40 Χρόνια Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ
e-learning
franchise
Facebook Γράψα
Instagram Γράψα
TikTok Γράψα
κάλεσέ μας 800 11 47277

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά για ενήλικες


Πτυχία Γαλλικών από A1 έως και C2

Πτυχία Γαλλικών
Πόσα και ποια είναι τα Πτυχία Γαλλικών

Τα Πτυχία Γαλλικών χορηγούνται από συγκεκριμένους φορείς που πιστοποιούν το πόσο καλά γνωρίζει ο κάτοχος του πτυχίου Γαλλικά. Αυτοί οι φορείς είναι:

- το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας με τα

πτυχία γαλλικών

DELF και DALF που οι εξετάσεις τους διεξάγονται Νοέμβριο και Μάιο, κάθε χρόνο.

- το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας παρέχει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και

- το Πανεπιστήμιο Παρισίων της Σορβόννης (Παρίσι IV) που από το 1959, διεξάγει τις εξετάσεις SORBONNE για τους μη γαλλόφωνους υποψηφίους. Τα πτυχία Γαλλικών που χορηγεί το εν λόγω πανεπιστήμιο είναι τα: Sorbonne B1, B2, C1, C2 και C3

- η νέα πιστοποίηση Tcf

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας Πανεπιστήμιο Σορβόννης (Παρίσι IV) ΚΠΓ
Α1 DELF A1 ΚΠΓ Α διαβαθμ.

Α2

DELF A2 ΚΠΓ Α διαβαθμ.
Β1 DELF B1 Sorbonne B1 ΚΠΓ Β διαβαθμ.
Β2 DELF B2 Sorbonne B2 ΚΠΓ Β διαβαθμ.
C1 DALF C1 Sorbonne C1 ΚΠΓ Γ διαβαθμ.
C2 DALF C2 Sorbonne C2 ΚΠΓ Γ διαβαθμ.
Ισοδύναμο με 1ο έτος Γαλ. Φιλολογίας Sorbonne C3

Πτυχία DELF και DALF

Αναλυτικότερα για τα πτυχία γαλλικών DELF και DALF ισχύουν τα παρακάτω:

Οι υποψήφιοι στα γαλλικά αυτά πτυχία διαγωνίζονται σε 4 μέρη στα επίπεδα DELF Α1, DELF Α2 και DELF Β1:

 1. Ακουστική κατανόηση
 2. Γραπτή κατανόηση
 3. Γραπτή έκφραση
 4. Προφορική έκφραση

Μιλήστε από το 1ο μάθημα, φυσικά κι αβίαστα! Μιλήστε από το 1ο μάθημα, φυσικά κι αβίαστα!

Το πτυχίο γαλλικών Delf Β2 πιστοποιεί την καλή γνώση του σπουδαστή στη γλώσσα και τo

πτυχίο γαλλικών

DALF C1 την πολύ καλή γνώση. Ο υποψήφιος αποκτά δεξιότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει στις σπουδές και την εργασία του και αποτελείται από:
 1. Ακουστική κατανόηση
 2. Γραπτή κατανόηση
 3. Γραπτή έκφραση
 4. Προφορική έκφραση

Στο DALF C2 η εξέταση έχει την έξης μορφή:

 1. Ακουστική κατανόηση και Παραγωγή προφορικού λόγου
 2. Γραπτή κατανόηση και έκφραση

Τα ΓΡΑΨΑ είναι Νο 1 στα Γαλλικά για ενήλικες! 130.000 έμαθαν Ξένες Γλώσσες μαζί μας! Στα ΓΡΑΨΑ, τα μαθήματα Γαλλικών ξεκινούν από τον κύκλο Γαλλικά για Αρχάριους όπου μπορείτε σε 3, μόνο, μήνες να αποκτήσετε Βασική Γνώση Γαλλικών έως και το DALF C2 ή το SORBONNE C2.

Η εκμάθηση Γαλλικών στα ΓΡΑΨΑ μπορεί να γίνει είτε σε τάξη είτε ως 100% γαλλικά online με όλα τα πλεονεκτήματα του φυσικού μαθήματος ΓΡΑΨΑ.

Βράβευση με μνημόνιο Συνεργασίας από το Γαλλικό Ινστιτούτο - Γαλλική Πρεσβεία
Βράβευση με μνημόνιο Συνεργασίας από το Γαλλικό Ινστιτούτο - Γαλλική Πρεσβεία
Η κ. Σιδερή, Υπεύθυνη Τομέα Γαλλικής Γλώσσας, 3η από αριστερά στη φωτογραφία, με την πλακέτα βράβευσης από τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο
Η κ. Σιδερή, Υπεύθυνη Τομέα Γαλλικής Γλώσσας, 3η από αριστερά στη φωτογραφία, με την πλακέτα βράβευσης από τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Tο ΚΠΓ είναι ένα ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ για το επίπεδο Α (Α1+Α2) που απαρτίζεται από ερωτήσεις μέγιστης βαθμολογίας ίσης με 200. Συγκεντρώνοντας πάνω από 120 βαθμούς, ο υποψήφιος αποκτά το πτυχίο «βασικής γνώσης» Α2. Για την πιστοποίηση «μέτριας γνώσης» του ΚΠΓ - Γαλλικά, υπάρχει το ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ για το επίπεδο Β (Β1+Β2), όπου ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει βαθμολογία μεταξύ 60 και 119.

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στα Γαλλικά με ένα 10λεπτο τεστ γαλλικών

Join the GRAPSA world! Join the GRAPSA world!

ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ SORBONNE B1 και SORBONNE B2

Το πτυχίο γαλλικών SORBONNE B1 είναι αντίστοιχο με το DELF B1 και το SORBONNE B2 με το DELF B2. Για να λάβει κάποιος μέρος στις εξετάσεις του SORBONNE B2 θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το επίπεδο DELF B1. Η εξέταση περιλαμβάνει:

 • Compréhension Ecrite (κατανόηση κειμένου και γραπτή έκθεση)
 • Langue (γλωσσικές ασκήσεις)
 • Compréhension Orale (ακουστική κατανόηση)
 • Expression Orale (προφορική έκφραση και παρουσίαση)

ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ SORBONNE C1/C2

Το πτυχίο γαλλικών SORBONNE C1 δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους, που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης να απαλλαγούν από τις δοκιμασίες για την απόδειξη επαρκούς γνώσης Γαλλικών και αποτελείται από:

 • Compréhension Ecrite et Production Ecrite (κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου και γραπτή έκφραση)
 • Langue (γλωσσικές ασκήσεις)
 • Littérature (λογοτεχνία)
 • Production Orale (προφορική έκφραση)

SORBONNE C1 Litterature
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του συγκεκριμένου διπλώματος απαιτείται η κατοχή του διπλώματος SORBONNE B2.

Τεστ γαλλικών Τεστ γαλλικών

SORBONNE C2 (ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ)

Το πτυχίο γαλλικών SORBONNE C2 απευθύνεται μόνο σε του Sorbonne C1 ή του Dalf C1.

Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

 • Περίληψη κειμένου, ανάλυση και γραπτή έκφραση
 • Traduction
 • Litterature

Στις προφορικές εξετάσεις γίνεται:

 • Présentation du document
 • Expose

SORBONNE C3 (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Το SORBONNE C3 απευθύνεται σε όλους τους ξένους υποψηφίους και θεωρείται ως το ανώτερο Δίπλωμα Γαλλικών Σπουδών. Για την απόκτηση του συγκεκριμένου πτυχίου, απαιτείται η κατοχή απολυτηρίου ή γαλλικού baccalauréat ή κάποιου ισότιμου τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Sorbonne C2. Το Sorbonne C3 ισοδυναμεί με το 1ο πανεπιστημιακό έτος του τμήματος της Γαλλικής Φιλολογίας (Lettres Modernes).

Πιστοποίηση Tcf

Πρόκειται για μια νέα δοκιμασία που μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις γλωσσικές δεξιότητες που έχουμε στα Γαλλικά για λόγους επαγγελματικούς, μετανάστευσης ή για σπουδές σε γαλλόφωνη χώρα. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από το CIEP (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο/ Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας). Περισσότερα για το Tcf

Ελάτε, λοιπόν, στα ΓΡΑΨΑ!

Θα βρείτε ένα ζωντανό, χαρούμενο και συμμετοχικό μάθημα που σας προετοιμάζει για όλα τα Πτυχία Γαλλικών και …1.000άδες επιτυχόντες!

Γράψου στα ΓΡΑΨΑ κι…έΓΡΑΨες! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου! Γράψου στα ΓΡΑΨΑ κι…έΓΡΑΨες! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου!

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
22ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ιταλικά για ενήλικες στον Όμιλο ΓΡΑΨΑ
Εκδρομή στην Ιταλία αφού μάθουμε ιταλικά στα ΓΡΑΨΑ 22/9/2023 - Mura Gisella
Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ δεν μαθαίνουμε μόνο ξένες γλώσσες! Πηγαίνουμε και ταξίδια στο εξωτερικό γιατί θέλουμε να περνάμε καλά, να γνωρίζουμε νέους τόπους και να μιλάμε ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ή ΙΣΠΑΝΙΚΑ, τη γλώσσα δηλαδή που μαθαίνουμε.
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και η τεχνητή νοημοσύνη 19/9/2023 - Μαρία Νικολοπούλου
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Γράψα πάντα πρωτοπόρος και καινοτόμος παρατηρεί και μελετά κάθε τι καινούργιο που αφορά την εκπαίδευση και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
Επιμόρφωση των καθηγητών μας στη Βαρκελώνη
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - VII FORO UNIVERSIDAD DE BARCELONA 8/9/2023
Η επικαιροποίηση των γνώσεων αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής ζωής , ιδιαίτερα στον τομέα της Εκπαίδευσης όπου οι απαιτήσεις είναι κάθε φορά μεγαλύτερες, αλλά και οι νέες ιδέες και οι προτάσεις για την κάλυψή τους ανανεώνονται διαρκώς.
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Instagram Γράψα
 • TikTok Γράψα
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία