37 Χρόνια Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ
e-learning
Teacher's corner
κάλεσέ μας 800 11 47277

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά για ενήλικες

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο νέο τηλεοπτικό ΓΡΑΨΑ;

Αρχική σελίδα / / Ελέγξτε το επίπεδο των Ιταλικών σας

Test Ιταλικών - Επίπεδο Β2

ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1
L’ altroieri avevo un diavolo per capello perche mi avevano rubato la borsa
2
Sono al settimo cielo perche domani parto con Franco per le Baleari in vacanza.
3
Ieri avevo la testa tra le nuvole: ho dimenticato di telefonare al mio direttore
4
Una settimana fa ero molto giu perche mi ha lasciato mia moglie.
5
Spiros, hai finito di fare il test? Certo, _________ ho gia fatto da tempo.
6
Quante paste hai comprato? _________ ho comprate una decina.
7
Hai spedito le e-mail al tuo professore? Si _________ ho mandate poco fa.
8
Chissa se Giovanna _________ in vacanza con il ragazzo la settimana prossima?
9
Marco ha constatato che lei _________ tutte le cose che che le aveva ordinato.
10
Credo che Flavio e Paola _________ ancora insieme perchè li ho visti presi per mano mentre andavano al cinema.
11
Spero che il parlamento approvi la legge che _________ la possibilita di adottare un bambino anche a un solo genitore.
12
_________ volentieri con te a teatro ma, dovevo finire di scrivere la relazione per il giorno dopo.
13
Hai comprato i biglietti dell’aereo? Non ancora, l’ _________ ieri ma poi me ne sono dimenticata.
14
Prendi i vestiti e _________ in lavanderia!
15
_________ una mano, non vedi che non ce la faccio!
Μοιραστείτε τη σελίδα:
Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
26ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
  • Facebook Γράψα
  • Twitter Γράψα
  • Youtube Γράψα
  • Linkedin Γράψα
  • Instagram Γράψα
Που θα μας βρείτε
Γλώσσες και πτυχία