40 Χρόνια Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ
e-learning
franchise
Facebook Γράψα
Instagram Γράψα
TikTok Γράψα
κάλεσέ μας 800 11 47277

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά για ενήλικες


OET – Αναλυτικές πληροφορίες
Πιστοποίηση OET

Η εξέταση OET (Occupational English Test), είναι ειδικά σχεδιασμένη για να αξιολογεί την ικανότητα χρήσης των αγγλικών από τους επαγγελματίες Υγείας. Το OET εξετάζει και αξιολογεί και τις 4 γλωσσικές ικανότητες (Listening, Reading, Writing και Speaking) μέσα από υλικό σχεδιασμένο να αντικατοπτρίζει πραγματικές καταστάσεις και σενάρια που συναντώνται στον τομέα της Υγείας. Διατίθεται από το Cambridge English Language Assessment και το Box Hill Institute, Australia εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Από το Δεκέμβριο του 2017 το OET είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω του Hellenic English Council (Ελληνοαγγλικού Συμβουλίου).

OET: Αναγνώριση

Το OET αναγνωρίζεται και γίνεται δεκτό σε Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία από το General Medical Council (GMC) και το Medical Council (MC), καθώς και σε ιατρικούς οργανισμούς, συλλόγους, νοσοκομεία και πανεπιστήμια σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ντουμπάι, Σιγκαπούρη, Ουκρανία και Ναμίμπια για την αξιολόγηση, εισαγωγή και πρόσληψη στον τομέα της Υγείας. Επίσης το OET γίνεται δεκτό από τα Τμήματα Μετανάστευσης της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας για την έκδοση όλων των κατηγοριών visa όπου απαιτείται test που αποδεικνύει τη γνώση αγγλικών.

Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ, κορυφαίο στα πτυχία ξένων γλωσσών, με ρεκόρ επιτυχιών -2000 επιτυχόντες και φέτος στις εξετάσεις πτυχίων - η επιτυχία και στις εξετάσεις OET είναι εγγυημένη!ΓΡΑΨΑ, Νο1 στους ενήλικες, με 130.000 σπουδαστές μέχρι τώρα!

OET: Ειδικότητες

Η εξέταση OET έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις εξής 12 ειδικότητες:

 • Ιατρική
 • Διαιτολογία
 • Οδοντιατρική
 • Εργοθεραπεία
 • Κτηνιατρική
 • Οπτομετρία
 • Νοσηλευτική
 • Παθολογία Λόγου
 • Φαρμακευτική
 • Ραδιογραφία
 • Φυσιοθεραπεία
 • Ποδιατρική

Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιτυχόντες μας με ονοματεπώνυμο! Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιτυχόντες μας με ονοματεπώνυμο!

OET: Μορφή της εξέτασης

Η εξέταση του OET αποτελείται από 4 ενότητες: 3 γραπτά μέρη (Reading, Writing, Listening) τα οποία διαρκούν περίπου 3 ώρες και 1 προφορική εξέταση διάρκειας 20 λεπτών που λαμβάνει χώρα την ίδια ημερομηνία με τα γραπτά.

Από το Σεπτέμβριο του 2018 το OET έχει νέα, ανανεωμένη μορφή εξέτασης (OET 2.0):

OET LISTENING (Διάρκεια περίπου 40 λεπτά)

(Κοινό περιεχόμενο για όλα τα επαγγέλματα υγείας)
Ακουστική κατανόηση παραδειγμάτων χρήσης προφορικού λόγου όπως π.χ διάλεξη, διάγνωση ασθενή κλπ.

PART A: αποσπάσματα ιατρικής εξέτασης (περίπου 5 λεπτών το καθένα).
Ο υποψήφιος ακούει 2 συνομιλίες μεταξύ ενός επαγγελματία της υγείας και ενός ασθενή και συμπληρώνει κενά με τις πληροφορίες που ακούει.

PART B: σύντομα ακουστικά αποσπάσματα από χώρους υγείας (περίπου 1 λεπτό το καθένα).
Ο υποψήφιος OET ακούει 6 σύντομα αποσπάσματα (πχ. Διάλογο ιατρού- ασθενή, ενημέρωση, παραπομπή κλπ.) και καλείται να απαντήσει σε 1 ερώτηση πολλαπλών επιλογών για κάθε απόσπασμα.

PART C: αποσπάσματα παρουσίασης (περίπου 5 λεπτών το καθένα).
Ο υποψήφιος ακούει 2 αποσπάσματα μίας παρουσίασης ή συνέντευξης με ιατρικό θέμα και καλείται να απαντήσει σε 6 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για κάθε απόσπασμα.

OET READING (Διάρκεια 60 λεπτά)

(Κοινό περιεχόμενο για όλα τα επαγγέλματα υγείας)
Κατανόηση διαφόρων τύπων κειμένων με θεματολογία σχετική με την υγεία. Αποτελείται από 3 μέρη με συνολικά 42 ερωτήσεις.

PART A (15 λεπτά): Ο υποψήφιος OET διαβάζει 4 σύντομα κείμενα (πάνω στο ίδιο θέμα) και καλείται να απαντήσει σε 20 ερωτήματα (αντιστοίχιση, συμπλήρωση προτάσεων, σύντομες απαντήσεις σε ερωτήσεις).

PART B & C (45 λεπτά):

PART B: Ο υποψήφιος OET διαβάζει 6 σύντομα κείμενα (100- 150 λέξεων το καθένα), όπως ιατρικά κείμενα, οδηγίες, emails, memos και καλείται να απαντήσει σε 1 ερώτηση πολλαπλών επιλογών για κάθε κείμενο.

PART C: Ο υποψήφιος διαβάζει 2 κείμενα (800 λέξεων το καθένα) και απαντάει σε 8 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για κάθε κείμενο.

OET WRITING (Διάρκεια 45 λεπτά)

(Περιεχόμενο διαφορετικό για κάθε επάγγελμα υγείας)
Ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα παραπεμπτικό γράμμα (πχ. εξιτήριο, μεταφοράς, συμβουλευτικής) χρησιμοποιώντας σημειώσεις και πληροφορίες που του δίνονται.

OET SPEAKING (Διάρκεια περίπου 20 λεπτά)

(Διαφορετική εξέταση για κάθε επάγγελμα υγείας)
Ο υποψήφιος καλείται να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι ρόλων με τον εξεταστή που παίρνει το ρόλο του ασθενή, πελάτη ή συγγενή. Δίνονται στον υποψήφιο OET κάρτες που περιγράφουν και δίνουν πληροφορίες για το ρόλο του και έχει 3 λεπτά να προετοιμαστεί για κάθε κάρτα και να κρατήσει σημειώσεις εάν επιθυμεί. Μετά συμμετέχει σε διάλογο με τον εξεταστή που διαρκεί 5 λεπτά για κάθε κάρτα.

Τεστ αγγλικών Τεστ αγγλικών

OET: Βαθμολογία

Ο υποψήφιος λαμβάνει ξεχωριστή βαθμολογία για το κάθε ένα από τα 4 μέρη της εξέτασης OET σε κλίμακα 0- 500.

Grade Score
A 500-450
B 440-350
C+ 340-300
C 290-200
D 190-100
E 90-0

Οι περισσότεροι Ιατρικοί Σύλλογοι απαιτούν βαθμολογία στο OET τουλάχιστον 350 σε κάθε μέρος της εξέτασης. Ωστόσο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ενημερώνεται για τις προαπαιτήσεις του συγκεκριμένου φορέα που τον ενδιαφέρει.

Καθηγητές-ελίτ, εκπαιδευμένοι στο σύστημα «ΓΡΑΨΑ» και από διεθνείς φορείς. (OUDCE-University of Oxford, Department for Continuing Education) Καθηγητές-ελίτ, εκπαιδευμένοι στο σύστημα «ΓΡΑΨΑ» και από διεθνείς φορείς. (OUDCE-University of Oxford, Department for Continuing Education)

Μπορείτε να μάθετε Αγγλικά για ενήλικες στα ΓΡΑΨΑ, με εγγυημένη επιτυχία!

OET: Ημερομηνίες εξετάσεων και εξέταστρα

Το OET, η εξέταση αγγλικής γλώσσας του Cambridge Assessment English για τους επαγγελματίες του τομέα της Υγείας, είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο του 2017 μέσω του Ελληνοαγγλικού Συμβουλίου (Hellenic English Council). Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις OET γίνονται online.

Οι εξετάσεις OET διενεργούνται 1 φορά το μήνα και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εντός περίπου 16 εργάσιμων ημερών. Τα εξέταστρα OET ανέρχονται περίπου στα 380€ (ανάλογα με την ισοτιμία Αυστραλέζικου Δολαρίου και Ευρώ).

Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ τα μαθήματα Αγγλικών αρχίζουν από το επίπεδο Αγγλικά για αρχάριους και φτάνουν έως το Proficiency. Με 1.000άδες επιτυχόντες και φέτος στις εξετάσεις Ανώτερων Πτυχίων, τα ΓΡΑΨΑ είναι Νο1 στην εκμάθηση Αγγλικών. Επίσης στα ΓΡΑΨΑ θα βρείτε και μαθήματα Αγγλικών online με όλα τα πλεονεκτήματα του μαθήματος ΓΡΑΨΑ.

Αν είστε, λοιπόν, επαγγελματίας Υγείας, ελάτε στα ΓΡΑΨΑ, και πάρτε γρήγορα ένα πτυχίο OET που σας ανοίγει νέους δρόμους!

Θέλω να ενημερωθώ για Πτυχία Ξένων Γλωσσών

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
22ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ιταλικά για ενήλικες στον Όμιλο ΓΡΑΨΑ
Εκδρομή στην Ιταλία αφού μάθουμε ιταλικά στα ΓΡΑΨΑ 22/9/2023 - Mura Gisella
Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ δεν μαθαίνουμε μόνο ξένες γλώσσες! Πηγαίνουμε και ταξίδια στο εξωτερικό γιατί θέλουμε να περνάμε καλά, να γνωρίζουμε νέους τόπους και να μιλάμε ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ή ΙΣΠΑΝΙΚΑ, τη γλώσσα δηλαδή που μαθαίνουμε.
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και η τεχνητή νοημοσύνη 19/9/2023 - Μαρία Νικολοπούλου
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Γράψα πάντα πρωτοπόρος και καινοτόμος παρατηρεί και μελετά κάθε τι καινούργιο που αφορά την εκπαίδευση και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
Επιμόρφωση των καθηγητών μας στη Βαρκελώνη
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - VII FORO UNIVERSIDAD DE BARCELONA 8/9/2023
Η επικαιροποίηση των γνώσεων αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής ζωής , ιδιαίτερα στον τομέα της Εκπαίδευσης όπου οι απαιτήσεις είναι κάθε φορά μεγαλύτερες, αλλά και οι νέες ιδέες και οι προτάσεις για την κάλυψή τους ανανεώνονται διαρκώς.
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Instagram Γράψα
 • TikTok Γράψα
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία