40 Χρόνια Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ
e-learning
franchise
Facebook Γράψα
Instagram Γράψα
κάλεσέ μας 800 11 47277

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά για ενήλικες

Αρχική σελίδα /

BCCE

31 ΙΑΝ 2020 - Αγγελική Σπηλιοπούλου


Εξετάσεις BCCE

Το BCCE (Basic Communication Certificate in English) είναι μια πιστοποίηση Αγγλικών που διενεργείται από το Hellenic American University. Το εν λόγω ίδρυμα παρέχει ακαδημαϊκά προγράμματα τα οποία υφίστανται αυστηρούς ελέγχους από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή της Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το BCCE είναι ένα από τα 4 τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας που έχει αναπτύξει το Office for language assessment and test development. Το BCCE απευθύνεται σε ενήλικες (ή ακόμα και εφήβους) που έχουν ως στόχο να πιστοποιήσουν βασικό επίπεδο επικοινωνιακών δεξιοτήτων στα Αγγλικά. Άνθρωποι που επιζητούν των τεκμηρίωση της γνώσης της γλώσσας σε προσωπικό, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, είναι αυτοί που συνήθως επιλέγουν το BCCE ως αποδεικτικό γνώσης. Το BCCE στην Ελλάδα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β1, δηλαδή μέτριας γνώσης όπως αυτό καθορίζεται από το Ενιαίο Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Επιπλέον, οι κάτοχοι του BCCE μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας βασικού επιπέδου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η εξέταση του BCCE

Η εξέταση του BCCE περιλαμβάνει κατανόηση προφορικού λόγου, GVR (γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση γραπτού λόγου), έκθεση και παραγωγή προφορικού λόγου, αξιολογεί δηλαδή και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες.

Δομή της εξέτασης BCCE:

1) Κατανόηση προφορικού λόγου (BCCE listening): ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αντλώντας πληροφορίες από ηχογραφημένους διαλόγους που έχει ακούσει. Το listening αποτελείται από 4 parts και συνολικά 20 ερωτήσεις και η συνολική του διάρκεια είναι περίπου 30 λεπτά.

Τεστ αγγλικών Τεστ αγγλικών

2) Γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση γραπτού λόγου (BCCE GVR): εξετάζεται η ικανότητα του υποψηφίου σε γραμματικά φαινόμενα, λεξιλόγιο καθώς και στην κατανόηση κειμένων. Πιο συγκεκριμένα:

  • Grammar: 25 ερωτήσεις – συμπλήρωση κενών με επιλογή της σωστής απάντησης
  • Vocabulary: 25 ερωτήσεις συμπλήρωση κενών σε 6 σύντομους διαλόγους.
  • Κατανόηση γραπτού λόγου: το συγκεκριμένο part αποτελείται από 20 ερωτήσεις οι οποίες είναι μοιρασμένες σε 4 μέρη. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής. Η συνολική διάρκεια εξέτασης του BCCE GVR είναι 70 λεπτά.

3) Έκθεση (BCCE Writing): ο υποψήφιος καλείται να γράψει 2 e-mail αντλώντας ιδέες από πληροφορίες που του παρέχονται. Διάρκεια εξέτασης: 50 λεπτά

4) Παραγωγή προφορικού λόγου (BCCE Speaking): η εξέταση του συγκεκριμένου skill αποτελείται από 4 parts όπου οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν άλλες φορές σε προσωπικές ερωτήσεις και άλλες να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε μία εικόνα που βλέπουν ή να συμμετέχουν σε παιχνίδι ρόλων. Η διάρκεια της προφορικής εξέτασης είναι 10-15 λεπτά.

Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ, κορυφαίο στα Αγγλικά για ενήλικες με 130.000 σπουδαστές ξένων γλωσσών έως τώρα, και ρεκόρ επιτυχιών -2000 επιτυχόντες και φέτος στις εξετάσεις πτυχίων -η επιτυχία και στις εξετάσεις BCCE είναι εγγυημένη, και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα!

Συχνότητα εξετάσεων: Εξετάσεις για το BCCE γίνονται περίπου 6 φορές το χρόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και άλλες πόλεις. Οι γραπτές εξετάσεις BCCE διεξάγονται συνήθως Σάββατο ή Κυριακή και οι προφορικές την ίδια μέρα ή μια μέρα πριν ή μετά τις γραπτές.

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Αποτελέσματα BCCE: Περίπου δύο μήνες μετά την εξεταστική BCCE που έχουν συμμετάσχει, οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα αποτελέσματά τους. Οι υποψήφιοι BCCE που έχουν κάνει αίτηση μέσω κέντρου ξένων γλωσσών, λαμβάνουν αποτελέσματα μέσω της πλατφόρμας Orfeas της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ενώ οι μεμονωμένοι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς.

Βαθμολόγηση BCCE

Οι ενότητες του listening και του GVR του BCCE βαθμολογούνται με ηλεκτρονικά μέσα καθώς οι απαντήσεις των δύο ενοτήτων σημειώνονται σε ειδικές φόρμες απαντήσεων (answer sheets) οι οποίες μετά σκανάρονται από υπολογιστή. Το Writing BCCE αξιολογείται από δύο βαθμολογητές ή και τρίτο σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης της βαθμολογίας μεταξύ των πρώτων. Στο speaking BCCE η αξιολόγηση γίνεται με βάση κλίμακες αξιολόγησης που έχουν καθοριστεί από το Hellenic American University. Όλα τα τεστ του BCCE speaking ηχογραφούνται. Κάθε μία από τις ενότητες του BCCE βαθμολογείται με κλίμακα από 0 έως 1000 και η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να έχει κάποιος για να αποκτήσει την πιστοποίηση είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 650 ως μέσο όρο σε όλες τις ενότητες.

Ελάτε, λοιπόν, στα ΓΡΑΨΑ και πάρτε BCCE τώρα!

Θέλω να ενημερωθώ για άλλα Πτυχία Θέλω να ενημερωθώ για άλλα ΠτυχίαΕπιστροφή στη λίστα

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
22ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ιταλικά για ενήλικες στον Όμιλο ΓΡΑΨΑ
Εκδρομή στην Ιταλία αφού μάθουμε ιταλικά στα ΓΡΑΨΑ 22/9/2023 - Mura Gisella
Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΓΡΑΨΑ δεν μαθαίνουμε μόνο ξένες γλώσσες! Πηγαίνουμε και ταξίδια στο εξωτερικό γιατί θέλουμε να περνάμε καλά, να γνωρίζουμε νέους τόπους και να μιλάμε ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ή ΙΣΠΑΝΙΚΑ, τη γλώσσα δηλαδή που μαθαίνουμε.
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και η τεχνητή νοημοσύνη 19/9/2023 - Μαρία Νικολοπούλου
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Γράψα πάντα πρωτοπόρος και καινοτόμος παρατηρεί και μελετά κάθε τι καινούργιο που αφορά την εκπαίδευση και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
Επιμόρφωση των καθηγητών μας στη Βαρκελώνη
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - VII FORO UNIVERSIDAD DE BARCELONA 8/9/2023
Η επικαιροποίηση των γνώσεων αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής ζωής , ιδιαίτερα στον τομέα της Εκπαίδευσης όπου οι απαιτήσεις είναι κάθε φορά μεγαλύτερες, αλλά και οι νέες ιδέες και οι προτάσεις για την κάλυψή τους ανανεώνονται διαρκώς.
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
  • Facebook Γράψα
  • Twitter Γράψα
  • Youtube Γράψα
  • Linkedin Γράψα
  • Instagram Γράψα
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία