40 Χρόνια Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ
e-learning
franchise
Facebook Γράψα
Instagram Γράψα
κάλεσέ μας 800 11 47277

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά για ενήλικες


TIE Exams: πληροφορίες
Το

TIE – πτυχίο Αγγλικών

(Test of Interactive English) είναι μια πιστοποίηση γλωσσομάθειας έως και το επίπεδο C2

(TIE Proficiency)

. Οι TIE Exams είναι αρκετά καινοτόμες και πρωτοποριακές.

Στη χώρα μας, τα πτυχία ΤΙΕ αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) για τα επίπεδα Β1/Β2, C1/C2 ως εξής:

TIE Exams ΑΣΕΠ
TIE B1 Μέτρια γνώση
TIE B2 ("TIE Lower") Καλή γνώση
TIE C1 Πολύ καλή γνώση
TIE C2 ("TIE Proficiency") Άριστη γνώση

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, κορυφαίος στα Πτυχία, παρέχει ταχύρυθμα προγράμματα και για την απόκτηση πτυχίων Αγγλικών TIE, με φιλικά δίδακτρα και ευέλικτα ωράρια στα 10δες Κέντρα «ΓΡΑΨΑ» σε Αθήνα, Πειραιά και Πάτρα. Πάνω από 130.000 ενήλικες (φοιτητές, εργαζόμενοι, στελέχη επιχειρήσεων) έχουν μάθει ξένες γλώσσες στα ΓΡΑΨΑ! Νο1 και στα

Αγγλικά για ενήλικες!Το βασικό concept που διαφοροποιεί τις

εξετάσεις TIE

είναι ότι το πτυχίο Αγγλικών

ΤΙΕ

είναι achievement test που σημαίνει πως όλοι οι υποψήφιοι ανάλογα με την επίδοση τους λαμβάνουν και την ανάλογη πιστοποίηση. Αν ο υποψήφιος ενσωματώσει ενεργητικά τη διαδικασία, η επιτυχία είναι σίγουρη.

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Οι TIE Exams αριθμούν περίπου 8 χρόνια συστηματικής διοργάνωσης, ο φορέας απονομής είναι το Gatehouse Awards, το οποίο με τη σειρά του έχει διαπιστευτεί από το OFQUAL.

Πρόκειται για ένα τύπο ολιστικής εξέτασης κατά την οποία ο υποψήφιος TIE ακολουθεί διαφορετική προετοιμασία συγκριτικά με τους άλλους τύπους εξετάσεων.

Θέλετε μαθήματα ΜΟΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ; Θέλετε μαθήματα ΜΟΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ;

Πτυχίο Αγγλικών TIE: πού έγκειται η πρωτοπορία και η καινοτομία του;

 • Πρώτα από όλα η προετοιμασία. Ο/η υποψήφιος/α TIE καλείται να ολοκληρώσει μία έρευνα (investigation/ mini project). Κατόπιν να διαβάσει ένα βιβλίο στα Αγγλικά, της επιλογής του, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο εξετάζεται. Τέλος, να επιλέξει μια είδηση που τρέχει στην επικαιρότητα από δύο τουλάχιστον διαφορετικές πηγές (news story).
 • Τα παραπάνω συνιστούν το logbook το οποίο ο υποψήφιος TIE πρέπει να φέρει τη μέρα των εξετάσεων. «Πρέπει» σημαίνει πρέπει, αλλιώς δε δύναται να εξεταστεί.

Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιτυχόντες μας με ονοματεπώνυμο! Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιτυχόντες μας με ονοματεπώνυμο!

Τι είναι το TIE logbook λοιπόν που είναι τόσο απαραίτητο;

Είναι ο φάκελος που περιέχει τα τρία project της προετοιμασίας TIE δηλαδή την έρευνα, το βιβλίο και την είδηση τόσο στα γραπτά όσο και στα προφορικά και το θέμα είναι ότι ο υποψήφιος πρέπει να είναι προετοιμασμένος και για τα 3 αφού δε γνωρίζει ποιο θα παρουσιάσει. Ενδεικτικά σημειώνεται εδώ ότι το υλικό και το περιεχόμενο των τριών θεμάτων των TIE Exams, επιλέγεται από τον ίδιο τον υποψήφιο για την καλύτερη δυνατή επίδοση.

Συνοπτικά η δομή των εξετάσεων TIE διαμορφώνεται ως εξής:

Βραβευμένοι από την Ελληνο - Αμερικανική Ένωση (Πτυχία Michigan) ! Βραβευμένοι από την Ελληνο - Αμερικανική Ένωση (Πτυχία Michigan) !

Στα «ΓΡΑΨΑ» θα επιλέξουμε μαζί το πρόγραμμα ή την πιστοποίηση που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Με 5.000 δωρεάν extra ώρες το χρόνο, με κορυφαίους καθηγητές (εκπαιδευμένους στο σύστημα ΓΡΑΨΑ και από το University of Oxford - Department for Continuing Education), με 2.000 επιτυχόντες στα Πτυχία Γλωσσών κάθε χρόνο, (78.000 μέχρι τώρα!) θα πετύχετε, οπωσδήποτε, και στις εξετάσεις για τα πτυχία Αγγλικών TIE!

Τεστ αγγλικών Τεστ αγγλικών

TIE Exams: προφορικό - ακουστικό μέρος

Για τα επίπεδα Β2

("TIE Lower")

έως C2 ("TIE Proficiency") υπάρχουν 2 ενότητες εξετάσεων, αρχικά το προφορικό και το ακουστικό και κατόπιν το γραπτό, στο οποίο περιλαμβάνεται η κατανόηση κειμένου και γραπτό ή σύνθεση. Πιο αναλυτικά, η δομή της εξέτασης TIE, είτε του προφορικού είτε του γραπτού, είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε οι υποψήφιοι να εξεταστούν και στα τρία θέματα-projects. Ξεκινώντας με το προφορικό spoken exam / speaking and listening, διακρίνουμε 5 στάδια συνολικής διάρκειας 25 με 30 λεπτών τα οποία διαβαθμίζονται με αυτόν τον τρόπο.
 1. Αφορά τις προσωπικές ερωτήσεις και συστάσεις, μέσης διάρκειας 4-9 λεπτά.
 2. Ξεκινά το μέρος του investigation το οποίο είναι προετοιμασμένο. Εδώ οι υποψήφιοι TIE παρουσιάζουν τα project τους και εναλλάξ απαντάνε σε ερωτήσεις τόσο του εξεταστή όσο και του άλλου υποψηφίου. Tip! Καλό είναι να έχουν ερωτήσεις οι υποψήφιοι. Η διάρκεια του είναι 8-9 λεπτά.
 3. Ακολουθεί το news story, επίσης προετοιμασμένο, όπου ο υποψήφιος TIE παρουσιάζει την είδηση που επέλεξε απαντώντας σε ερωτήσεις τόσο του εξεταστή όσο και του συναδέλφου του. Η διάρκεια είναι στα 5-6 λεπτά.
 4. Αυτό το στάδιο ασχολείται με την εξέταση του βιβλίου, που είναι επίσης προετοιμασμένο. Για την ακρίβεια θα πρέπει ο υποψήφιος TIE να παρουσιάσει το βιβλίο μέσω περίληψης και στη συνέχεια να απαντήσει σε ερωτήσεις τόσο του εξεταστή όσο και του συν-εξεταζόμενου. Η διάρκεια είναι 5-6 λεπτά.
 5. Το τελευταίο μέρος καλείται Decision Making Test. Δεν είναι προετοιμασμένο και οι δύο υποψήφιοι TIE τίθενται προ εικόνων ώστε να συζητήσουν για ένα θέμα που βασίζεται σ’ αυτές. Ο εξεταστής θέτει ένα ερώτημα και εδώ ελέγχεται η ικανότητα του σπουδαστή να επιχειρηματολογήσει στα αγγλικά. Διάρκεια περίπου 4-5 λεπτά.

Σύνολο προφορικής εξέτασης ΤΙΕ 25-30 λεπτά. Σημειωτέον ο εξεταζόμενος δε γνωρίζει από πριν αν θα εξεταστεί προφορικά ή γραπτά στο βιβλίο ή την είδηση που προετοίμασε.

Καθηγητές-ελίτ, εκπαιδευμένοι στο σύστημα «ΓΡΑΨΑ» και από διεθνείς φορείς. (OUDCE-University of Oxford, Department for Continuing Education) Καθηγητές-ελίτ, εκπαιδευμένοι στο σύστημα «ΓΡΑΨΑ» και από διεθνείς φορείς. (OUDCE-University of Oxford, Department for Continuing Education)

Εάν ψάχνετε φροντιστήριο αγγλικών για ενήλικες ελάτε τώρα σε ένα από τα 22 εκπαιδευτήρια ΓΡΑΨΑ σε Αττική, Πειραιά και Πάτρα!

TIE Exams: γραπτό μέρος

Προχωρώντας στο δεύτερο μέρος της εξέτασης TIE, written exam, διακρίνουμε δύο επιμέρους κομμάτια: το πρώτο μέρος έχει να κάνει με tasks της προετοιμασίας του σπουδαστή, ενώ το δεύτερο ονομάζεται spontaneous writing, αυθόρμητη γραφή και οι υποψήφιοι TIE καλούνται να εκφραστούν γραπτώς είτε με email, άρθρο, δοκίμιο, κριτική πάνω σε τρέχοντα θέματα. Πιο συγκεκριμένα:

Στο 1ο μέρος οι εξεταζόμενοι καλούνται μέσω γραπτού λόγου με τη μορφή email, άρθρου, δοκιμίου, κριτικής και παράγουν κείμενο είτε στο βιβλίο είτε στην είδηση.

Σημείωση, ο εξεταζόμενος ο οποίος στο προφορικό μίλησε για το βιβλίο, στο γραπτό θα ασχοληθεί με την είδηση (News story) και αντίστροφα. Το όριο λέξεων για τα επίπεδα Β1, Β2 (TIE Lower) είναι μεταξύ 150-200 λέξεις, ενώ για το C1, C2 (TIE Proficiency) πέραν των 190 λέξεων. Η διάρκειά του εκτιμάται στα 40λεπτά. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν το logbook κατά τη γραπτή εξέταση μαζί τους.

Ακολουθεί το μη προετοιμασμένο γραπτό όπου τα όρια λέξεων ανά επίπεδο είναι 150-200 για το Β2 ενώ πέραν των 190 για C1-C2.

Μπορούμε να συμπεράνουμε κλείνοντας ότι ο συγκεκριμένος τρόπος εξέτασης επιτρέπει στον υποψήφιο να γίνει μέρος του σχεδιασμού της εξέτασης, επεμβαίνοντας δημιουργικά. Προωθεί τη δημιουργική συμμετοχή και όχι τη στρεσογόνα διαδικασία της πολλαπλής επιλογής.

Υπάρχουν τακτές ημερομηνίες εξετάσεων. Κόστος TIE Exams: 60€ για Α1, Α2, Β1 και 160€ για Β2, C1, C2.

TIE online

Πλέον, οι εξετάσεις για το TIE είναι διαθέσιμες και σε online μορφή για τα επίπεδα B2, C1 και C2. Το TIE online έχει την ίδια μορφή με τη δια ζώσης εξέταση με τη διαφορά πως η εξέταση γίνεται από το σπίτι του υποψηφίου μέσω υπολογιστή και η επιτήρηση μέσω live proctoring (ζωντανή σύνδεση με απομακρυμένο επιτηρητή). Τα εξέταστρα για το TIE online είναι 190 ευρώ και εξετάσεις γίνονται κάθε 15 μέρες.

Στα ΓΡΑΨΑ η εκμάθηση Αγγλικών αρχίζει από το επίπεδο Αγγλικά για αρχάριους έως το Proficiency. Με χιλιάδες επιτυχόντες και φέτος στις εξετάσεις Ανώτερων Πτυχίων, τα ΓΡΑΨΑ είναι Νο1 στα μαθήματα Αγγλικών. Επιπλέον στα ΓΡΑΨΑ θα βρείτε και μαθήματα Αγγλικών online.

Μάθετε περισσότερα για τις δημοφιλείς εξετάσεις: TOEIC, ESOLNET, MSU, ΚΠΓ, LANGUAGECERT, και PEOPLECERT.

Μάθετε αναλυτικές πληροφορίες και Tips για τα πτυχία Αγγλικών επιπέδου C2: ECPE (MICHIGAN PROFICIENCY), CPE (CAMBRIDGE PROFICIENCY), LRN C2, NOCN C2 και LANGUAGECERT C2.

Αν οι γνώσεις σας είναι κοντά στο επίπεδο Β2 Αγγλικά τότε μάθετε πληροφορίες για τα πτυχία: ECCE (MICHIGAN LOWER), FCE (CAMBRIDGE LOWER), LRN b2, NOCN b2 και TOEIC B2.

TIE Exams? Τότε ΓΡΑΨΑ!

Θέλω να ενημερωθώ για άλλα Πτυχία Θέλω να ενημερωθώ για άλλα Πτυχία

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
22ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ιταλικά για ενήλικες στον Όμιλο ΓΡΑΨΑ
Εκδρομή στην Ιταλία αφού μάθουμε ιταλικά στα ΓΡΑΨΑ 22/9/2023 - Mura Gisella
Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ δεν μαθαίνουμε μόνο ξένες γλώσσες! Πηγαίνουμε και ταξίδια στο εξωτερικό γιατί θέλουμε να περνάμε καλά, να γνωρίζουμε νέους τόπους και να μιλάμε ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ή ΙΣΠΑΝΙΚΑ, τη γλώσσα δηλαδή που μαθαίνουμε.
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και η τεχνητή νοημοσύνη 19/9/2023 - Μαρία Νικολοπούλου
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Γράψα πάντα πρωτοπόρος και καινοτόμος παρατηρεί και μελετά κάθε τι καινούργιο που αφορά την εκπαίδευση και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
Επιμόρφωση των καθηγητών μας στη Βαρκελώνη
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - VII FORO UNIVERSIDAD DE BARCELONA 8/9/2023
Η επικαιροποίηση των γνώσεων αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής ζωής , ιδιαίτερα στον τομέα της Εκπαίδευσης όπου οι απαιτήσεις είναι κάθε φορά μεγαλύτερες, αλλά και οι νέες ιδέες και οι προτάσεις για την κάλυψή τους ανανεώνονται διαρκώς.
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Twitter Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Linkedin Γράψα
 • Instagram Γράψα
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία