EDEXCEL - Αναλυτικές πληροφορίες για τις Εξετάσεις EDEXCEL/ PTE General


EDEXCEL-PTE
EDEXCEL/ PTE General
Το EDEXCEL η αλλιώς PTE General είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο Αγγλικών (πιστοποίηση) με χιλιάδες συμμετέχοντες, το χρόνο, στις εξετάσεις για

EDEXCEL Lower

ή

EDEXCEL Proficiency

ή για τις ενδιάμεσες βαθμίδες. Το EDEXEL (PTE General) είναι αναγνωρισμένο από εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς διεθνώς, συμπεριλαμβανομένου και του ΑΣΕΠ και γίνεται αποδεκτό σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Οι εξετάσεις πιστοποιούνται από το EDEXCEL Foundation, ένα από τους μεγαλύτερους φορείς.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, κορυφαίος Ξενόγλωσσος Οργανισμός για 18+, παρέχει ταχύρυθμα προγράμματα, με φιλικά δίδακτρα και ευέλικτα ωράρια και για την απόκτηση EDEXCEL, στα 10δες Κέντρα ΓΡΑΨΑ σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα. Από το 1984, 106.000 ενήλικες (φοιτητές, εργαζόμενοι, στελέχη επιχειρήσεων) έχουν μάθει ξένες γλώσσες μαζί μας. ΓΡΑΨΑ, Νο1 και στα Αγγλικά για ενήλικες!

Οι σπουδαστές μας ...τα λένε καλύτερα!

Πλεονεκτήματα των εξετάσεων EDEXCEL (PTE)

 1. Πρόκειται για μια εξέταση πρωτοποριακή και επικοινωνιακή, εφόσον το EDEXCEL/PTE General (Pearson Test of English General) βασίζεται σε καθημερινά σενάρια σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράζονται ελεύθερα αποδεικνύοντας πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να επικοινωνήσουν στην Αγγλική γλώσσα.
 2. Τα θέματα όλων των επιπέδων βασίζονται σε αυθεντικές και «ζωντανές» καταστάσεις που συναντούν οι υποψήφιοι EDEXCEL καθημερινά. Για το λόγο αυτό, οι εξετάσεις βασίζονται σε ρεαλιστικά σενάρια και όχι σε γραμματικές ασκήσεις.
 3. Μέσα από μία φιλική και επικοινωνιακή εξέταση, οι εξεταζόμενοι είναι σε θέση να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους για πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές και να βελτιώσουν τις ευκαιρίες τους για επαγγελματική αποκατάσταση.

Υπάρχουν 6 επίπεδα που εξετάζονται:

 • EDEXCEL/PTE Level Α1 (αντιστοιχεί σε επίπεδο Α1 - Στοιχειώδης γνώση),
 • EDEXCEL/PTE LEVEL 1 (αντιστοιχεί σε επίπεδο Α2 - Βασική γνώση),
 • EDEXCEL/PTE LEVEL 2 (αντιστοιχεί σε επίπεδο Β1 - Μέτρια γνώση),
 • EDEXCEL/PTE LEVEL 3 (αντιστοιχεί σε επίπεδο Β2- Καλή γνώση - EDEXCEL ‘Lower’),
 • EDEXCEL/PTE LEVEL 4 (αντιστοιχεί σε επίπεδο Γ1 - Πολύ καλή γνώση),
 • EDEXCEL/PTE LEVEL 5 (αντιστοιχεί σε επίπεδο Γ2- Άριστη γνώση - EDEXCEL Proficiency).

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Σε κάθε επίπεδο EDEXCEL εξετάζονται και οι 4 δεξιότητες (listening, reading, writing, speaking). Η δομή της εξέτασης EDEXCEL παραμένει η ίδια σε όλα τα επίπεδα, τόσο στα αρχικά όσο και στα EDEXCEL Lower και EDEXCEL Proficiency, επιτρέποντας στους υποψηφίους ευκολότερη μετάβαση στα επόμενα επίπεδα εξετάσεων.

Τα θέματα των εξετάσεων προετοιμάζονται και βαθμολογούνται από ομάδες καθηγητών στη Μεγάλη Βρετανία.

Οι εξετάσεις EDEXCEL/PTE General διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, με καθηγητές-ελίτ, εκπαιδευμένους στο σύστημα «ΓΡΑΨΑ» και από το University of Oxford - Department for Continuing Education, έχει πάνω από 2.000 επιτυχόντες στα Πτυχία Γλωσσών το χρόνο (36.000 έως τώρα)!

Ευέλικτα ωράρια συμπληρωματικά στη Σχολή ή την Εργασία σας! Ευέλικτα ωράρια συμπληρωματικά στη Σχολή ή την Εργασία σας!

Οι εξετάσεις EDEXCEL/PTE όλων των επιπέδων αποτελούνται από δυο μέρη: Written Test και Spoken Test.

Το Written Test αποτελείται από 9 sections.

 1. Section 1 (Listening) - Οι υποψήφιοι EDEXCEL ακούνε σύντομους διαλόγους η μονολόγους και επιλέγουν μια από τρείς απαντήσεις που ακολουθούν την ερώτηση.
 2. Section 2 (Listening & Writing) - Ορθογραφία ­ οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν ένα κείμενο το οποίο τους υπαγορεύεται. Οι υποψήφιοι EDEXCEL ακούνε το κείμενο δυο φορές.
 3. Section 3 (Listening) - Οι υποψήφιοι ακούνε συνομιλίες, ανακοινώσεις και ηχογραφημένα μηνύματα και συμπληρώνουν ασκήσεις με κενά βάσει αυτών.
 4. Section 4 (Reading) - Οι υποψήφιοι EDEXCEL διαβάζουν 5 σύντομα κείμενα από τα οποία λείπουν μια λέξη/ φράση και επιλέγουν ανάμεσα σε τρεις απαντήσεις που τους δίνονται.
 5. Section 5 (Reading) - Οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα κείμενο και απαντούν ερωτήσεις επιλέγοντας μια από τις τρεις επιλογές που τους δίνονται.
 6. Section 6 (Reading) - Οι υποψήφιοι EDEXCEL διαβάζουν δυο κείμενα και απαντούν με μια λέξη η σύντομη φράση σε ερωτήσεις χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το σχετικό κείμενο.
 7. Section 7 (Reading) - Οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα κείμενο και βάσει των πληροφοριών του συμπληρώνουν προτάσεις με κενά που ακολουθούν.
 8. Section 8 (Writing) - Οι υποψήφιοι EDEXCEL πρέπει να γράψουν μια έκθεση (email, blog, letter) βάσει των πληροφοριών που διάβασαν στο κείμενο της Section 7.
 9. Section 8 (Writing) -Οι υποψήφιοι EDEXCEL/PTE πρέπει να γράψουν μια έκθεση ιδεών την οποία επιλέγουν ανάμεσα σε δυο θέματα.

Τεστ αγγλικών Τεστ αγγλικών

PTE / EDEXCEL Spoken Test: απoτελείται από 4 sections και διαρκεί περίπου 8 λεπτά.

 1. Section 1 (Speaking): Ο υποψήφιος απαντάει σε μερικές προσωπικές ερωτήσεις που ρωτάει ο εξεταστής.
 2. Section 2 (Speaking): Ο υποψήφιος EDEXCEL εκφράζει και υποστηρίζει τις απόψεις του σχετικά με κάποιο θέμα. Ο εξεταστής θα υποστηρίξει την αντίθετη πλευρά. Διεξάγεται ένα μικρό debate.
 3. Section 3 (Speaking): Ο υποψήφιος μιλάει βάσει δυο εικόνων: περιγραφή και σύγκριση
 4. Section 4 (Speaking) - Ο υποψήφιος EDEXCEL/PTE κάνει ένα role play με τον εξεταστή. Ο εξεταστής του δίνει ένα situation στο οποίο πρέπει να προτείνει λύση συζητώντας μαζί με τον εξεταστής.

Τρόπος βαθμολόγησης

Από το 2014 υπάρχει ενιαίος τρόπος βαθμολόγησης. Στα επίπεδα Α1 έως Β1 η βάση είναι 50%. Το ίδιο συμβαίνει και στο επίπεδο EDEXCEL Lower (PTE Level 3). Όσον αφορά το επίπεδο EDEXCEL Proficiency (PTE Level 5), η βάση είναι 60%.

Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ φετινούς επιτυχόντες μας! Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ φετινούς επιτυχόντες μας!

Θέλω να ενημερωθώ για άλλα Πτυχία Θέλω να ενημερωθώ για άλλα Πτυχία

Έλα στα ΓΡΑΨΑ! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου! Έλα στα ΓΡΑΨΑ! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου!

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
27ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

 • Κάλεσε μας τώρα: 800 11 47277, 210-7565300
 • ή άφησε μας στοιχεία & ερωτήσεις σου και θα επικοινωνήσουμε εμείς:
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Αγγλικά για αρχάριους, ταχύρυθμα
ΑΓΓΛΙΚΑ για ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 11/2/2020 - Αγγελική Σπηλιοπούλου
Ημερομηνίες Εξετάσεων ECCE, ECPE, FCE, CPE
Ημερομηνίες Εξετάσεων και εξέταστρα ECCE-ECPE & FCE-CPE Μαΐου 2020 7/2/2020
Ανακοινώθηκαν Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις ECCE-ECPE και FCE-CPE
 Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF, DALF, Sorbonne Μαΐου 2020 & Εξέταστρα
Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF, DALF, Sorbonne Μαΐου 2020 & Εξέταστρα 6/2/2020 - Μαρία Σιδερή
Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις στα Γαλλικά πτυχία DELF / DΑLF και SORBONNE ανακοινώθηκαν από το Γαλλικό Ινστιτούτο
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Twitter Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Linkedin Γράψα
 • Instagram Γράψα
e-learning
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός με ειδίκευση στους 18+