ANGLIA AIM AWARDS. Δομή- επίπεδα-βαθμολογία


Εξετάσεις Anglia
Εξετάσεις Anglia Aim Awards
Τα

ANGLIA

AIM AWARDS είναι πτυχία Αγγλικών φιλικά προς τους υποψήφιους και αναγνωρισμένα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Οι

εξετάσεις Anglia

διενεργούνται με βασικό κριτήριο την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχονται στους υποψηφίους.

Anglia Aim Awards Exams

Τα πτυχία Anglia Aim Awards είναι αναγνωρισμένα από το Ofqual και το ΑΣΕΠ, είναι πλήρως εναρμονισμένα με το CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσομάθειας) και γίνονται δεκτά σε γνωστά Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Ο διεθνής οργανισμός εξετάσεων Anglia ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο του Chichester στην Αγγλία και παρέχει πιστοποιήσεις γλωσσικών ικανοτήτων στα Αγγλικά από το 1993.

Οι πρώτες εξετάσεις διενεργήθηκαν στην Κύπρο το 1994 και σήμερα γίνονται σε περισσότερες από 40 χώρες στον κόσμο. Από το 2014 η συνεργασία Anglia και Aim Awards πήρε την έγκριση Ofqual για τα εξής 4 επίπεδα:

 • B1 (Aim Awards Entry Level in ESOL International- Anglia Intermediate)
 • B2 (Aim Awards Level 1 Certificate in ESOL International- Anglia Advanced)
 • C1 (Aim Awards Level 2- Anglia Proficiency)
 • C2 (Aim Awards Level 3- Anglia Masters)

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, ο κορυφαίος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες σε ποιότητα και πλήθη σπουδαστών και επιτυχόντων, παρέχει ταχύρυθμα προγράμματα για την απόκτηση και πτυχίων Anglia, με ευέλικτα ωράρια, φιλικά δίδακτρα και χιλιάδες ΔΩΡΕΑΝ ώρες υποστήριξης στα 10δες Κέντρα «ΓΡΑΨΑ» σε Αθήνα, Πειραιά και Πάτρα. 106.000 ενήλικες (φοιτητές, εργαζόμενοι, στελέχη επιχειρήσεων) έχουν μάθει ξένες γλώσσες μαζί μας με 36.000 επιτυχόντες στις Εξετάσεις Πτυχίων! Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, λοιπόν, Νο1 και στα Αγγλικά για ενήλικες!

Οι σπουδαστές μας ...τα λένε καλύτερα!

Anglia Aim Awards: Αναγνώριση από ΑΣΕΠ

Στην Ελλάδα το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει τα πτυχία Αγγλικών Anglia Aim Awards ως εξής:

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Αnglia Aim Awards Επίπεδο Αγγλικών
Επίπεδο Β1 Entry Level Μέτρια Γνώση
Επίπεδο Β2 Level 1 Καλή Γνώση
Επίπεδο Γ1 Level 2 Πολύ Καλή Γνώση
Επίπεδο Γ2 Level 3 Άριστη Γνώση

Ωστόσο, πέραν της αναγνώρισης από το ΑΣΕΠ, οι εξετάσεις Anglia Aim Awards πραγματοποιούνται και στα επίπεδα Α1 (Anglia Aim Awards Preliminary) και Α2 (Anglia Aim Awards Elementary) όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Anglia Aim Awards: Τα μέρη της εξέτασης

Σε κάθε επίπεδο των εξετάσεων Anglia οι υποψήφιοι εξετάζονται στις εξής ενότητες:

 • Reading and writing
 • Listening
 • Speaking

Το Speaking αποτελεί ξεχωριστή ενότητα της εξέτασης Anglia Aim Awards και δίνεται ξεχωριστό πιστοποιητικό. Μπορεί να δοθεί στο ίδιο ή και σε διαφορετικό επίπεδο ανάλογα με τις προφορικές ικανότητες του υποψηφίου.

Ενδεικτικά τα μέρη της εξέτασης Anglia Aim Awards B2 (Level 1) είναι ως εξής: (Στα υπόλοιπα επίπεδα η εξέταση ακολουθεί τον ίδιο σκελετό, με κάποιες διαφοροποιήσεις)

Τεστ αγγλικών Τεστ αγγλικών

Reading and Writing (Διάρκεια 2 ώρες και 30 λεπτά)

Section 1 (Writing)
1 Έκθεση 200-250 λέξεων (επιλογή από 4 θέματα πχ. περιγραφή, αναφορά, έκθεση ιδεών)

Section 2 (Writing)
1 επίσημο γράμμα 80-100 λέξεων
1 ανεπίσημο γράμμα 50 λέξεων

Section 1 (Reading)
1 κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης κειμένου

Section 2 (Reading)
5 σύντομα κείμενα- αντιστοίχιση με 7 προτάσεις

Section 3 (Reading)
10 ερωτήσεις Γραμματικής με 4 απαντήσεις πολλαπλών επιλογών (a, b, c,d) η καθεμία

Section 3 (Writing)
5 ερωτήματα transformation (μετατροπή προτάσεων)

Section 4 (Reading)
10 προτάσεις- Συμπλήρωση κενών

Section 5 (Reading)
10 προτάσεις- Συμπλήρωση κενών με παράγωγα λέξεων

Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ φετινούς επιτυχόντες μας! Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ φετινούς επιτυχόντες μας!

Listening (Διάρκεια 30 λεπτά)

Χωρίζεται σε 3 μέρη. Όλα τα μέρη ακούγονται 2 φορές.

Section 1
Οι υποψήφιοι του Anglia Aim Awards ακούνε ένα διάλογο και συμπληρώνουν 10 κενά με πληροφορίες που άκουσαν.

Section 2
Οι υποψήφιοι ακούνε ένα απόσπασμα από ραδιοφωνικές ειδήσεις και απαντάνε σε ερωτήματα: True/ False/ Unstated

Section 3
Οι υποψήφιοι ακούνε 5 μονολόγους και απαντάνε σε 2 ερωτήματα πολλαπλών επιλογών για κάθε μονόλογο.

Speaking (Διάρκεια 20 λεπτά)

Section 1 (2-4 λεπτά)
Οι 2 υποψήφιοι του Anglia Aim Awards συστήνονται και ρωτάνε ο ένας τον άλλο γενικές ερωτήσεις σχετικά με τα ενδιαφέροντα, τις ασχολίες, τα σχέδια τους για το μέλλον κλπ.

Section 2 (8-10 λεπτά)
Ο κάθε υποψήφιος κάνει μια σύντομη παρουσίαση 2-3 λεπτών πάνω σε ένα θέμα που έχει ήδη επιλέξει και προετοιμάσει από λίστα θεμάτων που έχει ανακοινωθεί πριν τις εξετάσεις. Στη συνέχεια ο κάθε υποψήφιος σχολιάζει την παρουσίαση του άλλου υποψηφίου για 3 περίπου λεπτά, καθοδηγούμενος από τον εξεταστή.

Section 3 (περίπου 8 λεπτά)
Οι υποψήφιοι του Anglia Aim Awards επιλέγουν τυχαία μια κάρτα με ένα θέμα συζήτησης και επιχειρήματα/ επικεφαλίδες. Συζητούν και διαπραγματεύονται μεταξύ τους για την σπουδαιότητα των επιχειρημάτων αιτιολογώντας τις απόψεις τους.

Anglia Aim Awards: Βαθμολογία

Η βάση επιτυχίας στις εξετάσεις είναι:

Anglia Aim Awards B1 (Entry Level): 50%
Anglia Aim Awards B2 (Level 1): 50%
Anglia Aim Awards C1 (Level 2): 50%
Anglia Aim Awards C2 (Level 3): 65%

Εάν ο υποψήφιος αποτύχει σε οποιοδήποτε μέρος της εξέτασης Anglia Aim Awards ή και στα 2, έχει το δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης μέσα σε 12 μήνες από την ημέρα της πρώτης συμμετοχής τους στην εξέταση.

Anglia Aim Awards: Ημερομηνίες εξετάσεων και εξέταστρα

Οι εξετάσεις Anglia Aim Awards διενεργούνται κατά μέσο όρο 1 φορά τον μήνα σε όλη την Ελλάδα. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή online ή στα γραφεία του Ελληνοαγγλικού Συμβουλίου (Hellenic English Council) που είναι το επίσημο εξουσιοδοτημένο Κέντρο των εξετάσεων Anglia Aim Awards στην Ελλάδα.

Τα εξέταστρα ανά επίπεδο είναι περίπου:

Anglia Aim Awards Intermediate/B1: 80,00 € (Γραπτά 60,00€ - Προφορικά 20,00€)
Anglia Aim Awards Advanced/B2: 125,00 €(Γραπτά 100,00€ - Προφορικά 25,00€)
Anglia Aim Awards Proficiency/C1: 130,00 €(Γραπτά 105,00€ - Προφορικά 25,00€)
Anglia Aim Awards Masters/C2: 160,00€(Γραπτά 130,00€ - Προφορικά 30,00€)

Ελάτε στα ΓΡΑΨΑ, λοιπόν, και για τις εξετάσεις Anglia Aim Awards και … ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Θέλω να ενημερωθώ για άλλα Πτυχία Θέλω να ενημερωθώ για άλλα Πτυχία

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
27ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

 • Κάλεσε μας τώρα: 800 11 47277, 210-7565300
 • ή άφησε μας στοιχεία & ερωτήσεις σου και θα επικοινωνήσουμε εμείς:
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Αγγλικά για αρχάριους, ταχύρυθμα
ΑΓΓΛΙΚΑ για ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 11/2/2020 - Αγγελική Σπηλιοπούλου
Ημερομηνίες Εξετάσεων ECCE, ECPE, FCE, CPE
Ημερομηνίες Εξετάσεων και εξέταστρα ECCE-ECPE & FCE-CPE Μαΐου 2020 7/2/2020
Ανακοινώθηκαν Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις ECCE-ECPE και FCE-CPE
 Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF, DALF, Sorbonne Μαΐου 2020 & Εξέταστρα
Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF, DALF, Sorbonne Μαΐου 2020 & Εξέταστρα 6/2/2020 - Μαρία Σιδερή
Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις στα Γαλλικά πτυχία DELF / DΑLF και SORBONNE ανακοινώθηκαν από το Γαλλικό Ινστιτούτο
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Twitter Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Linkedin Γράψα
 • Instagram Γράψα
e-learning
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός με ειδίκευση στους 18+