40 Χρόνια Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ
e-learning
franchise
Facebook Γράψα
Instagram Γράψα
TikTok Γράψα
κάλεσέ μας 800 11 47277

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά για ενήλικες


ΚΠΓ ΙΣΠΑΝΙΚΑ: πληροφορίες & Tips επιτυχίας!

ΚΠΓ Ισπανικά
ΚΠΓ-Ισπανικά
Το

«ΚΠΓ Ισπανικά»

, δηλαδή το

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Ισπανικών

είναι ένα σύστημα εξετάσεων του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, θεσμοθετημένο από το 2010 που πιστοποιεί και τα 6 διαφορετικά επίπεδα γνώσης Ισπανικών και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, κορυφαίος και στα Πτυχία Ισπανικών, παρέχει ταχύρυθμα προγράμματα Ισπανικών για την απόκτηση «ΚΠΓ Ισπανικά», με φιλικά δίδακτρα και ευέλικτα ωράρια. 130.000 ενήλικες (φοιτητές, εργαζόμενοι, στελέχη) έχουν περάσει από τα «θρανία» μας στα 10δες Κέντρα «ΓΡΑΨΑ» σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα. ΓΡΑΨΑ, λοιπόν, Νο1 και στα Ισπανικά.

Αναλυτικά τα επίπεδα του ΚΠΓ Ισπανικών και τα μόρια που δίνει το ΑΣΕΠ είναι:

ΠΤΥΧΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗ ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ
ΚΠΓ Ισπανικά Α 60-119 Α1 Στοιχειώδης γνώση -
120-200 Α2 Βασική γνώση -
ΚΠΓ Ισπανικά Β 60-119 Β1 Μέτρια γνώση 10
120-200 Β2 Καλή γνώση 30
ΚΠΓ Ισπανικά Γ 60-119 Γ1 Πολύ καλή γνώση 50
120-200 Γ2 Άριστη γνώση 70

Τα πτυχία του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας-Ισπανικά είναι διαβαθμισμένα. Η βάση είναι το 60 και η μέγιστη βαθμολογία αγγίζει το 200. Αυτό σημαίνει ότι από 60 έως 119 παίρνεις το επίπεδο 1 και αντίστοιχα από 120 στα 200 το επίπεδο 2. Η ελάχιστη επιτρεπτή βαθμολογία ανά ενότητα είναι το 30%.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Ισπανικών στοχεύει ταυτόχρονα σε 2 επίπεδα. Στόχος αυτού του πτυχίου είναι η επαγγελματική αποκαστάσταση, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στον δημόσιο, καθώς είναι αναγνωρισμένο στις εξετάσεις ΑΣΕΠ και φυσικά η διευκόλυνση εισαγωγής σε μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, αλλά και εξωτερικού.

Θέλετε μαθήματα ΜΟΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ; Θέλετε μαθήματα ΜΟΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ;

Το ΚΠΓ-Ισπανικά σού δίνει την διευκόλυνση του διαβαθμισμένου πτυχίου, γεγονός μοναδικό συγκριτικά με τα πτυχία άλλων μορφωτικών φορέων. Σημαντικό εξίσου είναι ότι εκτός της Ισπανικής γλώσσας, στο υλικό εξέτασης του ΚΠΓ Ισπανικών συμπεριλαμβάνονται αποσπάσματα στην ελληνική γλώσσα, στοιχείο που διευκολύνει τους/τις Έλληνες/ίδες υποψήφιους/ες. Και φυσικά, εν καιρό κρίσης μην ξεχνάμε τα χαμηλά του εξέταστρα!

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Η δομή του «ΚΠΓ Ισπανικά» αποτελείται από τέσσερις ενότητες και αναλυτικά η διάρκεια αυτών είναι:

  • Comprensión lectora y conciencia lingüística / Κατανόηση κειμένων και συνειδητή χρήση της γλώσσας
  • Expresión escrita y mediación / Γραπτή έκφραση και διαμεσολάβηση
  • Comprensión auditiva / Aκουστική κατανόηση
  • Producción oral y mediación / Παραγωγή Προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση
ΚΠΓ-Ισπανικά ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Α 65 ΛΕΠΤΑ 40 ΛΕΠΤΑ 20 ΛΕΠΤΑ 20 ΛΕΠΤΑ
Β 85 ΛΕΠΤΑ 85 ΛΕΠΤΑ 25 ΛΕΠΤΑ 25 ΛΕΠΤΑ
Γ 120 ΛΕΠΤΑ 120 ΛΕΠΤΑ 30 ΛΕΠΤΑ 30 ΛΕΠΤΑ

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας διοργανώνονται δυο φορές το χρόνο. Κάθε Νοέμβριο και Μάιο ή Ιούνιο, ανάλογα με τις αργίες. Αυτό βοηθά τον υποψήφιο να προετοιμαστεί κατάλληλα και να έχει την δυνατότητα επιλογής σύμφωνα την περίοδο που τον εξυπηρετεί και τις εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ έχει κορυφαίους καθηγητές Ισπανικών. Στα ΓΡΑΨΑ έχουμε 2.000 επιτυχόντες στις εξετάσεις Γλωσσών κάθε χρόνο (78.000 επιτυχόντες, συνολικά)! Στα ΓΡΑΨΑ θα βρείτε και μαθήματα Ισπανικών online.

Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιτυχόντες μας με ονοματεπώνυμο! Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιτυχόντες μας με ονοματεπώνυμο!

Τεστ ισπανικών Τεστ ισπανικών

Οι βαθμολογίες του ΚΠΓ Ισπανικά είναι:

-50 βαθμοί στην κατανόηση κειμένων και συνειδητή χρήση της γλώσσας,

-60 βαθμοί στην γραπτή έκφραση και διαμεσολάβηση,

-50 βαθμοί την ακουστική κατανόηση και

-40 βαθμοί τον προφορικό λόγο και διαμεσολάβηση.

Συμβουλές για τις εξετάσεις του ΚΠΓ Ισπανικά

Για να μπορέσεις να πετύχεις στις εξετάσεις του ΚΠΓ Ισπανικά, θα πρέπει να έχεις στα υπόψιν σου τα ακόλουθα σημεία:

Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η θα πρέπει να έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο στην εξάσκηση και εξοικείωση των περιεχομένων του καθε πτυχίου, κυρίως για αυτούς που θα εξεταστούν στο ΚΠΓ-Ισπανικά μιας που το επίπεδο είναι πιο απαιτητικό.

Στην Kατανόηση κειμένων και συνειδητή χρήση της γλώσσας, δεν μπαίνουμε στην διαδικασία μετάφρασης κατά λέξη. Δίνουμε προτεραιότητα στην ανάγνωση των ερωτήσεων πριν μελετήσουμε το κείμενο.

Υπολόγιζε το χρόνο ολοκλήρωσης κάθε ενότητας του ΚΠΓ-Ισπανικά! Αλλιώς θα βρεθείς προ εκπλήξεων και δεν θα έχεις αρκετό χρόνο να ολοκληρώσεις τη Γραπτή έκφραση και διαμεσολάβηση.

Στην Ακουστική κατανόηση του "ΚΠΓ Ισπανικά” δεν χάνουμε χρόνο διαβάζοντας το τί μας ζητάει η κάθε άσκηση, ενώ μας είναι γνωστή. Εκμεταλλευόμαστε το χρόνο μας για να αναγνώσουμε σύντομα τις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τις απαντητικές σελίδες του ΚΠΓ-Ισπανικά που θα πρέπει να συμπληρώσουμε με την ολοκλήρωση της κάθε άσκησης και πριν την λήξη της κάθε ενότητας, καθώς δεν προβλέπεται επιπλέον χρόνος για αυτήν την διαδικασία. Το ιδανικό θα ήταν να τις συμπληρώσουμε κατευθείαν.

Έχετε υπόψη σας ότι στον Προφορικό λόγο και τη διαμεσολάβηση του "ΚΠΓ Ισπανικά” , δεν σας δίνεται επιπλέον χρόνος προετοιμασίας του θέματος, διαθέτετε ελάχιστα λεπτά για να τα κοιτάξετε, κατά την διάρκεια που ο συνυποψήφιός σας μιλάει με τον εξεταστή.

Μάθετε περισσότερα για τα μαθήματα ισπανικών online στα ΓΡΑΨΑ! 130.000 έχουν μάθει ξένες γλώσσες μαζί μας μας. Στα ΓΡΑΨΑ μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα Ισπανικών σε τάξη ή ισπανικά online.

Έλα λοιπόν στα «ΓΡΑΨΑ» για ταχύρυθμα μαθήματα Ισπανικών και πάρε γρήγορα μια πιστοποίηση «ΚΠΓ-Ισπανικά» ή άλλο Πτυχίο. ΓΡΑΨΑ, Νο 1 στους ενήλικες από το 1984!

Ευέλικτα ωράρια συμπληρωματικά στη Σχολή ή την Εργασία σας! Ευέλικτα ωράρια συμπληρωματικά στη Σχολή ή την Εργασία σας!

Γράψου στα ΓΡΑΨΑ κι…έΓΡΑΨες! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου! Γράψου στα ΓΡΑΨΑ κι…έΓΡΑΨες! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου!

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
22ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ιταλικά για ενήλικες στον Όμιλο ΓΡΑΨΑ
Εκδρομή στην Ιταλία αφού μάθουμε ιταλικά στα ΓΡΑΨΑ 22/9/2023 - Mura Gisella
Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ δεν μαθαίνουμε μόνο ξένες γλώσσες! Πηγαίνουμε και ταξίδια στο εξωτερικό γιατί θέλουμε να περνάμε καλά, να γνωρίζουμε νέους τόπους και να μιλάμε ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ή ΙΣΠΑΝΙΚΑ, τη γλώσσα δηλαδή που μαθαίνουμε.
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και η τεχνητή νοημοσύνη 19/9/2023 - Μαρία Νικολοπούλου
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Γράψα πάντα πρωτοπόρος και καινοτόμος παρατηρεί και μελετά κάθε τι καινούργιο που αφορά την εκπαίδευση και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
Επιμόρφωση των καθηγητών μας στη Βαρκελώνη
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - VII FORO UNIVERSIDAD DE BARCELONA 8/9/2023
Η επικαιροποίηση των γνώσεων αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής ζωής , ιδιαίτερα στον τομέα της Εκπαίδευσης όπου οι απαιτήσεις είναι κάθε φορά μεγαλύτερες, αλλά και οι νέες ιδέες και οι προτάσεις για την κάλυψή τους ανανεώνονται διαρκώς.
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
  • Facebook Γράψα
  • Youtube Γράψα
  • Instagram Γράψα
  • TikTok Γράψα
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία