Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικών

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο νέο τηλεοπτικό ΓΡΑΨΑ;

ΚΠΓ-Αγγλικά
ΚΠΓ-Αγγλικά

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας «Αγγλικά» χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας. Το «ΚΠΓ Αγγλικά» αναγνωρίζεται επίσημα από το ΑΣΕΠ εντός και εκτός Ελλάδας και «χτίζει» ένα δυνατό βιογραφικό.

Στην πρώτη εξεταστική «ΚΠΓ Αγγλικά» υπήρχαν μόνο τα 3 μεσαία επίπεδα ΚΠΓ Αγγλικά Β1, ΚΠΓ Αγγλικά Β2, ΚΠΓ Αγγλικά Γ1, ενώ αργότερα σχεδιάστηκαν και οι εξετάσεις των υπόλοιπων επιπέδων.

Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ: Ο κορυφαίος Οργανισμός στα Αγγλικά για ενήλικες - καινοτόμα μαθήματα - φιλικά δίδακτρα - καθηγητές-ελίτ!

Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ επιδιώκουμε να έχουμε καθηγητές-ελίτ. Ανθρώπους με ταλέντο και πάθος για τη δουλειά τους! Οι καθηγητές μας επιμορφώνονται στη Μεθοδολογία, τη Διδακτική και το σύστημα ΓΡΑΨΑ, από εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς εκπαιδευτές όπως το παγκοσμίου φήμης University of Oxford Department for Continuing Education - OUDCE.

Σεμινάριο (webinar) Bob Obee Σεμινάριο (webinar) Bob Obee

Σήμερα πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα γνώσης του υποψηφίου στα Αγγλικά:

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Επίπεδο γνώσης που αντιστοιχεί
ΚΠΓ-ΑΓΓΛΙΚΑ Επίπεδο Α1 Στοιχειώδης γνώση της Αγγλικής γλώσσας
ΚΠΓ-ΑΓΓΛΙΚΑ Επίπεδο Α2 Βασική γνώση της Αγγλικών
ΚΠΓ-ΑΓΓΛΙΚΑ Επίπεδο Β1 Μέτρια γνώση
ΚΠΓ-ΑΓΓΛΙΚΑ Επίπεδο Β2 Καλή γνώση
ΚΠΓ-ΑΓΓΛΙΚΑ Επίπεδο Γ1 Πολύ καλή γνώση
ΚΠΓ-ΑΓΓΛΙΚΑ Επίπεδο Γ2 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Όλα τα παραπάνω επίπεδα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Αγγλικών ακολουθούν ακριβώς τα 6 επίπεδα που έχουν προσδιοριστεί από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των Γλωσσών (Common European Framework of Reference for Languages) και είναι πλήρη αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ.

Τεστ αγγλικών Τεστ αγγλικών

Οι εξετάσεις ΚΠΓ-Αγγλικά διεξάγονται δύο φορές το χρόνο: κάθε Μάιο και κάθε Νοέμβριο. Ο κόστος της εξέτασης ανέρχεται σε 80€.

Οι υποψήφιοι στις εξετάσεις ΚΠΓ για τα Αγγλικά χρειάζεται να έχουν εκτός από γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και γνώση της ελληνικής γλώσσας επειδή ελέγχεται και η ικανότητα διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα (mediation).

Από το Μάιο του 2011 το Υπουργείο Παιδείας έχει εισάγει το ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ. Αυτό σημαίνει ότι και τα δυο επίπεδα κάθε βαθμίδας του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Αγγλικών θα εξετάζονται μαζί, σε μια ενιαία εξέταση, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους υποψηφίους μέσα σε μία εξέταση να δοκιμαστούν σε 2 επίπεδα ταυτόχρονα πληρώνοντας μόνο το 1 επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πλέον εξετάσεις για τα επίπεδα Α1 + Α2, Β1+ Β2 και Γ1+ Γ2.

Ευέλικτα ωράρια συμπληρωματικά στη Σχολή ή την Εργασία σας! Ευέλικτα ωράρια συμπληρωματικά στη Σχολή ή την Εργασία σας!

Οι εξετάσεις του ΚΠΓ Αγγλικών διενεργούνται 2 φορές το χρόνο Νοέμβριο και Μάιο και χωρίς περιορισμό ηλικίας και σε όλα τα επίπεδα.

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου

ΚΠΓ Αγγλικών

, όπως και των υπόλοιπων γλωσσών, σε όλα τα επίπεδα είναι το 200, και η «βάση» το 60 για Β1 και 120 για Β2. Ελάχιστη επιτρεπτή βαθμολογία: 30% σε κάθε ενότητα.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, κορυφαίος στα Πτυχία (με 2.000 επιτυχόντες στα ανώτερα πτυχία γλωσσών, κάθε χρόνο), παρέχει ταχύρυθμα προγράμματα για την απόκτηση «ΚΠΓ Αγγλικά», με φιλικά δίδακτρα και ευέλικτα ωράρια στα 10δες Κέντρα «ΓΡΑΨΑ» σε Αθήνα, Πειραιά και Πάτρα. 106.000 ενήλικες (φοιτητές, εργαζόμενοι, στελέχη επιχειρήσεων) έχουν μάθει ξένες γλώσσες κοντά μας. ΓΡΑΨΑ, λοιπόν, Νο1 και στα Αγγλικά για ενήλικες!

Οι σπουδαστές μας ...τα λένε καλύτερα!

Οι εξετάσεις ΚΠΓ Αγγλικών σε όλα τα επίπεδα αποτελούνται από 4 μέρη, σχεδιασμένα για να αξιολογούν τη γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά σε τέσσερις φάσεις (modules):

 • Reading comprehension and language awareness test (κατανόηση γραπτού λόγου και συνειδητή χρήση της γλώσσας)
 • Free Writing production and mediation test (παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση)
 • Listening Comprehension test (κατανόηση του ακουστικού υλικού)
 • Speaking production and mediation test (παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση).

Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων είναι 3 ώρες, περίπου.

ΚΠΓ-ΑΓΓΛΙΚΑ MODULE 1: Reading comprehension and language awareness test:

Αποτελείται από 8 μέρη και περιέχει ποικιλία ασκήσεων (κείμενα με κενά, ερωτήσεις κατανόησης κειμένου με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχιση , παράγωγα κλπ.

ΚΠΓ-ΑΓΓΛΙΚΑ MODULE 2: Free Writing production and mediation test:

Αποτελείται από 2 μέρη για κάθε επίπεδο. Οι υποψήφιοι του «ΚΠΓ Αγγλικά» που σκοπεύουν να αποκτήσουν το υψηλότερο επίπεδο (π.χ. Β2, Γ2) χρειάζεται να συμπληρώσουν και τις τέσσερις γραπτές εργασίες βασισμένες σε πληροφορίες που τους δίνονται.

ΚΠΓ-ΑΓΓΛΙΚΑ MODULE 3: Listening Comprehension test:

Αποτελείται από 3 μέρη στα οποία οι εξεταζόμενοι πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις βασισμένες σε ακουστικό υλικό το οποίο ακούν δυο φορές.

ΚΠΓ-ΑΓΓΛΙΚΑ MODULE 4: Speaking production and mediation test:

Αποτελείται από 3 μέρη στα οποία οι εξεταζόμενοι πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις των εξεταστών η βασισμένες σε εικόνες . Το τρίτο μέρος της εξέτασης «ΚΠΓ Αγγλικά» – mediation - απαιτεί παραγωγή λόγου πάνω σε θέματα που προβάλλονται στα ελληνικά (όχι μετάφραση)

Το ΚΠΓ λόγω του ότι δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα διαθέτει τα χαμηλότερα εξέταστρα όλων των πιστοποιητικών. Έτσι, μπορεί κάποιος να αποκτήσει σε χαμηλή τιμή ένα αναγνωρισμένο πτυχίο Αγγλικών.

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους υποψηφίους που θα δώσουν για «ΚΠΓ Αγγλικά», είναι:

 1. Aίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση: Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν και να εκτυπώσουν την Αίτηση από το site του Υπουργείου Παιδείας.
 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους του/της υποψήφιας για ΚΠΓ-Αγγλικά
 3. Ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) πρόσφατης ημ/νίας. Τα ποσά των παραβόλων για ΚΠΓ ανά επίπεδο, είναι: 60€ για ΚΠΓ Α1 και Α2, 80 € για ΚΠΓ Β1 και Β2, 100€ για ΚΠΓ Γ1 και Γ2.
 4. Φωτοαντίγραφο 2 όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου που να προκύπτει ταυτοπροσωπία για τον υποψήφιο «ΚΠΓ Αγγλικά».
 5. Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), που συμπληρώνεται στις Διευθύνσεις Β’βάθμιας Εκπαίδευσης και υπογράφεται αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο που αναφέρει γλώσσα (ΚΠΓ-Αγγλικά) και επίπεδο που θα διαγωνιστεί.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικών, υποβάλλονται από τους υποψήφιους στις Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικών

Οι εξετάσεις ΚΠΓ-Αγγλικά διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 2003 και συνεχίζονται με επιτυχία έως σήμερα. Η κεντρική ιδέα ήταν ο σχεδιασμός εξετάσεων οι οποίες να πιστοποιούν γνώσεις διάφορών γλωσσών και να έχουν πλήρη αναγνώριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

To Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας «Αγγλικά» είναι ένα σύστημα εξετάσεων σχεδιασμένο από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας ξένης γλώσσας – δηλαδή τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει κάποιος να χρησιμοποιεί μια ξένη γλώσσα σε διάφορες περιστάσεις.

Ελάτε, λοιπόν, στα ΓΡΑΨΑ, σήμερα! Πάρτε «ΚΠΓ Αγγλικά», με την ... 1η!

Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ φετινούς επιτυχόντες μας! Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ φετινούς επιτυχόντες μας!

Έλα στα ΓΡΑΨΑ! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου! Έλα στα ΓΡΑΨΑ! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου!

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
26ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

 • Κάλεσε μας τώρα: 800 11 47277, 210-7565300
 • ή άφησε μας στοιχεία & ερωτήσεις σου και θα επικοινωνήσουμε εμείς:
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
ecpe 2019
ΡΕΚΟΡ «ΓΡΑΨΑ» και στα αποτελέσματα ECPE – Michigan Proficiency 2019 (εξεταστική Μαΐου 2019) 26/7/2019 - Αγγελική Σπηλιοπούλου
Επιτυχίες σχεδόν 100% στο Michigan Proficiency 2019
ECCE: το Lower Michigan
ECCE: 10 tips για επιτυχία στις εξετάσεις Michigan Lower 25/7/2019 - Άννα Ρούσσου
Συμβουλές για τις εξετάσεις ECCE από την Άννα Ρούσσου, καθηγήτρια Proficiency στα ΓΡΑΨΑ Ζωγράφου. Δείτε τα tips.
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Twitter Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Linkedin Γράψα
 • Instagram Γράψα