40 Χρόνια Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ
e-learning
franchise
Facebook Γράψα
Instagram Γράψα
TikTok Γράψα
κάλεσέ μας 800 11 47277

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά για ενήλικες


Πτυχία Αγγλικών που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ - 2020

Πτυχία Αγγλικών, εύκολα
Πτυχία Αγγλικών, εύκολα

Αν διαθέτετε Πτυχία Αγγλικών αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, τότε εύκολα στην επόμενη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο Δημόσιο, έχετε αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Εξάλλου η καλή γνώση Αγγλικών αποτελεί απαραίτητο προσόν πρόσληψης στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Πτυχίο Αγγλικών αναγνωρισμένο= Επιπλέον μόρια από το ΑΣΕΠ.

Παρακάτω θα δούμε μια σειρά πτυχίων: άλλα πτυχία αγγλικών είναι πιο εύκολα και θέλουν λιγότερο χρόνο για να τα αποκτήσεις, άλλα έχουν μεγαλύτερο κύρος στον ιδιωτικό τομέα, άλλα έχουν πιο φιλική εξέταση, άλλα σημαίνουν ότι χειρίζεσαι με μεγαλύτερη άνεση και ευκολια τη γλώσσα κλπ.

Πιο συγκεκριμένα τα Πτυχία αγγλικών – αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ, 2020 - με βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοριοδοτούνται ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο ως εξής, χονδρικά:

α. Άριστη γνώση (επίπεδο C2) – 70 μόρια
β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) – 50 μόρια
γ. Καλή γνώση(επίπεδο B2) – 30 μόρια
δ. Μέτρια γνώση (επίπεδο B1) – 10 μόρια

Τα παραπάνω επίπεδα αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ με διάφορα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (πχ ECCE, ECPE, ΚΠΓ, MSU) που αναλύονται παρακάτω.

Εξαιρετικοί!!! Σέβονται τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο μου, μου παρέχουν ευκολία στη μάθηση, μια υπέροχη δασκάλα κι επιπλέον βοηθητικές υπηρεσίες!! Κι όλα αυτά με μαθήματα Αγγλικών online από απόσταση!
Χριστίνα Γυφτάκη,
Ηθοποιός

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ ειδικεύεται στα ταχύρυθμα Αγγλικά για ενήλικες. Με 130.000 σπουδαστές έως τώρα και 78.000 επιτυχόντες στις Εξετάσεις Πτυχίων, παρέχουμε στους σπουδαστές μας Εγγύηση Απόκτησης Πτυχίου! 2.000 σπουδαστές ΓΡΑΨΑ πήραν πέρυσι. υψηλά πτυχία Γλωσσομάθειας Στα ΓΡΑΨΑ θα βρείτε μαθήματα Αγγλικών, ευέλικτα (με φιλικά δίδακτρα και καθηγητές ελίτ) που θα σας οδηγήσουν στην απόκτηση, εύκολα, ενός πτυχίου αγγλικών αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ, και πολύ σύντομα!

Join the GRAPSA world! Join the GRAPSA world!

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Πτυχία Αγγλικών αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ 2020

Επίπεδο C2 / ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (70 ΜΟΡΙΑ)

Η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ με τα παρακάτω πιο γνωστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • ECPE, του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • CPE, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • IELTS, του University of Cambridge Local Examinations Syndicate, με βαθμολογία από 8,5 και πάνω.
 • PEARSON TEST OF ENGLISH (EDEXCEL-PTE) GENERAL LEVEL 5
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing, listening & Spoken).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό «Distinction" ή "Credit").
 • LRN 3
 • EDI
 • TIE
 • NOCN
 • MSU - CELP: Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency: CEF C2.
 • "ΚΠΓ Αγγλικά" επιπέδου Γ2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις

Τεστ αγγλικών Τεστ αγγλικών

Επίπεδο C1 / ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (50 ΜΟΡΙΑ)

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τα παρακάτω πτυχία αγγλικών που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ:

 • CAE, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • ALCE, του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
 • IELTS, του University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES με βαθμολογία από 7 έως 8).
 • TOEIC του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, με βαθμολογία από 785 έως 900.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 - PEARSON TEST OF ENGLISH (EDEXCEL-PTE) GENERAL LEVEL
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL EXPERT (reading, writing, listening and Spoken)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό "Pass").
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction" ή "Credit").
 • MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA), με βαθμολογία από 91 έως 99
 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA), με βαθμολογία από 190 έως 240.
 • "ΚΠΓ Αγγλικά" επιπέδου Γ1

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις

Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιτυχόντες μας με ονοματεπώνυμο! Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιτυχόντες μας με ονοματεπώνυμο!

Επίπεδο B2 / ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (30 ΜΟΡΙΑ)

Η καλή γνώση Αγγλικών αποδεικνύεται με τα παρακάτω πτυχία αγγλικών, αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ:

 • ECCE ή, όπως το λένε οι περισσότεροι σπουδαστές, Lower Michigan, του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • FCE ή, όπως το λένε οι περισσότεροι σπουδαστές, Lower Cambridge, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • IELTS, από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
 • TOEIC, του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, με βαθμολογία από 505 έως 780.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL (EDEXCEL-PTE) LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL COMMUNICATOR (reading, writing, listening and Spoken).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό "Pass").
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό «Distinction" ή "Credit).
 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS, με βαθμολογία από 157 έως 189.
 • "ΚΠΓ Αγγλικά" επιπέδου Β2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις. Πιστοποίηση για B1 μπορείτε να πάρετε και με την Πιστοποίηση BCCE.

Καθηγητές-ελίτ, εκπαιδευμένοι στο σύστημα «ΓΡΑΨΑ» και από διεθνείς φορείς. (OUDCE-University of Oxford, Department for Continuing Education) Καθηγητές-ελίτ, εκπαιδευμένοι στο σύστημα «ΓΡΑΨΑ» και από διεθνείς φορείς. (OUDCE-University of Oxford, Department for Continuing Education)

Αρχίστε σήμερα Αγγλικα για ενηλικες στα ΓΡΑΨΑ! Χτίστε ένα ισχυρότερο Βιογραφικό αξιόπιστα και εύκολα με πτυχία Αγγλικών αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ 2020.

Θέλετε μαθήματα ΜΟΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ; Θέλετε μαθήματα ΜΟΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ;

Θέλω να ενημερωθώ για Πτυχία Ξένων Γλωσσών

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
22ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ιταλικά για ενήλικες στον Όμιλο ΓΡΑΨΑ
Εκδρομή στην Ιταλία αφού μάθουμε ιταλικά στα ΓΡΑΨΑ 22/9/2023 - Mura Gisella
Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ δεν μαθαίνουμε μόνο ξένες γλώσσες! Πηγαίνουμε και ταξίδια στο εξωτερικό γιατί θέλουμε να περνάμε καλά, να γνωρίζουμε νέους τόπους και να μιλάμε ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ή ΙΣΠΑΝΙΚΑ, τη γλώσσα δηλαδή που μαθαίνουμε.
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και η τεχνητή νοημοσύνη 19/9/2023 - Μαρία Νικολοπούλου
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Γράψα πάντα πρωτοπόρος και καινοτόμος παρατηρεί και μελετά κάθε τι καινούργιο που αφορά την εκπαίδευση και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
Επιμόρφωση των καθηγητών μας στη Βαρκελώνη
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - VII FORO UNIVERSIDAD DE BARCELONA 8/9/2023
Η επικαιροποίηση των γνώσεων αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής ζωής , ιδιαίτερα στον τομέα της Εκπαίδευσης όπου οι απαιτήσεις είναι κάθε φορά μεγαλύτερες, αλλά και οι νέες ιδέες και οι προτάσεις για την κάλυψή τους ανανεώνονται διαρκώς.
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Instagram Γράψα
 • TikTok Γράψα
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία