Ταχύρυθμα Προγράμματα PROFICIENCY-C2 σε 8-10 μήνες

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο νέο τηλεοπτικό ΓΡΑΨΑ;

Proficiency-C2
Ρεκόρ επιτυχιών PROFICIENCY με Εγγύηση Απόκτησης Πτυχίου

Το Proficiency είναι πτυχίο Αγγλικών, υψηλού επιπέδου C2/Γ2. Τα Proficiency είναι διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία στο επίπεδο C2, γνώσης στα Αγγλικά, με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και το ΑΣΕΠ, δηλαδή στο επίπεδο «Άριστη γνώση». Αυτό σημαίνει ότι έχοντας ένα

Proficiency C2

, χειρίζεστε πολύ καλά τα Αγγλικά, γραπτά και προφορικά, για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, κορυφαίος στα Πτυχία, παρέχει προγράμματα για την απόκτηση ενός πτυχίου Αγγλικών Proficiency σε 8 έως 10 μήνες (από B2 - Lower επίπεδο) με πολλές προσομοιώσεις Proficiency Tests. Αν δε, έχετε κάνει ήδη κάποια μαθήματα, θα απαιτηθεί ακόμη λιγότερος χρόνος. Αν οι γνώσεις Αγγλικών σας είναι χαμηλότερες από το επίπεδο Β2, μπορείτε να παρακολουθήσετε 4μηνα ταχύρυθμα προγράμματα.

Από το 1984, 95.000 νέοι ενήλικες (φοιτητές, εργαζόμενοι, στελέχη επιχειρήσεων) έχουν περάσει από τα θρανία μας και πολλές χιλιάδες έχουν αποκτήσει Proficiency!

Πτυχία Proficiency παρέχουν αρκετοί φορείς εξετάσεων: υπάρχουν τα CPE (Cambridge Proficiency) και ECPE (Michigan Proficiency), ονόματα με μεγάλο κύρος. Υπάρχουν επίσης τα Proficiency των MSU, EDEXCEL, City and Guilds, TIE κλπ. Τέλος, οι πιο οικονομικές

εξετάσεις Proficiency

είναι για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, ΚΠΓ-Αγγλικά Γ2 του Υπουργείου Παιδείας.


Οι σπουδαστές μας ...τα λένε καλύτερα!

 


Το CPE είναι το Proficiency του Cambridge ESOL, ένα διεθνές πτυχίο, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα. Από τον Μάρτιο του 2013 η εξέταση αποτελείται από 4 papers και είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Πιο αναλυτικά, τα Papers αυτού του

Proficiency test

2017 είναι:

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

CPE - Reading and Use of English: 1 ώρα και 30 λεπτά.

Στο 1ο paper του Proficiency test, o υποψήφιος εξετάζεται στην κατανόηση κειμένου και στη χρήση της γραμματικής και του λεξιλογίου. Αποτελείται από 7 parts/μέρη και οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν τις γνώσεις τους, συμπληρώνοντας επιτυχώς έναν αριθμό από διαφορετικά tasks, και την ικανότητα τους σε ποικίλα reading skills: κατανόηση συγκεκριμένων πληροφοριών, οργάνωση και δομή κειμένου κλπ. Στο 1ο part σας δίνεται ένα κείμενο με κενά σε 8 λέξεις και το συμπληρώνετε επιλέγοντας από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στο 2ο part υπάρχει πάλι κείμενο με 8 κενά, αλλά τις λέξεις που λείπουν θα πρέπει να τις σκεφθείτε μονος/η σας. Στο 3ο part εξετάζεστε στο word building. Στο Part 4 θα εξεταστείτε σε 6 transformations. Part 5: θα σας δοθεί κείμενο και θα πρέπει να απαντήσετε σε 6 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στο Part 6 αυτής της εξέτασης Proficiency/C2 θα σας δοθεί ένα κείμενο στο οποίο 7 παράγραφοι έχουν «αποσυναρμολογηθεί» και θα πρέπει να τις βάλετε στη σωστή σειρά. Επιπλέον υπάρχει και μια 8η, άσχετη, παράγραφος που θα πρέπει να απορρίψετε. Στο Part 7 απαντάτε σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που βασίζονται σε 1-7 κειμενάκια που σας δίνονται.

Writing: το 2ο paper διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά. Τα 2 parts, παρακάτω, δίνουν ίσους βαθμούς.

Writing-Part 1: Ο υποψήφιος καλείται να συντάξει 2 εκθέσεις. Στην 1η (υποχρεωτική) έκθεση θα πρέπει να συνοψίσετε τα κύρια σημεία από 2 κείμενα (100 λέξεων το καθένα περίπου) που σας έχουν δοθεί. Η έκθεση που θα γράψετε θα πρέπει να έχει 240-280 λέξεις.

Writing-Part 2: επιλέγετε 1 έκθεση μεταξύ 4 θεμάτων που μπορούν να είναι γράμματα, άρθρα, essays, reviews ή reports πάνω σε γενικά θέματα. Η έκθεσή σας αυτή θα πρέπει να έχει 280-320 λέξεις.

Τεστ αγγλικών - Proficiency Τεστ αγγλικών - Proficiency

Listening: το 3ο paper διαρκεί 40 λεπτά

Εδώ θα πρέπει να αποδείξετε ότι αντιλαμβάνεστε σωστά απόψεις, γνώμες, συμπεράσματα, αισθήματα, συμφωνία-διαφωνία, εξειδικευμένες πληροφορίες, κεντρικά νοήματα κλπ. Ο υποψήφιος συμπληρώνει ασκήσεις αφού προηγουμένως ακούσει το υλικό από CD.

Listening-Part 1: Ακούτε 3 σύντομους μονολόγους ή διαλόγους και απαντάτε σε 2 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για κάθε απόσπασμα.

Listening-Part 2: σ’ αυτό το κομμάτι της εξέτασης Proficiency, ακούμε 1 μονόλογο και πρέπει να συμπληρώσουμε 9 φράσεις που συμπληρώνουν, κατά τη γνώμη μας, το μονόλογο.

Listening-Part 3: Ακούμε 1 ηχογράφηση με ομιλητές και μας ζητείται να απαντήσουμε σε 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Listening-Part 4: 5 σύντομα αποσπάσματα με 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Speaking: το 4ο part αυτής της εξέτασης Proficiency έχει διάρκεια 16 λεπτά

Υπάρχουν 2 υποψήφιοι και 2 εξεταστές. Ο δεύτερος εξεταστής δεν συμμετέχει στη συζήτηση. Ο υποψήφιος αξιολογείται για την ικανότητά του, σε επίπεδο Proficiency/C2, να δίνει προσωπικές πληροφορίες, να εκφράζει προσωπικές γνώμες και να συνδιαλέγεται με τον εξεταστή και με τον άλλο υποψήφιο.

Speaking-Part 1: Ο κάθε υποψήφιος μιλάει μόνος του με τον εξεταστή που τον ρωτάει προσωπικές πληροφορίες, πχ για τις σπουδές του, τον τόπο καταγωγής του κλπ.

Speaking-Part 2: σ΄ αυτό το στάδιο της εξέτασης Proficiency, oι 2 υποψήφιοι συνομιλούν μεταξύ τους, σχολιάζοντας φωτογραφικό και γραπτό υλικό, ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες πχ προσλάβετε τον κατάλληλο υπάλληλο για μια εργασία κλπ.

Speaking-Part 3: εδώ κάνει μονόλογο 1 από τους υποψηφίους και ακολουθεί ο μονόλογος του 2ου, πάνω σε οδηγίες του εξεταστή. Ακολουθεί συζήτηση που βασίζεται στην προηγούμενη θεματολογία.

Περισσότερες πληροφορίες και Συμβουλές Επιτυχίας για το CPE.Προγράμματα PROFICIENCY-C2 (CPE & ECPE)

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, με καθηγητές-ελίτ, εκπαιδευμένους στο σύστημα «ΓΡΑΨΑ» και από το University of Oxford - Department for Continuing Education, έχει πάνω από 2.000 επιτυχόντες στα Πτυχία Γλωσσών κάθε χρόνο (με πολλές 100δες επιτυχόντες Proficiency). Γι΄ αυτό τολμάμε να δίνουμε στους σπουδαστές μας Γραπτή Εγγύηση Απόκτησης Πτυχίου και για τις εξετάσεις.

Proficiency 2017

.

Τα μαθήματα στα ΓΡΑΨΑ είναι βιωματικά και εμπλουτισμένα (Neuro-Linguistic Programming) περιλαμβάνουν mock test για Proficiency ώστε ο σπουδαστής να πάρει με την 1η το Πτυχίο. Τμήματα, λοιπόν, Proficiency για ενήλικες, στα ΓΡΑΨΑ!

Το ECPE (Michigan Proficiency) είναι πλέον η πιο δημοφιλής εξέταση για την απόκτηση ενός πτυχίου αγγλικών, επιπέδου C2/Γ2 στην Ελλάδα. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan. Στην Ελλάδα τη διεξαγωγή των εξετάσεων Proficiency, ECPE, αναλαμβάνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση από το 1957.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, με ρεκόρ επιτυχιών στα Πτυχία κάθε χρόνο, έχει βραβευθεί 2 φορές από την Ελληνοαμερικανική Ένωση με Certificate of Recognition.

Περισσότερες πληροφορίες και Συμβουλές Επιτυχίας για το ECPE.

Σεμινάριο (webinar) Richard Carr Σεμινάριο (webinar) Richard Carr


Το Proficiency του City & Guilds (Mastery C2) γίνεται δεκτό για σπουδές ή εργασία διεθνώς και διαθέτει ξεχωριστές γραπτές (IESOL-3 ώρες) και προφορικές (ISESOL-15 λεπτά) εξετάσεις που μπορούν να γίνουν την ίδια ή ξεχωριστή χρονική περίοδο.


Το Proficiency του Pearson Test of English General (Level 5) - PTE (παλαιότερη ονομασία: EDEXCEL) γίνεται δεκτό από το ΑΣΕΠ και τα περισσότερα Βρετανικά και Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι εξετάσεις του έχουν 2 parts: Written Test (2 ώρες και 55 λεπτά) και Spoken Test (8 λεπτά).


MSU: οι εξετάσεις για τo Proficiency του Michigan State University MSU-CELP C2, διεξάγονται από το Anatolia College και το Deree. Αξιολογούν την ικανότητα των υποψηφίων στα Αγγλικά, σε επίπεδο Γ2/C2, στην κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου.


Από τον Νοέμβριο του 2013 τα επίπεδα Γ1 και Γ2 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικών (ΚΠΓ - Αγγλικά) εξετάζονται με ένα ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ για το επίπεδο Γ (Γ1+Γ2), όπου Γ1/C1 σημαίνει επίπεδο Advanced και Γ2/C2, επίπεδο Proficiency.


 

Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά των εξετάσεων του κάθε πτυχίου;

Δες παρακάτω τον Συγκριτικό μας Πίνακα Πτυχίων:

Πτυχίο Pros Cons
CAMBRIDGE Proficiency

Γίνεται συμψηφισμός. Εάν είσαι αδύνατος σε ένα paper αλλά καλός σε άλλο μπορεί να περάσεις.

Υπάρχει περισσότερος χρόνος να ολοκληρώσεις τις ασκήσεις/εκθέσεις - εάν δεν είσαι πολύ γρήγορος/η και «θέλεις την ώρα σου».

Πτυχίο με ιδιαίτερο κύρος.

Πιο απαιτητικές εξετάσεις (χρειάζεται καλή γνώση γραμματικής και λεξιλογίου αγγλικών για Proficiency).
MICHIGAN Proficiency (ECPE)

Έχει ασκήσεις πολλαπλής επιλογής - εάν δεν είσαι πολύ σίγουρος για γραμματικά φαινόμενα ή λεξιλόγιο, μπορεί να αναγνωρίσεις όμως τη σωστή απάντηση.

Πιο σύντομη εξέταση- δεν κουράζει πολύ.

Πτυχίο με ιδιαίτερο κύρος.

Πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος και να πάρεις αποφάσεις γρήγορα - λίγος χρόνος (π.χ. μια έκθεση σε 30 λεπτά).
PEARSON

Δεν εξετάζει γραμματική - εάν δεν είναι το αγαπημένο σου κομμάτι.

Σύντομη εξέταση - φιλική προς τον σπουδαστή.

Δεν δίνει επάρκεια.
City & Guilds

Ευελιξία στον πραγραμματισμό των γραπτών εξετάσεων, οι οποίες διεξάγονται 6 φορές το χρόνο.

Επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου λεξικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Δύο ανεξάρτητες εξετάσεις, τα αποτελέσματα της μίας δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της άλλης.

Νέο Proficiency στην Ελληνική αγορά που δεν είναι ακόμα ευρέως γνωστό.

Δεν δίνει επάρκεια.

ΚΠΓ - Αγγλικά / Γ2 Πολύ χαμηλά εξέταστρα.

Αναγνωρίζεται μόνο σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.

Δεν δίνει επάρκεια.

MSU

Το τεστ βασίζεται κυρίως σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Δεν εξετάζει λεξιλόγιο, αν αυτό δεν είναι το δυνατό σου σημείο

Δεν δίνει επάρκεια.

Αν έχω φορτωμένο πρόγραμμα φέτος στη σχολή μου (ή στη δουλειά μου), θα μπορέσω να προετοιμαστώ σωστά για το Proficiency?

Τα ΓΡΑΨΑ παρέχουν ευέλικτα ωράρια, δυνατότητα αλλαγής (ή εναλλάξ ωραρίου) και δωρεάν αναπληρώσεις μαθημάτων που χάνονται λόγω εξεταστικής ή άλλων υποχρεώσεων. Μόνο μέσα στην τελευταία ακαδημαϊκή χρονιά, προσφέραμε στους σπουδαστές μας 5.000(!), δωρεάν, έξτρα ώρες! Κάτι τέτοιο θα βρείτε μόνο στα ΓΡΑΨΑ!

Πώς θα επιλέξω ποιο Proficiency μου ταιριάζει;

Στα ΓΡΑΨΑ προετοιμάζουμε τους σπουδαστές, σε ολιγομελή τμήματα, για όλες τις Εξετάσεις Πτυχίων. Επισκεφθείτε, σήμερα, το πλησιέστερο ΓΡΑΨΑ στην Αθήνα, τον Πειραιά ή την Πάτρα και ένας εξειδικευμένος Εκπαιδευτικός μας Σύμβουλος θα λύσει όλες σας τις απορίες.

Έχει ημερομηνία λήξης το Proficiency;

Όχι. Ορισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ωστόσο, αποδέχονται πρόσφατο

πτυχίο αγγλικών Proficiency

.
Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
25ΓΡΑΨΑ
σε Αττική-Χαλκίδα-Πάτρα!

  • Κάλεσε μας τώρα: 800 11 47277, 210-7565300
  • ή άφησε μας στοιχεία & ερωτήσεις σου και θα επικοινωνήσουμε εμείς:
η ώρα στα αγγλικά
Η ώρα στα Αγγλικά 10/7/2018 - Μαρία Σακελλαρίου
Το να ξέρουμε την ώρα στα αγγλικά είναι απαραίτητο, τόσο για να ρωτάμε την ώρα, όσο και για να λέμε την ώρα.
ECCE: το Lower Michigan
Michigan ECCE: 10 tips για επιτυχία στις εξετάσεις 28/6/2018 - Άννα Ρούσσου
Συμβουλές για τις εξετάσεις ECCE από την Άννα Ρούσσου, καθηγήτρια Proficiency στα ΓΡΑΨΑ Ζωγράφου. Δείτε τα tips.
Τι είναι οι εξετάσεις CaMLA;
Τι είναι το CaMLA? 19/6/2018 - Αγγελική Σπηλιοπούλου
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
  • Facebook Γράψα
  • Twitter Γράψα
  • Youtube Γράψα
  • Google plus Γράψα
  • Linkedin Γράψα