειγμα στα Μαθηματικά ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε 66 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ένω στη Λογοτεχνία ο εξεταζόμενος πρέπει να απαντήσει σε 230 ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με Αμερικανική και Αγγλική ποίηση, θέατρο, βιογραφίες, θεωρία της λογοτεχνίας και ιστορία της γλώσσας. Η συνολική διάρκεια του GRE Subject είναι 2 ώρες και 50 λεπτά.

Στη διάρκεια του GRE test, ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωτικό να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις με τη σειρά. Έχει την ευελιξία να πηγαίνει μπρος-πισω στις ερωτήσεις μέσα στην ίδια ενότητα ή ακόμα και να αφήσει κάποιες ερωτήσεις στις οποίες δυσκολεύεται και να επανέλθει στο τέλος αν έχει χρόνο. Το Analytical writing εμφανίζεται πάντα στην αρχή ενώ τα δύο άλλα parts (Verbal reasoning και Quantitative reasoning) μπορεί να εμφανιστούν με οποιαδήποτε σειρά μέσα στο test.

Καθηγητές-ελίτ, εκπαιδευμένοι στο σύστημα «ΓΡΑΨΑ» και από διεθνείς φορείς. (OUDCE-University of Oxford, Department for Continuing Education) Καθηγητές-ελίτ, εκπαιδευμένοι στο σύστημα «ΓΡΑΨΑ» και από διεθνείς φορείς. (OUDCE-University of Oxford, Department for Continuing Education)

GRE scores και ισχύς

Δεν υπάρχει pass/ fail στο GRE. Οι βαθμολογίες που μπορεί να αποκτήσει κάποιος είναι οι ακόλουθες:

 • GRE Analytical writing: 0-6
 • GRE verbal/quantitative reasoning: 130 – 170.

Τα score του GRE έχουν ισχύ για 5 χρόνια. Για test GRE που δόθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2016, τα score ισχύουν για 5 χρόνια από τη ημερομηνία εξέτασης ενώ για όσα score αποκτήθηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2016 τα 5 χρόνια μετρούν από τη χρονιά εξέτασης. Για παράδειγμα, αν κάποιος έδωσε εξετάσεις για GRE στις 15 Μαΐου 2016, τα score ισχύουν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021. Όμως καλύτερο είναι να προσκομίσετε πιο πρόσφατο GRE (έως 3 ετών)

Αποτελέσματα GRE Tests

Τα αποτελέσματα του GRE General αποστέλλονται στα πανεπιστήμια περίπου 10-15 μέρες από την ημερομηνία εξέτασης. Για το GRE Subject απαιτείται μεγαλύτερο διάστημα, σχεδόν 5 εβδομάδες από την ημερομηνία εξέτασης και ο υποψήφιος ενημερώνεται μέσω e-mail.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Το GRE General test διεξάγεται 2-3 φορές/ εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) ενώ εξετάσεις για το GRE Subject test γίνονται 3 φορές το χρόνο (Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Απρίλιο). Να σημειωθεί πως εξετάσεις για το GRE Subject test δε γίνονται σε όλες τις χώρες (η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που πραγματοποιούνται εξετάσεις).

Τα εξέταστρα για το GRE General test είναι 205$ ενώ για το GRE Subject test είναι 150$ και στην Ελλάδα υπάρχουν δύο εξεταστικά κέντρα, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Η πληρωμή γίνεται συνήθως διαδικτυακά μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Αν κάποιος υποψήφιος έχει μαθησιακές δυσκολίες, το ETS προβλέπει ειδική μέριμνα όπως επιπλέον χρόνος. Αυτό που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος είναι να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 6 εβδομάδες πριν γίνει η αίτηση ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Χρήσιμες πληροφορίες για τους υποψηφίους

Ο υποψήφιος για το GRE Test πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο ETS προτού να κάνει την εγγραφή του και να επιλέξει την ημερομηνία της εξεταστικής που επιθυμεί. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος θελήσει να αλλάξει ημερομηνία εξέτασης, μπορεί να το κάνει το αργότερο 4 ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει επιλέξει, δηλαδή αν οι προγραμματισμένες εξετάσεις είναι το Σάββατο, η αλλαγή πρέπει να γίνει το αργότερο έως την Τρίτη. Το κόστος για reschedule είναι 50$ και το διάστημα που μπορεί κάποιος να επαναπρογραμματίσει εξετάσεις είναι 1 έτος.

Στην περίπτωση του GRE Subject test, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα αλλαγής Subject με την προϋπόθεση πως υπάρχει θέση για το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο και υπάρχει επιβάρυνση 50$. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά εξετάστρων από GRE General test σε GRE Subject test.

 

Μπορείτε να μάθετε Αγγλικά για ενήλικες στα ΓΡΑΨΑ, με εγγυημένη επιτυχία!

Λίγα λόγια για την ιστορία του GRE

Τις εξετάσεις για τα GRE tests διεξάγει το ETS που ιδρύθηκε το 1947 από τη σύμπραξη τριών οργανισμών: του American Council on Education, του Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching και του College Entrance Examination Board. Ο σκοπός του ETS από την πρώτη στιγμή ήταν να αφοσιωθεί σε προγράμματα έρευνας και αξιολόγησης ανθρώπων από διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και με τον τρόπο αυτό να φέρει θεμελιώδεις αλλαγές στην εκπαίδευση. Το ETS εκτός από το GRE έχει σχεδιάσει και άλλα Αγγλικά πτυχία όπως τα TOEFL, TOEIC και SAT, εξετάσεις που επίσης διεξάγονται σε όλο τον κόσμο και συχνά αποτελούν προϋπόθεση εισαγωγής σε πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές.

Στα ΓΡΑΨΑ η εκμάθηση Αγγλικών αρχίζει από το επίπεδο Αγγλικά για αρχάριους έως το Proficiency. Με χιλιάδες επιτυχόντες και φέτος στις εξετάσεις Ανώτερων Πτυχίων, τα ΓΡΑΨΑ είναι Νο1 στα μαθήματα Αγγλικών. Επιπλέον στα ΓΡΑΨΑ θα βρείτε και μαθήματα Αγγλικών online.

Μάθετε περισσότερα για το IELTS: IELTS- προετοιμασία σε λίγες εβδομάδες με φιλικά δίδακτρα, IELTS – ημερομηνίες τεστ, IELTS-εξετάσεις και tips επιτυχίας, IELTS score.

Ελάτε στα ΓΡΑΨΑ, λοιπόν, και για GRE!

Θέλω να μάθω για IELTS, Proficiency, Πτυχία Αγγλικών

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
22ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ιταλικά για ενήλικες στον Όμιλο ΓΡΑΨΑ
Εκδρομή στην Ιταλία αφού μάθουμε ιταλικά στα ΓΡΑΨΑ 22/9/2023 - Mura Gisella
Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ δεν μαθαίνουμε μόνο ξένες γλώσσες! Πηγαίνουμε και ταξίδια στο εξωτερικό γιατί θέλουμε να περνάμε καλά, να γνωρίζουμε νέους τόπους και να μιλάμε ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ή ΙΣΠΑΝΙΚΑ, τη γλώσσα δηλαδή που μαθαίνουμε.
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και η τεχνητή νοημοσύνη 19/9/2023 - Μαρία Νικολοπούλου
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Γράψα πάντα πρωτοπόρος και καινοτόμος παρατηρεί και μελετά κάθε τι καινούργιο που αφορά την εκπαίδευση και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
Επιμόρφωση των καθηγητών μας στη Βαρκελώνη
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - VII FORO UNIVERSIDAD DE BARCELONA 8/9/2023
Η επικαιροποίηση των γνώσεων αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής ζωής , ιδιαίτερα στον τομέα της Εκπαίδευσης όπου οι απαιτήσεις είναι κάθε φορά μεγαλύτερες, αλλά και οι νέες ιδέες και οι προτάσεις για την κάλυψή τους ανανεώνονται διαρκώς.
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Twitter Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Linkedin Γράψα
 • Instagram Γράψα
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία