Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γερμανικών

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο νέο τηλεοπτικό ΓΡΑΨΑ;

ΚΠΓ Γερμανικά

Το «ΚΠΓ Γερμανικά»

(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γερμανικών)

χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας ύστερα από την επιτυχή γραπτή και προφορική εξέταση του ενδιαφερόμενου υποψηφίου στα Γερμανικά.

Το «

ΚΠΓ

Γερμανικά» αναγνωρίζεται επίσημα από το ΑΣΕΠ εντός και εκτός Ελλάδας. Ένα Πτυχίο Γερμανικών είναι ένα Διαβατήριο καριέρας ή σπουδών και «χτίζει» ένα δυνατό βιογραφικό.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, κορυφαίος και στα Πτυχία Γερμανικών, παρέχει ταχύρυθμα προγράμματα Γερμανικών για την απόκτηση «ΚΠΓ Γερμανικά», με φιλικά δίδακτρα και ευέλικτα ωράρια στα 10δες Κέντρα «ΓΡΑΨΑ» σε Αθήνα, Πειραιά και Πάτρα. 106.000 ενήλικες (φοιτητές, εργαζόμενοι, στελέχη επιχειρήσεων) έχουν περάσει από τα θρανία μας. ΓΡΑΨΑ, λοιπόν, Νο1 και στα Γερμανικά για ενήλικες!

Στα ΓΡΑΨΑ, επίσης, με καθηγητές-ελίτ, μπορείς να προετοιμαστείς με επιτυχία και για άλλα Πτυχία Γερμανικών (Goethe Institut, Oestrerreichisches Sprachdiplom).

Οι σπουδαστές μας ...τα λένε καλύτερα!

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γερμανικών όπως και υπόλοιπα ΚΠΓ εναρμονίζονται πλήρως με τα επίπεδα που όρισε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Η αντιστοιχία των γλωσσικών επίπεδων με τα πτυχία ΚΠΓ είναι η εξής:

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Επίπεδο γνώσης που αντιστοιχεί
Επίπεδο Α1 Επίπεδο επιβίωσης
Επίπεδο Α2 Ανεξάρτητος χρήστης
Επίπεδο Β1 Μέτρια γνώση
Επίπεδο Β2 Καλή γνώση
Επίπεδο C1 Πολύ καλή γνώση
Επίπεδο C2 Άριστη γνώση

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γερμανικών, δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο μέσα σε μία εξέταση να δοκιμαστεί σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα πληρώνοντας μόνο το ένα επίπεδο. Οι εξετάσεις του ΚΠΓ διενεργούνται 2 φορές το χρόνο Νοέμβριο και Μάιο και χωρίς περιορισμό ηλικίας και σε όλα τα επίπεδα.

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου ΚΠΓ Γερμανικών, όπως και των υπόλοιπων γλωσσών, σε όλα τα επίπεδα είναι το 200, και η «βάση» το 60 για Β1 και 120 για Β2.

Ελάχιστη επιτρεπτή βαθμολογία: 30% σε κάθε ενότητα

Ταχύρρυθμα Γερμανικά σε 3 μήνες για άμεση εγκατάσταση στη Γερμανία! Ταχύρρυθμα Γερμανικά σε 3 μήνες για άμεση εγκατάσταση στη Γερμανία!

Τα μέρη που εξετάζεται ο υποψήφιος στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γερμανικών είναι:

 • Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
  Μέγιστη δυνατή βαθμολογία 50
  Ελάχιστη επιτρεπτή βαθμολογία 8/50 Β1, 15/50 Β2
 • Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διαμεσολάβηση
  Μέγιστη δυνατή βαθμολογία 60
  Ελάχιστη επιτρεπτή βαθμολογία 9/60 Β1, 18/60 Β2
 • Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου
  Μέγιστη δυνατή βαθμολογία 50
  Ελάχιστη επιτρεπτή βαθμολογία 8
 • Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση
  Μέγιστη δυνατή βαθμολογία 40
  Ελάχιστη επιτρεπτή βαθμολογία ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ

Τεστ γερμανικών Τεστ γερμανικών

Διάλεξε το ΚΠΓ γερμανικών με αναγνωρισμένη πιστοποίηση, μία μικρή κίνηση για μία μεγάλη επένδυση στον εαυτό σου και στις περισσότερες ευκαιρίες που θα σου δοθούν στο χώρο εργασίας.

Έλα λοιπόν στα «Γράψα» να κατακτήσεις τα γερμανικά κάνοντας έξυπνα την επιλογή του ΚΠΓ γερμανικών και κάνοντας τα γερμανικά τη δική σου γλώσσα!!

Ευέλικτα ωράρια συμπληρωματικά στη Σχολή ή την Εργασία σας! Ευέλικτα ωράρια συμπληρωματικά στη Σχολή ή την Εργασία σας!

Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ φετινούς επιτυχόντες μας! Δες τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ φετινούς επιτυχόντες μας!

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους υποψηφίους «ΚΠΓ Γερμανικά», είναι:

 1. Aίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση που διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να βρουν και να εκτυπώσουν την Αίτηση από το site του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr.
 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους του/της υποψήφιας για ΚΠΓ
 3. Ένα ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) πρόσφατης ημερομηνίας Τα ποσά των παραβόλων για ΚΠΓ ανά επίπεδο είναι: 60€ για ΚΠΓ Α1 και Α2, 80 € για ΚΠΓ Β1 και Β2, 100€ για ΚΠΓ Γ1 και Γ2
 4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου που να προκύπτει ταυτοπροσωπία για τον υποψήφιο «ΚΠΓ Γερμανικά». Για τουςΑλλοδαπούς υποψήφιους, ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/09.03.1999 τ. Α’) σύμφωνα με την οποία «Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές».
 5. Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), που συμπληρώνεται στις Διευθύνσεις Β’βάθμιας Εκπαίδευσης και υπογράφεται από τον υποψήφιο που αναφέρει τη γλώσσα (ΚΠΓ-Γερμανικά) και το επίπεδο που θα διαγωνιστεί.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις ερχόμενες εξετάσεις «ΚΠΓ Γερμανικά», εξεταστικά κέντρα θα υπάρχουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης

Στα ΓΡΑΨΑ κάνουμε πολλά ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Γερμανικών για Αναπλήρωση Μαθημάτων που μπορεί να χάσατε ή επιπλέον Υποστήριξη. Την περυσινή χρονιά, παρείχαμε 5.000(!), ΔΩΡΕΑΝ έξτρα ώρες για αναπλήρωση μαθημάτων ή κάλυψη αδυναμιών όλων των σπουδαστών/ριών μας.

Για ταχύρυθμα προγράμματα Γερμανικών, ελάτε στα ΓΡΑΨΑ, σήμερα! Πάρτε «ΚΠΓ Γερμανικά», με την πρώτη!

Για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Οι γλώσσες του ΚΠΓ είναι η Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, ενώ υπάρχει προοπτική να προστεθούν και άλλες γλώσσες στο μέλλον.

Το 2003 σχεδιάστηκε το ΚΠΓ και εκπονήθηκε το σύστημα εξετάσεων για πιστοποίηση, εκπονήθηκαν όργανα μέτρησης έως και το επίπεδο Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες. Στη συνέχεια με την πάροδο των χρόνων το ΚΠΓ εξελίχθηκε ως ένα διαβαθμισμένο τεστ το οποίο εξετάζει όλα τα επίπεδα Α (Α1-Α2) Β (Β1-Β2) και Γ (Γ1-Γ2). Το 2017 αναμένεται η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ΚΠΓ.

Το ΚΠΓ λόγω του ότι δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα διαθέτει τα χαμηλότερα εξέταστρα όλων των πιστοποιητικών.

Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Έλα στα ΓΡΑΨΑ! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου! Έλα στα ΓΡΑΨΑ! Θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου!

Έλα να γνωριστούμε σε ένα από τα
26ΓΡΑΨΑ
σε Αθήνα-Πειραιά-Πάτρα!

 • Κάλεσε μας τώρα: 800 11 47277, 210-7565300
 • ή άφησε μας στοιχεία & ερωτήσεις σου και θα επικοινωνήσουμε εμείς:
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
Ο μεγαλύτερος ξενόγλωσσος οργανισμός για ενήλικες
ecpe 2019
ΡΕΚΟΡ «ΓΡΑΨΑ» και στα αποτελέσματα ECPE – Michigan Proficiency 2019 (εξεταστική Μαΐου 2019) 26/7/2019 - Αγγελική Σπηλιοπούλου
Επιτυχίες σχεδόν 100% στο Michigan Proficiency 2019
ECCE: το Lower Michigan
ECCE: 10 tips για επιτυχία στις εξετάσεις Michigan Lower 25/7/2019 - Άννα Ρούσσου
Συμβουλές για τις εξετάσεις ECCE από την Άννα Ρούσσου, καθηγήτρια Proficiency στα ΓΡΑΨΑ Ζωγράφου. Δείτε τα tips.
Όλα τα άρθρα
Έλα στην παρέα ΓΡΑΨΑ!
 • Facebook Γράψα
 • Twitter Γράψα
 • Youtube Γράψα
 • Linkedin Γράψα
 • Instagram Γράψα