40 Χρόνια Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ
e-learning
franchise
Facebook Γράψα
Instagram Γράψα
TikTok Γράψα
κάλεσέ μας 800 11 47277

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά για ενήλικες

Αρχική σελίδα /

ΠΟΣΑ LOWER ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

27 ΙΟΥΝ 2022


Λεπτομέρειες για τα πτυχία Lower που υπάρχουν
Ποιο Lower να διαλέξω;
Μία πιστοποίηση γνώσης αγγλικών θεωρείται απαραίτητο προσόν για την εύρεση εργασίας αλλά και επαγγελματικής εξέλιξης. Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και καθηγητές καλούνται σήμερα να επιλέξουν ανάμεσα σε μια πληθώρα εξετάσεων, την πιστοποίηση που ταιριάζει κατάλληλα στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο. Ποιες είναι όμως οι επιλογές εξετάσεων των υποψηφίων για απόκτηση αναγνωρισμένης

πιστοποίησης αγγλικών επιπέδου Β2

;

Παλαιότερες και γνωστότερες πιστοποιήσεις είναι το ECCE και το FCE του Πανεπιστημίου του Michigan και του Cambridge αντίστοιχα. Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη εξετάζουν τους υποψηφίους στην ακουστική κατανόηση, την παραγωγή γραπτού λόγου, την κατανόηση κειμένων, τη γραμματική και το λεξιλόγιο αλλά και τον προφορικό λόγο. Πρόκειται για δύο εξαιρετικά δημοφιλή πτυχία, εξετάσεις για τα οποία πραγματοποιούνται 2 φορές το χρόνο. Μια από τις βασικές διαφορές τους στις εξετάσεις, είναι ο παράγοντας του χρόνου, καθώς στο ECCE ο χρόνος που δίνεται είναι πιο περιορισμένος. Δείχνει, ωστόσο, να προτιμάται περισσότερο, λόγω του ότι αποτελεί εξέταση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Βραβευμένοι από την Ελληνο - Αμερικανική Ένωση (Πτυχία Michigan) ! Βραβευμένοι από την Ελληνο - Αμερικανική Ένωση (Πτυχία Michigan) !

Δύο φορές το χρόνο διοργανώνονται και οι εξετάσεις του LRN, οι οποίες έπονται χρονικά των ECCE και FCE, και οι οποίες επίσης αξιολογούν τον υποψήφιο τόσο στην κατανόηση όσο και στην παραγωγή, γραπτού και προφορικού λόγου. Πλεονέκτημα αυτής της εξέτασης αποτελεί η βάση η οποία είναι στο 50%, αλλά και η δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης που παρέχει, καθιστώντας τη φιλική προς τον υποψήφιο. Εξίσου προσιτή εξέταση είναι και το NOCN. Η δυνατότητα διατήρησης των επιτυχημένων parts της εξέτασης για 3 χρόνια, οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής τριών απαντήσεων, ο ευέλικτος χρόνος, και η βάση που είναι στο 51%, είναι μερικοί μόνο από τους λόγους για τους οποίους επιλέγεται η συγκεκριμένη πιστοποίηση και παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Μια ακόμη δημοφιλής εξέταση που βασίζεται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι το MSU. Το MSU αποτελεί, κατά κοινή ομολογία, μια πιο βατή και φιλική προς τον υποψήφιο μορφή εξέτασης, κυρίως λόγω της δομής του, αλλά και του χρόνου που δίνεται στους εξεταζόμενους, ο οποίος είναι περισσότερος συγκριτικά με άλλες εξετάσεις. Ένα νέο και ιδιαίτερα καινοτόμο πτυχίο είναι το TIE. Η καινοτομία του έγκειται στο γεγονός ότι σημαντικό μέρος της εξέτασης βασίζεται σε υλικό που έχει επιλεγεί από τον ίδιο τον υποψήφιο και για το οποίο έχει προετοιμαστεί να εξετασθεί τόσο γραπτά όσο και προφορικά.

Τεστ αγγλικών Τεστ αγγλικών

Μια ακόμα διαφορετική εξέταση είναι αυτή του ESB. Εξετάζει τους υποψηφίους σε όλες τις ικανότητες του λόγου, ακουστικού, γραπτού και προφορικού, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαμορφώσουν μόνοι τους το χρόνο που θα αφιερώσουν σε κάθε μέρος της γραπτής εξέτασης, καθώς τα θέματα δίνονται όλα μαζί. Σημαντικό του πλεονέκτημα αποτελεί και το pass mark του που είναι το 55%. Το PTE (EDEXCEL), από την άλλη, είναι μια πρωτοποριακή μορφή εξέτασης, διότι εξετάζει και τις 4 δεξιότητες του λόγου (Listening, Reading, Writing, Speaking), αλλά με τρόπο διαφορετικό συγκριτικά με τις υπόλοιπες εξετάσεις. Διαθέτει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών και κατανόησης κειμένου, αλλά και ορθογραφία. Βάση του PTE είναι το 50%.

Μια πιστοποίηση με περισσότερες εξεταστικές περιόδους μέσα στο χρόνο, είναι της LanguageCert. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο διαφορετικές εξετάσεις, μια γραπτή και μια προφορική, που παρέχουν δύο ξεχωριστές πιστοποιήσεις. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επανεξετασθεί δωρεάν σε περίπτωση αποτυχίας σε μία από τις δύο εξετάσεις, καθώς τα αποτελέσματα της μιας δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της άλλης. Στα πλεονεκτήματα αξίζει να σημειωθεί η γρήγορη έκδοση των αποτελεσμάτων.

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Μια πιστοποίηση που παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, ένα διαβαθμισμένο test που δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να δοκιμαστούν σε δύο επίπεδα στην ίδια εξέταση. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα Β δίνει τη δυνατότητα χορήγησης

πιστοποιητικού επιπέδου Β1 ή Β2

ανάλογα με τη βαθμολογία του υποψηφίου. Αντίστοιχης λογικής είναι και το πτυχίο TOEIC, το οποίο πιστοποιεί, βάσει βαθμολογίας, από τη μέτρια (B1) έως την άριστη (C2) γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το TOEIC, ωστόσο, διαφέρει από τις περισσότερες εξετάσεις, κυρίως λόγω του ότι δοκιμάζει τους υποψήφιους μόνο στην κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου (Listening, Reading) μέσα από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Βασικό του πλεονέκτημα αποτελεί η συχνότητα πραγματοποίησης εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται κάθε βδομάδα, με δικαίωμα συμμετοχής του ίδιου υποψηφίου μία φορά το μήνα.

Μια ακόμα πιστοποίηση που δοκιμάζει τον υποψήφιο μόνο στις ενότητες του Listening και του Reading μέσα από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, είναι το LTE, το οποίο μάλιστα παρέχει την επιπρόσθετη ευκολία της εξ αποστάσεως εξέτασης με άμεσα αποτελέσματα. Τέλος, για κάποιον υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί να εξετασθεί εξ αποστάσεως και να έχει άμεσα αποτελέσματα, υπάρχει και η επιλογή του BULATS. Η πρωτοπορία της συγκεκριμένης εξέτασης έγκειται στην προσαρμογή του επιπέδου των ερωτήσεων βάσει των απαντήσεων του εξεταζόμενου, μέχρι τον ακριβή προσδιορισμό του επιπέδου γλωσσομάθειας του εκάστοτε υποψηφίου.

Συμπερασματικά, υπάρχουν πολλοί φορείς που παρέχουν διαφορετικά πτυχία αγγλικών επιπέδου B2, παρέχοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους να βρουν, μέσα από μια πληθώρα επιλογών, την εξέταση που ταιριάζει καλύτερα στις ικανότητες και τις ανάγκες τους. Το σίγουρο είναι ότι, με μία από αυτές τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, μπορούν εύκολα να εξελιχθούν και να ξεχωρίσουν στον επαγγελματικό στίβο.

Θέλετε μαθήματα ΜΟΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ; Θέλετε μαθήματα ΜΟΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ;

Μάθετε περισσότερα για τα θέματα: εύκολο πτυχίο αγγλικών για ενήλικες ή ποιο είναι το πιο εύκολο πτυχίο αγγλικών για ΑΣΕΠ. Μπορείτε επίσης να δοκιμάστε τις γνώσεις σας με ένα 10λεπτο τεστ αγγλικών Β2)

Ελάτε, λοιπόν, στα ΓΡΑΨΑ για να βρούμε μαζί το πτυχίο Lower που ταιριάζει στον καθένα σας και ξεκινήστε μαθήματα Αγγλικών, τώρα!

Γράψου στα ΓΡΑΨΑ κι…έΓΡΑΨες! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου! Γράψου στα ΓΡΑΨΑ κι…έΓΡΑΨες! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου!Επιστροφή στη λίστα

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
22ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ιταλικά για ενήλικες στον Όμιλο ΓΡΑΨΑ
Εκδρομή στην Ιταλία αφού μάθουμε ιταλικά στα ΓΡΑΨΑ 22/9/2023 - Mura Gisella
Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ δεν μαθαίνουμε μόνο ξένες γλώσσες! Πηγαίνουμε και ταξίδια στο εξωτερικό γιατί θέλουμε να περνάμε καλά, να γνωρίζουμε νέους τόπους και να μιλάμε ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ή ΙΣΠΑΝΙΚΑ, τη γλώσσα δηλαδή που μαθαίνουμε.
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και η τεχνητή νοημοσύνη 19/9/2023 - Μαρία Νικολοπούλου
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Γράψα πάντα πρωτοπόρος και καινοτόμος παρατηρεί και μελετά κάθε τι καινούργιο που αφορά την εκπαίδευση και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
Επιμόρφωση των καθηγητών μας στη Βαρκελώνη
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - VII FORO UNIVERSIDAD DE BARCELONA 8/9/2023
Η επικαιροποίηση των γνώσεων αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής ζωής , ιδιαίτερα στον τομέα της Εκπαίδευσης όπου οι απαιτήσεις είναι κάθε φορά μεγαλύτερες, αλλά και οι νέες ιδέες και οι προτάσεις για την κάλυψή τους ανανεώνονται διαρκώς.
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
  • Facebook Γράψα
  • Youtube Γράψα
  • Instagram Γράψα
  • TikTok Γράψα
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία